Ενεργοποιούμε το απεργιακό ταμείο

Συγκεκριμένα, όσοι συνάδελφοι μέλη του συλλόγου μας απέργησαν 4 ημέρες από το Σεπτέμβρη ως το Δεκέμβρη του 2013 θα πάρουν από το απεργιακό ταμείο 20 ευρώ και άλλα 20 ευρώ για όσους απεργήσουν 3 μέρες από Γενάρη ως και Απρίλη. Οι εκπαιδευτικοί που δικαιούνται τα παραπάνω ποσά από το απεργιακό ταμείο χρειάζεται να καταθέσουν μια βεβαίωση με την υπογραφή του διευθυντή/ντρια τους που να αναφέρει τις ημερομηνίες που τους έχει δηλώσει ως απεργούς καθώς επίσης και αντίγραφο των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας που περιλαμβάνονται οι απεργιακές κρατήσεις (για την περίοδο από 1/9-31/12-2013). Τα χρήματα να δοθούν την Πέμπτη 10/4 κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής αγώνα στις 18.30, στο 39ο-141ο ΔΣ και ξανά μετά το Πάσχα για όσες/ους δεν τα πάρουν τώρα.