Εκδήλωση-Συζήτηση για την ανεργία και την "κοινωφελή", ενοικιαζόμενη, ανασφάλιστη και απλήρωτη εργασία, Κυριακή 4/5, 18.30, Βουστάσιο, Κολωνός

Εκδήλωση-Συζήτηση για την ανεργία και την "κοινωφελή", ενοικιαζόμενη, ανασφάλιστη και απλήρωτη εργασία, Κυριακή 4/5, 18.30, Βουστάσιο, Κολωνός