Δράσεις ενάντια στην αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση, τα σχολεία που υπογράφουν το κείμενο εναντίωσης, ενδεικτικό σχέδιο πρακτικού

 

 Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η δράση του συλλόγου μας ενάντια στην προώθηση της αυτοαξιολόγησης και της αξιολόγησης συνεχίζεται με μεγάλη αποφασιστικότητα.

Το σύνολο των υπογραφών που έχουν συγκεντρωθεί από τις σχολικές μονάδες του συλλόγου μας είναι πάνω από 840 (774 από δημοτικά και 71 από νηπιαγωγεία) σε σύνολο 920 μελών ενώ η συγκέντρωση των υπογραφών συνεχίζεται. 

  • Ο σύλλογός μας έχει καταγράψει τις θέσεις του με τις αποφάσεις των ΓΣ και των ΔΣ και έχει καλέσει «ΚΑΝΕΙΣ εκπαιδευτικός να μη συμμετέχει σε ομάδες εργασίας».
  • Ταυτόχρονα το ΔΣ της ΔΟΕ σε απόφασή του τονίζει μεταξύ άλλων: «Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους συλλόγους των διδασκόντων να μην διευκολύνουν την πολιτική ηγεσία στο έργο της δικής τους καρατόμησης.  Οι συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων δεν πρέπει να οδηγήσουν στη στελέχωση των ομάδων εργασίας».

Την ίδια απόφαση έχουν πάρει και δεκάδες σύλλογοι εκπ/κών Π.Ε. σε ολόκληρη τη χώρα.

 

Τα επόμενα βήματα μας:

 

α) Συνεχίζουμε τις ενημερώσεις σε όλες τις σχολικές μονάδες ώστε η άρνηση συμμετοχής στις ομάδες εργασίας να είναι καθολική!!! Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να καλούν το σύλλογο με τη λήξη των μαθημάτων για ενημέρωση.

 

β) Συνεχίζουμε τη συγκέντρωση υπογραφών ώστε να υπογράψουν οι εκπαιδευτικοί από όλες τις σχολικές μονάδες

 

γ) Ακυρώνουμε τα σεμινάρια για την αυτοαξιολόγηση. Το σεμινάριο για την ειδική αγωγή που επιχειρείται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12/2, είναι η πρώτη απόπειρα που αφορά όλη την Α’ Αθήνας. Το ακυρώνουμε με τη μαζική μας συμμετοχή. Στέλνουμε μήνυμα σε όλη τη διοικητική πυραμίδα για τη συλλογική, μαχητική, αποφασιστική μας στάση. Τα σχολεία δε θα ανοίξουν την Τετάρτη στις 8.10 γιατί οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ΟΛΟΙ στη στάση εργασίας και μαζικά στη συγκέντρωση ακύρωσης στο ειδικό σχολείο Καισαριανής

 

δ) μέσα από την ενημέρωση εξασφαλίζουμε την καθολική άρνηση και προχωράμε σε συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων.

 

Ενδεικτικό σχέδιο πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων προτείνουμε το παρακάτω, το οποίο μπορεί να διαφοροποιηθεί, με την επισήμανση όμως, να καταλήγει ότι δε συγκροτούμε τις ομάδες εργασίας:

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

Σήμερα, ……….....…….. .…./ 02/ 2014, και μετά από πρόσκληση του Διευθυντή του Σχολείου, συνήλθε ο Σύλλογος Διδασκόντων του ……. Δημοτικού Σχολείου ……………..……………….. σε έκτακτη συνεδρίαση με θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 – Διαδικασίες», σύμφωνα με τη με αριθ. Πρωτ.: 190089/Γ1, 10-12-2013 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Παρόντα ήταν όλα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Σχολείου ανέγνωσε την παραπάνω εγκύκλιο. Ακολούθησε συζήτηση με βάση το Νόμο 3848/2010, το Προεδρικό Διάταγμα 152/2013 και την εγκύκλιο 190089/Γ1, 10-12-2013, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) για τα παραπάνω, τις Αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «ο Αριστοτέλης» και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «ο Αριστοτέλης». Η θέση του Συλλόγου Διδασκόντων συνοψίζεται στα παρακάτω:  «Θεωρούμε  πως η αξιολόγηση δεν υπηρετεί την προώθηση των σύγχρονων μορφωτικών, εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών αναγκών των μαθητών και δε στοχεύει στη βελτίωση του συνολικού και πολυδιάστατου έργου των εκπαιδευτικών. Αντιθέτως, μέσω της υποταγής σε αξιολογικούς δείκτες,  διαμορφώνεται ένα σχολείο που οδηγεί στην υποβάθμιση της μόρφωσης των παιδιών, στη συρρίκνωση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα του σχολείου, στη χειροτέρευση των εργασιακών και μισθολογικών συνθηκών και εντέλει στην απόλυση  χιλιάδων εκπαιδευτικών. Η εκπαίδευση δε χρειάζεται σχολεία και μαθητές πολλών ταχυτήτων, το δικαίωμα στη μόρφωση  πρέπει να είναι ενιαίο για όλα τα παιδιά. Με βάση τα παραπάνω δηλώνουμε ότι είμαστε αντίθετοι στην «αυτοαξιολόγηση».

Στη συνέχεια ο/η Διευθυντής/ντρια στην ερώτηση ποιοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να στελεχώσουν τις ομάδες εργασίας, διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει προσφορά των εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και ως εκ τούτου δε συγκροτούνται οι ομάδες εργασίας.

Με την ολοκλήρωση της Συνεδρίασης, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, διαβάστηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

ο/η διευθυντής/ντρια                                                      οι εκπαιδευτικοί

 

 

ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ!

 

ΔΕ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,

 

ΔΕ ΘΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ,

 

ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

 

ΣΕ ΦΟΒΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ-«ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ»!