Διευκρινίσεις σχετικά με την καταβολή της συνδρομής για το συνδικαλιστικό έτος 2014-2015

 

Τα μέλη του συλλόγου θα έχουν άδεια όλη την ημέρα της Γ.Σ. (Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014), που για την εξασφάλισή της έχει ενεργήσει το Δ.Σ. Το κάθε μέλος του συλλόγου συμμετέχοντας στην τακτική Γ.Σ. και στην ψηφοφορία αποδέχεται με αυτό τον τρόπο την παρακράτηση της συνδρομής του. Εάν κάποιος συνάδελφος δεν επιθυμεί τη συμμετοχή του στο σύλλογο, παρακαλούμε να το δηλώσει εγγράφως με φαξ ή e-mail.

 

Υπενθυμίζουμε ότι οι συνδρομές των μονίμων εκπαιδευτικών που μισθοδοτούνται από την Α’ Διεύθυνση Αθήνας, για τη συνδικαλιστική χρονιά 2014-2015 θα παρακρατηθούν σε δύο δόσεις από τη μισθοδοσία, τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2014.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για όλους τους εκπαιδευτικούς που η συνδρομή τους δεν παρακρατείται από τη μισθοδοσία τους από την Α’ διεύθυνση (απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ, διάθεση από Β’ βάθμια, αναπληρωτές τακτικού προϋπολογισμού, αναπληρωτές ΕΣΠΑ πλήρους και μειωμένου ωραρίου, ωρομίσθιοι, πρόγραμμα διάπολις), για να συμμετέχουν στις διαδικασίες της ΓΣ και στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ, πρέπει να πληρώσουν τη συνδρομή τους την ημέρα της ΓΣ. Με την απόδειξη που θα τους δώσει η ταμίας θα ψηφίσουν.

 

Σχετικά με τη συνδρομή θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι:

 

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, με οργανική θέση σε σχολεία του Συλλόγου μας καταβάλλουν ετησίως συνδρομή 30 ευρώ, η οποία παρακρατείται σε δύο δόσεις απευθείας από τη μισθοδοσία τους. Η συνδρομή αυτή αφορά 24 ευρώ που καταβάλλονται στο δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο (ΔΟΕ) και 6 ευρώ που καταβάλλονται στο ταμείο του Συλλόγου «Αριστοτέλης».

 

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι σε σχολεία του Συλλόγου μας από άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ), καθώς και οι συνάδελφοι από τη Β’ βάθμια (ΠΥΣΔΕ) που είναι σε σχολεία του συλλόγου μας με διάθεση, χρειάζεται να πληρώσουν την ημέρα των εκλογών, στην ταμία του Συλλόγου, το ποσό των 30 ευρώ  προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν με άδεια από την εργασία τους στη συνέλευση και στην εκλογική διαδικασία. Παράλληλα πρέπει να ενημερώσουν οι ίδιοι το Σύλλογο, στον οποίο ανήκει το σχολείο της οργανικής τους θέσης, για μη παρακράτηση της συνδρομής τους από αυτόν. Εάν έχει γίνει ήδη η παρακράτηση ζητούν απευθείας την καταβολή της συνδρομής από τον εκεί Σύλλογο. 

 

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου καταβάλλουν ετησίως, με απόφαση του συλλόγου εκπ/κών «ο Αριστοτέλης»,  συνδρομή 17 ευρώ, την οποία χρειάζεται να πληρώσουν την ημέρα των εκλογών στην ταμία του Συλλόγου προκειμένου να συμμετέχουν με άδεια από την εργασία τους στη συνέλευση και στην εκλογική διαδικασία. Αυτό το ποσό αποστέλλεται κατευθείαν στη ΔΟΕ, προσαυξημένο κατά  7 ευρώ, τα οποία   καταβάλλει ο Σύλλογος «Αριστοτέλης» επιπλέον από το ταμείο του.

 

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου και οι εκπαιδευτικοί από το πρόγραμμα διάπολις, καταβάλλουν ετησίως συνδρομή 10 ευρώ, την οποία χρειάζεται να πληρώσουν την ημέρα των εκλογών στην ταμία του Συλλόγου προκειμένου να συμμετέχουν με άδεια από την εργασία τους στη συνέλευση και στην εκλογική διαδικασία. Αυτό το ποσό αποστέλλεται κατευθείαν στη ΔΟΕ και ο σύλλογος δεν παρακρατά κανένα απολύτως ποσό.

 

Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί καταβάλλουν ετησίως συνδρομή 3 ευρώ, την οποία χρειάζεται να πληρώσουν την ημέρα των εκλογών στην ταμία του Συλλόγου. Αυτό το ποσό αποστέλλεται κατευθείαν στη ΔΟΕ, προσαυξημένο κατά 7 ευρώ, τα οποία καταβάλλει ο Σύλλογος «Αριστοτέλης» επιπλέον από το ταμείο του.

           

 Τις συνδρομές θα συγκεντρώνει ο ταμίας του Συλλόγου μας, Χαλβατζηδάκης Δημήτρης.

 

Απεργιακό ταμείο

 

Από τις συνδρομές των μελών του συλλόγου, ενισχύεται  κάθε χρόνο το απεργιακό ταμείο του συλλόγου. Για το συνδικαλιστικό έτος 2013-2014, το απεργιακό ταμείο ενισχύθηκε με το ποσό των 4.500 ευρώ από το ταμείο του συλλόγου και με 240 ευρώ από πρόσθετες ενισχύσεις μελών, με αποτέλεσμα το απεργιακό ταμείο του συλλόγου να ανέρχεται στο ποσό των 35.521 €. Τη φετινή συνδικαλιστική χρονιά, υλοποιώντας απόφαση της ΓΣ του Νοεμβρίου του 2013, δόθηκε από το απεργιακό ταμείο το ποσό των 1030 ευρώ σε όσους εκπαιδευτικούς το αιτήθηκαν, για τη συμμετοχή στις περσινές απεργιακές κινητοποιήσεις.

 

Νομικός σύμβουλος του σωματείου

Από τις συνδρομές καταβάλλεται και η μηνιαία αποζημίωση του νομικού συμβούλου του σωματείου που ανέρχεται σε 300 ευρώ.

 

Με βάση τις πάγιες αποφάσεις των ΓΣ του Συλλόγου μας, με πιο πρόσφατη την ομόφωνη απόφαση της ΓΣ με καταστατική απαρτία στις 7 Απριλίου 2014 και των ΔΣ με πιο πρόσφατη τη σημερινή, έχουν διαγραφεί από μέλη του Συλλόγου μας οι διευθυντές εκπαίδευσης και οι σχολικοί σύμβουλοι. Ως εκ τούτου δεν είναι μέλη μας, δεν τους εγγράφουμε ως μέλη μας ακόμα και αν το αιτηθούν ούτε μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες του σωματείου μας, ΓΣ και εκλογές.