Απόφαση της Γ.Σ. του συλλόγου μας σχετικά με τις σχολικές επιτροπές

Διανύουμε την τρίτη χρονιά εφαρμογής του Καλλικρατικού νόμου στην εκπαίδευση που αφορά  τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών.

     Από το σχολικό έτος 2011 η κάθε σχολική μονάδα έπαψε να έχει τη δικιά της σχολική επιτροπή και συστήθηκαν μεγάλες σχολικές επιτροπές στις οποίες ανήκει μεγάλος αριθμός σχολείων. Τα μέλη των επιτροπών αποτελούνται από εκπροσώπους των δημοτικών παρατάξεων, τον εκλεγμένο εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων και πέντε διευθυντές σχολείων που επιλέγονται με σειρά αρχαιότητας.

      Η κρατική επιχορήγηση δίνεται στους Δήμους και αυτοί μέσω Σχολικών επιτροπών διαχειρίζονται το συνολικό ποσό. Η σχέση αυτή, σχολείων – Δήμων, υπήρξε σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις δύσκολη. Γραφειοκρατία, κλίμα δυσπιστίας, αλλά και άκομψες παρεμβάσεις των δημοτικών υπεύθυνων στη λειτουργία και τις ανάγκες των σχολείων συνθέτουν τον καμβά της σχέσης αυτής. Η διαδικασία καταμερισμού των χρημάτων στα σχολεία αρμοδιότητας των σχολικών επιτροπών μόνο διαφανής δεν θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί. Οι διορισμένοι εκπρόσωποι του Δήμου δείχνουν υπερβάλλοντα ζήλο, ιδιαίτερα σε κάποιες σχολικές επιτροπές, στην εφαρμογή της λιτότητας και μάλιστα φαίνεται ότι δε θεωρούν αρκετή τη λιτότητα που επιβάλλει η κυβέρνηση και η Τρόικα και έτσι προχωρούν σε περαιτέρω μειώσεις. Το αποτέλεσμα των πολιτικών της κυβέρνησης και της εφαρμογής από τους υπεύθυνους των δήμων είναι τα σχολεία να επαιτούν κυριολεκτικά για χαρτί, αναλώσιμα υλικά και επισκευές βλαβών. Τα σχολεία οδηγούνται να γίνονται επαίτες χωρίς καμία ισονομία και ενιαίο κριτήριο στη χρηματοδότησή τους.

     Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι στις σχολικές επιτροπές  (4η, 6η,) στις οποίες ανήκουν σχολεία του Συλλόγου μας και το σωματείο θέλησε να παρευρεθεί, υπήρξε εντονότατη αντίδραση από μέλη των  επιτροπών.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΧΡΗΜΑΤΩΝ.

ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΝ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ

ΟΥΤΕ  ΕΠΑΙΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

Πιο συγκεκριμένα απαιτούμε:

Την αλλαγή του νόμου ώστε να υπάρχει σταθερή εκπροσώπηση των Συλλόγων των Εκπαιδευτικών Π.Ε. με την ύπαρξη μέλους στην επιτροπή, με τον ίδιο τρόπο που υπάρχει εκπροσώπηση των Συλλόγων Γονέων.

Την παρακολούθηση των συνεδριάσεων από εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Την υπεράσπιση των συλλογικών αποφάσεων των Συλλόγων Εκπαιδευτικών από τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται στις επιτροπές.

Ενημέρωση στις συνελεύσεις των Συλλόγων για τα τεκταινόμενα στις συνεδριάσεις από τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στις επιτροπές.

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ Γ.Σ.

Απόφαση της Γ.Σ. του συλλόγου μας σχετικά με τις σχολικές επιτροπές

     επισυναπτόμενο εδώ