Απόφαση της Γ.Σ. του συλλόγου μας σχετικά με τα νηπιαγωγεία

Το δημόσιο νηπιαγωγείο βάλλεται με τις συμπτύξεις και τις περικοπές, την υποχρηματοδότηση και τις ακατάλληλες υποδομές, την επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων, των δεκάδων χιλιάδων προνηπίων που τους στερούν την προσχολική αγωγή και μαζί με αυτά στερούν από έναν  ολόκληρο κλάδο χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Οι κυβερνήσεις αρνήθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια τη δίχρονη προσχολική αγωγή, που θα έδινε το δικαίωμα φοίτησης στα διπλάσια νήπια, και θα εξασφάλιζε διπλάσιες οργανικές θέσεις σταθερής και μόνιμης δουλειάς στις νηπιαγωγούς. Ταυτόχρονα, χρησιμοποίησαν επικοινωνιακά το ολοήμερο νηπιαγωγείο ως προσφορά στους εργαζόμενους γονείς και ως τη μόνη διέξοδο για την ανεργία των εκπαιδευτικών. Τώρα ξεχάστηκαν όλα, τα επικοινωνιακά παιχνίδια καλύφθηκαν από τις ατελείωτες περικοπές που επιτάσσουν τα μνημόνια. Το νηπιαγωγείο βρέθηκε για άλλη μια φορά στο στόχαστρο.

Ο στόχος είναι απλός και συγκεκριμένος: η εγκατάλειψη του δημόσιου νηπιαγωγείου, η περικοπή ακόμα περισσότερων θέσεων εργασίας, η παραπέρα ελαστικοποίηση επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων και η νέα αύξηση του ωραρίου των νηπιαγωγών.

Αυτό προκύπτει από:

Α. Πρόωρες αποχωρήσεις μαθητών

Η γενίκευση της πρόωρης αποχώρησης για μεγάλες ομάδες παιδιών έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων στην ομαλή εξέλιξη του προγράμματος. Εκτιμούμε ότι τίθεται σε κίνδυνο η ίδια η ύπαρξη του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, καθώς και η σωματική ακεραιότητα των μαθητών μας.

Β. Η διαδικασία του γεύματος – Οργάνωση – Προετοιμασία – Ζέσταμα φαγητού –

Με την εγκύκλιο με α.π. Φ.50 /313/138476/Γ1/27-9-2013 το ΥΠΑΙΘ «έλυσε» το πρόβλημα της έλλειψης τραπεζοκόμων στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία, υποχρεώνει τον/τη Νηπιαγωγό να εκτελεί χρέη  χειριστή τροφίμων – τραπεζοκόμου. Πρόκειται για σαφή υποβάθμιση του ρόλου των εκπαιδευτικών, αλλά ταυτόχρονα για έκθεση σε σοβαρό κίνδυνο των ίδιων των νηπίων που θα παραμένουν κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του γεύματος χωρίς εποπτεία.

Γ. Οι προσλήψεις μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ για θέσεις εργασίας που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και η μετατροπή του ολοήμερου νηπιαγωγείου σε πιλοτική δομή.

Οι εξελίξεις αυτές οδηγούν στη σταδιακή μείωση οργανικών θέσεων που ανοίγει το δρόμο για μηδενικούς διορισμούς μονίμων και αναπληρωτών και σε διαθεσιμότητες-απολύσεις (είναι γνωστή η απαίτηση της ΕΕ και του ΔΝΤ), την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων με δεδομένη τη διεύρυνση της ωρομισθίας και  την αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών.  

Διεκδικούμε :

  • Δίχρονη υποχρεωτική δημόσια και δωρεάν προσχολική αγωγή για όλα τα νήπια και προνήπια (4-6 ετών). Όλα τα παιδιά στο δημόσιο νηπιαγωγείο

  • Άμεση Νομοθετική κατοχύρωση του διδακτικού ωραρίου  των Νηπιαγωγών στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

  • Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί των χιλιάδων νηπιαγωγών που είναι απαραίτητοι για την κάλυψη των αναγκών αυτών- ίδρυση νέων νηπιαγωγείων, γενναία χρηματοδότηση

  • Άμεση κάλυψη όλων των κενών με προσλήψεις

  • Εγγραφή χωρίς αποκλεισμό όλων των προνηπίων και νηπίων, των παιδιών των εργαζόμενων, ανέργων, μεταναστών στο ολοήμερο νηπιαγωγείο εφόσον το επιθυμούν οι γονείς

  • Πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού για τα ολοήμερα νηπιαγωγεία για τη διαδικασία του γεύματος με μόνιμη, σταθερή σχέση κι αξιοπρεπή μισθό. Όχι στις ελαστικές σχέσεις εργασίας του προγράμματος του ΟΑΕΔ.

  • Να επεκταθεί άμεσα η σύμβαση των καθαριστριών έτσι ώστε για να καλύπτουν όλο το ωράριο λειτουργίας των σχολείων.

  • Να ανακληθεί η εγκύκλιος με θέμα «Λειτουργία Ολοήμερου Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2013», ως προς τα θέματα που αναφέρονται στη πρόωρη αποχώρηση και τη σίτιση.

Συμμετοχή και στήριξη με κάθε τρόπο από τον Σύλλογό μας του Συντονιστικού Νηπιαγωγών, το οποίο θεωρούμε αναπόσπαστο μέρος του συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών Π.Ε.                 

Σε συνεργασία με το Συντονιστικό Νηπιαγωγών, θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο τον αγώνα ενάντια στην υποβάθμιση του ρόλου των νηπιαγωγών και του νηπιαγωγείου.

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ Γ.Σ.

Απόφαση της Γ.Σ. του συλλόγου μας σχετικά με τα νηπιαγωγεία

επισυναπτόμενο εδώ