Αποχή Προϊσταμένων και Διευθυντών/ντριών από τις αξιολογικές διαδικασίες και τις κλήσεις της Διευθύντριας Εκπαίδευσης και των Σχολικών Συμβούλων. Τι κάνουμε συγκεκριμένα

 

Με αφορμή έγγραφο που έστειλε η Διευθύντρια Εκπαίδευσης της Α΄ Διεύθυνσης Αθηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και Σχολικοί Σύμβουλοι, για συμμετοχή σε προαξιολογικές διαδικασίες δια τηλεφώνου (!!!), το Δ.Σ. του Συλλόγου καλεί και πάλι τις/τους προϊσταμένες/νους και διευθυντές/ντριες να γυρίσουν την πλάτη στις σειρήνες της αξιολόγησης. Να σημειώσουμε εδώ ότι εκατοντάδες προϊσταμένες σε όλη την Ελλάδα, και στο Σύλλογό μας, τόσο προφορικώς, όσο και εγγράφως, έχει επιλέξει σταθερά το δρόμο της αποχής από κάθε αξιολογική διαδικασία.

 

Προσοχή! Καμιά/κανένας Προϊσταμένη/ος και Διευθυντής/ντρια δεν πρέπει να απαντήσει, να συμπληρώσει το έντυπο ή να απαντήσει πάνω στη φόρμα του εντύπου της Διεύθυνσης οτιδήποτε. Σε απάντηση του εγγράφου της Α΄ Διεύθυνσης, με βάση και τις πάγιες αποφάσεις της ΔΟΕ και του Συλλόγου, καλούμε όλους όσους κλήθηκαν να κάνουν τα παρακάτω βήματα:

 

1.     Απαντούν με το παρακάτω κείμενο

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε έγγραφο.

ΣΧΕΤ: (αναγράφεται ο αρ.πρ. και το θέμα του εγγράφου)

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, σας γνωρίζω ότι δεν θα ανταποκριθώ στην πρόσκλησή σας γιατί απέχω και δεν συμμετέχω στις διαδικασίες της αξιολόγησης, υλοποιώντας την με αρ. πρωτ. 1201/31-10-2014  απόφαση του Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας  η οποία εξωδίκως κοινοποιήθηκε στους κ.κ. Υπουργούς Παιδείας και Οικονομικών

 

2.     Γράφουν στο βιβλίο πράξεων διευθυντή/προϊσταμένης:

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η /Ο  ………………………………………………….Προισταμένη/ ος  του ……

Νηπιαγωγείου……………………………………………………………………………

Δηλώνω ότι  απέχω από κάθε διαδικασία αξιολόγησης   επειδή συμμετέχω στην απεργία-αποχή  που κήρυξε  η ΔΟΕ (αρ. Πρωτ.1201 της 31/10/2014)  από 2/11/2014 σύμφωνα  με την οποία  πραγματοποιείται απεργία–αποχή  «από όλες τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης (ΠΔ152/13 ) των εκπαιδευτικών, αλλά και της αυτοαξιολόγησης -αξιολόγησης  της σχολικής μονάδας  και κάθε διαδικασία αξιολόγησης  του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιείται σε υλοποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (ν.4024/11, ν.4142/13,  ΠΔ152/13, ν.3848/10, ν.3679/10 )»

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Συνεχίζουμε ενωμένοι τον αγώνα ενάντια στην αξιολόγηση με την πεποίθηση ότι το εκπαιδευτικό κίνημα θα νικήσει!

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ