Αίτηση ακύρωσης στο διοικητικό εφετείο Αθηνών, των πινάκων του αναπληρωτή διευθυντή εκπαίδευσης της Α' διεύθυνσης Αθήνας, κατέθεσαν την Παρασκευή 15/11/2013 οι σύλλογοι εκπ/κών Π.Ε. "ο Αριστοτέλης", "ο Παρθενώνας", "η Αθηνά", ο Α' Αθηνών

Την Παρασκευή 15/11, ο οριζόμενος από τους συλλόγους εκπ/κών Π.Ε. "ο Αριστοτέλης", "ο Παρθενώνας", "η Αθηνά", ο Α' Αθηνών, αντίκλητος και πληρεξούσιος δικηγόρος Παλαιολόγος Παλαιολόγος, κατέθεσε στο διοικητικό εφετείο Αθηνών αίτηση ακύρωσης

 

του από 19 Σεπτεμβρίου 2013  πίνακα προσωρινά τοποθετηθέντων  του αναπληρωτή Διευθυντή Εκπαίδευσης  της Α Διεύθυνσης  Π.Ε. Αθηνών λόγω υπεραριθμίας  των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Α Αθήνας.

του από 19 Σεπτεμβρίου 2013  πίνακα εκπαιδευτικών του αναπληρωτή Διευθυντή Εκπαίδευσης  της Α Διεύθυνσης  Π.Ε. Αθηνών που τέθηκαν στη διάθεση του AΠΥΣΠΕ

της αποχής του ΠΥΣΠΕ Α Αθηνών από την έκδοση οποιασδήποτε αποφάσεως σχετικά με τον καθορισμό των υπεράριθμων εκπαιδευτικών

κατά της άρνησης του ΠΥΣΠΕ να απαντήσει στην από 20-9-2013 εξώδικη δήλωση μας.

οποιασδήποτε συναφούς πράξεως ή παραλείψεως

 

Αίτηση ακύρωσης στο διοικητικό εφετείο Αθηνών, των πινάκων του αναπληρωτή διευθυντή εκπαίδευσης, κατέθεσαν την Παρασκευή 15/11/2013 οι σύλλογοι εκπ/κών Π.Ε. "ο Αριστοτέλης", "ο Παρθενώνας", "η Αθηνά", ο Α' Αθηνών