Έρχονται συμπτύξεις τμημάτων που χωρίστηκαν λόγω ύπαρξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Έρχονται συμπτύξεις τμημάτων που χωρίστηκαν λόγω ύπαρξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Οι αποκαλύψεις του περιφερειακού διευθυντή Αττικής Δ. Γκίνη συνεχίστηκαν κατά τη συνάντηση που είχε με τα εκπαιδευτικά σωματεία στην κινητοποίηση στις 17/10.

 

Ρωτήθηκε από τα εκπαιδευτικά σωματεία γιατί η νομοθεσία για μείωση των μαθητών ανά τμήμα όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εφαρμόζεται κατά το δοκούν. Ο Περιφερειακός διευθυντής μίλησε ξανά για ασαφές νομοθετικό πλαίσιο για να συνεχίσει  την ίδια αδιανόητη τακτική να δηλώνει ότι δεν είναι σαφές στη νομοθεσία ποιο είναι το ανώτατο όριο των μαθητών που μπορεί να έχει μια τάξη για να αρχίσει η εφαρμογή του μέτρου!

 

Καταρχήν, να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει ανώτατο όριο καθορισμένο από τη νομοθεσία. Είναι 25 μαθητές ανά τμήμα. Κάθε μαθητής με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υπολογίζεται για 3 άρα με αυτούς τους υπολογισμούς όταν ένα τμήμα ξεπεράσει τους 25 μαθητές, χωρίζεται. Καμία ασάφεια δεν υπάρχει.

 

Απέκρυψε όμως, ότι «αυτό που περιμένει» είναι η κατάθεση και ψήφιση του νομοσχεδίου της ειδικής αγωγής στο οποίο υπάρχει διάταξη που εξαιρεί τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές και συναισθηματικές δυσκολίες. Εν ολίγοις, το μέτρο για χωρισμό τμήματος θα ισχύει μόνο αν το τμήμα έχει μαθητές με αυτισμό, με ψυχικές διαταραχές, πολλαπλές αναπηρίες, νοητική ανεπάρκεια, εγκεφαλική παράλυση, σύνδρομα και σπάνιες ασθένειες, πράγμα πολύ σπάνιο, γιατί αυτές αφορούν το 20% των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

Έτσι, η πολιτεία δεν είναι πλέον υποχρεωμένη να χωρίσει τα τμήματα (αφού πρακτικά είναι δύσκολο να βρίσκονται σε ένα τμήμα μαθητές με τις αναπηρίες που αναφέρονται). Ταυτόχρονα, αντί να αυξήσει το ΥΠΑΙΘ τα τμήματα ένταξης, απαιτεί από το δάσκαλο της τάξης να αντιμετωπίσει τα προβλήματα μέσω της «διαφοροποιημένης διδασκαλίας» και μάλιστα σε πολυπληθή τμήματα. Νομοθετεί ώστε ο δάσκαλος να θεωρείται υπεύθυνος για τα παιδιά με δυσλεξία ή με συναισθηματικές δυσκολίες, αντί η υποστήριξη να έρχεται με ενίσχυση της ειδικής εκπαίδευσης που ασκείται από τα τμήματα ένταξης και τις άλλες υποστηρικτικές δομές (ψυχολόγους κ.λπ.). Έτσι εξηγείται γιατί το τελευταίο διάστημα γέμισε το διαδίκτυο με καταγγελίες για απαιτήσεις σχολικών συμβούλων να καταθέσουν οι εκπαιδευτικοί των τάξεων προγραμματισμό διαφοροποιημένης διδασκαλίας! Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αποκτήσουν με προσωπική ευθύνη και άλλα τυπικά προσόντα για να τα βγάλουν πέρα με αυτά που απαιτούνται από το υπουργείο, οι μαθητές  χάνουν τα δικαιώματα που κέρδισαν σε προηγούμενη περίοδο και το κράτος απαλλάσσεται από την ευθύνη της εκπαίδευσης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες!

 

Γι’ αυτό σιώπησε ο Περιφερειακός διευθυντής όταν όλα τα παραπάνω του επισημάνθηκαν στη συνάντηση.

 

Για το ΔΣ

Η πρόεδρος                                                                                         Η Γραμματέας

       Ρέππα Ντίνα                                                                                        Γράφου Ματίνα