Υπουργείο Παιδείας: Οι νομοτεχνικές βελτιώσεις για την επιλογή των Διευθυντών και για τη μοριοδότησή τους

2015-05-10 22:18

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ, ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΛΗ΄, Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.


Θα ήθελα λίγο να σας ενημερώσω, πριν πω ορισμένα πράγματα, σχετικά με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις.


Δυστυχώς, για λόγους ανώτερους από τις δυνατότητές μας δεν μπόρεσαν να υπογράφουν οι νομοτεχνικές βελτιώσεις, ώστε να σας μοιραστούν σήμερα και θα τις έχετε μόλις υπογραφούν από τον κύριο Γενικό, από τη Γραμματεία της Κυβέρνησης.


Παρ’ όλα αυτά, ενώ σας είχα πει –επαναλαμβάνω για όσους συναδέλφους  δεν ήταν- τις κυριότερες εξ αυτών, θα επαναλάβω αυτές με λιγότερα λόγια και δύο ακόμη που έχουν σημασία.


Σας είχα πει το πρωί ότι γίνεται μία νομοτεχνική βελτίωση στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα της τρίτης λυκείου, όπου προστίθεται μία ώρα Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών.


Γίνεται μία νομοτεχνική βελτίωση στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 όπου στον κατάλογο των προτύπων γυμνασίων της χώρας προστίθεται το Γυμνάσιο της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων.


Με τη νομοτεχνική βελτίωση στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 13 προστίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση υποβολής υποψηφιότητας σε θέση διευθυντή προτύπου ή πειραματικού σχολείου η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτών των σχολικών μονάδων.


Ανέφερα ότι στο β΄ εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 17 προστίθενται στις κατηγορίες εκπαιδευτικών που προσφέρουν διδακτική υπηρεσία και οι υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών σχολικών δραστηριοτήτων και υπευθύνων σε διάφορους οργανισμούς. Η προσθήκη των κατηγοριών αυτών έγινε μεταξύ άλλων και για λόγους συμφωνίας του παρόντος προς ψήφιση νόμου με κείμενες νομοθετικές διατάξεις.
Γίνεται μία νομοτεχνική βελτίωση όπου στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 καταργείται η μη μοριοδότηση των μονοετών μεταπτυχιακών μετά και από τοποθετήσεις συναδέλφων της Συμπολίτευσης και της Αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης.


Η νομοτεχνική βελτίωση είναι -για να έχετε πλήρη εικόνα- ως εξής: «Το διδακτορικό δίπλωμα μοριοδοτείται με τέσσερις μονάδες, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών είτε μονοετούς είτε διετούς με δυόμισι μονάδες» Τα υπόλοιπα παραμένουν ως έχουν.


Επίσης, με τη νομοτεχνική βελτίωση στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 22 αυξάνεται από δύο σε τρεις ο αριθμός των σχολικών μονάδων, στις οποίες μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα ένας εκπαιδευτικός, προκειμένου να επιλεγεί ως διευθυντής. Επειδή είναι σημαντική αυτή η βελτίωση -είναι πολύ σύντομο- διαβάζω:


«Οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων, οι υποψήφιοι διευθυντές τετραθέσιων και άλλων νηπιαγωγείων και οι υποψήφιοι διευθυντές εργαστηρίων για τις θέσεις κατ’ ανώτατο αριθμό τριών σχολικών μονάδων, εκ των οποίων η μία σχολική μονάδα μπορεί να είναι είτε όπου κατέχουν οργανική θέση είτε σε μία από τις σχολικές μονάδες που υπηρέτησαν την τελευταία πενταετία, ως στελέχη ή ως εκπαιδευτικοί για τουλάχιστον οχτώ διδακτικές ώρες την εβδομάδα.


Η δεύτερη σχολική μονάδα είναι εντός του ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, όπου υπηρετούν ή υπηρέτησαν την τελευταία πενταετία. Και η επιλογή της τρίτης σχολικής μονάδας δεν υπόκειται σε κανέναν επιπρόσθετο περιορισμό, δηλαδή αυτή μπορεί να είναι οποιαδήποτε ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ.»


Διαβάστε περισσότερα: https://www.alfavita.gr/