Τι προβλέπει η πρόταση-μνημόνιο της κυβέρνησης για το Δημόσιο

2015-07-10 07:49

 

Δημόσιο

 

  • Εφαρμογή νέου Ενιαίου Μισθολογίου με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο (εσωτερικές αλλαγές στα κλιμάκια - σύνδεση αποδοχών με απόδοση και θέση ευθύνης)
 
  • Εξορθολογισμός ειδικών μισθολογίων έως το τέλος Νοεμβρίου
 
  • Εναρμόνιση επιδομάτων, οδοιπορικών, εκτός έδρας με ευρωπαϊκές πρακτικές
 
  • Μείωση μισθολογικού κόστους ως ποσοστό % ΑΕΠ έως το 2019
 
  • Πρόσληψη managers και αξιολόγηση όλου του προσωπικού
 
  • Εισαγωγή νέου πλαισίου κινητικότητας το τέταρτο τρίμηνο του 2015 (περιγραφή θέσης- on line βάση δεδομένων για κενά)
 
  • Ενίσχυση ελέγχων σε δημόσιες επιχειρήσεις και ΔΕΚΟ σε συνεργασία με ΟΟΣΑ