Τι προβλέπει η πρόταση-μνημόνιο της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό

2015-07-10 07:46

 

Ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό

 

Με την πρότασή της, η ελληνική πλευρά αναγνωρίζει την ανάγκη για ριζικές μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό σύστημα προκειμένου να καταστεί βιώσιμο και δεσμεύεται για πλήρη εφαρμογή του νόμου 2010 για κύριες συντάξεις, καθώς και για πλήρη εφαρμογή ή αντικατάσταση/προσαρμογή τηςρήτρας μηδενικού ελλείμματος στα επικουρικά και στα εφάπαξ με μεταρρύθμιση τον Οκτώβριο του 2015 (αναλογιστικές μελέτες).

 

Επίσης, από 1/7 η κυβέρνηση δεσμεύεται να εισάγει σταδιακά μέτρα στο πεδίο των πρόωρων συντάξεων (με στόχο για 450-900 εκατ. ευρώ για το 2015 - 1,8 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση). Ειδικότερα:

 

 • Καταργούνται σταδιακά οι ρυθμίσεις για πρόωρες συντάξεις, ώστε μέχρι το 2022 όλοι να συνταξιοδοτούνται στα 67 έτη, ή στα 62 με 40 έτη εργασίας ( με εξαίρεση βαρέων επαγγελμάτων και των μητέρων ανήλικων παιδιών με ειδικές ανάγκες)
 
 • Αυξάνεται η ποινή (μείωση σύνταξης) από το 6% στο 16% για τις πρόωρες αποχωρήσεις.

 

Προβλέπεται επίσης ότι:

 

 • Ενσωματώνονται στο ΕΤΕΑ όλα τα επικουρικά ταμεία - Από 1/1/2015 έσοδα μόνο από εισφορές Αύξηση ελάχιστης σύνταξης ΟΓΑ για ανασφάλιστους
 
 • Καταργείται σταδιακά το ΕΚΑΣ έως το τέλος του 2019, με αρχή από τον Μάρτιο του 2016 για το 20% των δικαιούχων με τα υψηλότερα εισοδήματα - Ο ρυθμός κατάργησης θα συμφωνηθεί με τους δανειστές
 
 • Καταβάλλεται μόνο η βασική σύνταξη για όσους αποχωρούν μετά από τις 30/6 και η υπόλοιπη στα 67 έτη
 
 • Αυξάνονται οι εισφορές υγείας από 4% στο 6% - Επέκταση και στις επικουρικές
 
 • Καταργούνται σταδιακά οι εξαιρέσεις και εναρμονίζονται οι εισφορές με τα ισχύοντα στο ΙΚΑ.

 

Από 1/1/2016 προβλέπεται:

 

 • Στενότερη σύνδεση εισφορών- παροχών
 
 • Εισφορές με βάση πραγματικό εισόδημα για αυταπασχολούμενους
 
 • Κατάργηση ΦΥΤ και μείωση παροχών ή αύξηση εισφορών
 
 • Αύξηση εισφορών ΟΓΑ ή συγχώνευση με άλλο ταμείο
 
 • Λειτουργική ενοποίηση όλων των ταμείων ως το τέλος 2016- πλήρης ενοποίηση το 2017
 
 • «Τράμπες» μεταξύ φτωχών και πλούσιων ταμείων
 
 • Νομοθεσία για δημοσιονομική αντιμετώπιση αποφάσεων ΣτΕ
 
 • Αναθεώρηση συστήματος κοινωνικής πρόνοιας

 

Η ελληνική πρόταση περιέχει πρόβλεψη για αντικατάσταση μέτρων με τη συμφωνία θεσμών.