Τάκης Ρουμπής, αιρετός Α ΠΥΣΠΕ Αθήνας: Ενημερωτικά

2018-01-24 01:05

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας στις 22/01/2018 εδώ

Ενημερωτικό 2ο Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας στις 11/01/2018 εδώ

Ενημερωτικό 1ο για μισθολογικά-προϋπηρεσίες εδώ