Τάκης Ρουμπής, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ 23/03/2015

2015-03-26 06:40

 

Τάκης Ρουμπής Αθήνα, 23 Μαρτίου 2015
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας
Τηλ.: 6977393115
https://takisroumpis.gr
takisroumpis@yahoo.gr ΠΡΟΣ: Δ.Σ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 
ΚΟΙΝ.:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
23/03/2015
 
Το ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας συνεδρίασε, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015, με τα παρακάτω θέματα Η.Δ.:
 
1. Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών 2014-2015
Το συμβούλιο τοποθέτησε προσωρινά σε λειτουργικά κενά, ύστερα από αίτησή τους και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, εκπαιδευτικούς (λειτουργικές υπεραριθμίες από επιστροφές) που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, αδυνατώντας όμως να καλύψει, για μια ακόμα φορά, το σύνολο των κενών λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών.
Απορρίφθηκε αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικού ΠΕ07 λόγω μη ύπαρξης κενών σε σχολεία της περιοχής που ζητούσε.
 
2. Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Απορρίφθηκαν αιτήσεις αναδρομικής χορήγησης άδειας έργου με αμοιβή. Παρέμειναν σε εκκρεμότητα αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά (κυρίως βεβαιώσεις από τον φορέα απασχόλησης, όπου δεν καθορίζεται το ακριβές ωράριο εργασίας).
Ικανοποιήθηκαν οι υπόλοιπες αιτήσεις καθώς πληρούσαν τις προϋποθέσεις (έργο που συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του εκπαιδευτικού, δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του, εκτός εργασιακού ωραρίου και μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα).
 
3. Χορήγηση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
΄Εγιναν δεκτές όλες οι αιτήσεις χορήγησης συνάφειας καθώς πληρούσαν τις προϋποθέσεις (τίτλοι ελληνικών Πανεπιστημίων και του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ).
 
4. Αποδέσμευση εκπαιδευτικού από κατ’ οίκον διδασκαλία
΄Εγινε δεκτή η αίτηση εκπαιδευτικού ΠΕ70 για τους λόγους που επικαλείται.
 
5. Πρόταση τοποθέτησης Υποδιευθυντή – Υπεύθυνου Ολοήμερου
Το ΠΥΣΠΕ πρότεινε να τοποθετηθεί από τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης ως
Υποδιευθυντής - Υπεύθυνος Ολοήμερου, στο 74ο Δ.Σ Αθηνών, εκπαιδευτικός
ΠΕ70 μέχρι τις 31/08/2015.
 
6. Εκπρόθεσμη αίτηση – δήλωση οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικού
ΠΕ70 λόγω ανάκλησης απόσπασης από το εξωτερικό
Απορρίφθηκε λόγω συγκεκριμένης και αποκλειστικής προθεσμίας υποβολής
των δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης (Εγκύκλιος μεταθέσεων Π.Ε. 2014-
2015 με Αρ. Πρωτ.: Γ.Υ.11314/31-10-2014).
 
Τάκης Ρουμπής
Αιρετός