Τάκης Ρουμπής, Αθήνα, Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄Αθήνας: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

2016-07-11 23:07

11/7/2016

Στη σημερινή συνεδρίαση του, το ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με την πράξη 13/11-07-2016, επικύρωσε τις κενές οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ70 της Γενικής Αγωγής (https://takisroumpis.gr). Διαπιστώθηκε υπεραριθμία στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα (υποβιβάστηκε από 12/θ σε 6/θ) και καλούνται να υποβάλουν δήλωση θετικής ή αρνητικής υπεραριθμίας  όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 του συγκεκριμένου σχολείου από 11/7 έως 13/7 και ώρα 11.00, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο dipeaath@sch.gr ή με ΦΑΞ στο 2105248449.

 

 

ΠΙΘΑΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

1.   Μέχρι Τετάρτη 13/7 θετικές ή αρνητικές δηλώσεις υπεραριθμίας των εκπαιδευτικών του 4ου Δ.Σ. Βύρωνα.

2.   Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ 13/7 και ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων. Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων προτίμησης από 13 έως 15/7 α) των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ70 του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα και β) των εκπαιδευτικών ΠΕ70 που κρίθηκαν οργανικά υπεράριθμοι κατά τα προηγούμενα έτη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 14, παρ. 5γ, του Π.Δ.50/1996 (ΦΕΚ 45, τ. Α΄), εφόσον επιθυμούν, να μετατεθούν στο σχολείο που κρίθηκαν υπεράριθμοι, αν έχει δημιουργηθεί σ’ αυτό κενή οργανική θέση. ΄Ενταξη εκπαιδευτικών σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, επικύρωση οργανικών κενών Ειδικής Αγωγής και πρόσκληση υποβολής δηλώσεων προτίμησης μέχρι 15/7.

3.   Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ 15/7 και τοποθέτηση υπεράριθμων. Μεταθέσεις - τοποθετήσεις Ειδικής Αγωγής (Α΄ φάση). Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης (για τυχόν λάθη ή παραλείψεις) μέχρι 18/7.

4.   Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ 18/7, εξέταση αιτήσεων επανεξέτασης, επικύρωση οργανικών κενών εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60, επικαιροποίηση οργανικών κενών εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής ΠΕ70 και πρόσκληση για δηλώσεις προτίμησης από 18 έως 22/7 όσων βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ ή έχουν κάνει αίτηση βελτίωσης θέσης.

 

Τάκης Ρουμπής

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας