Τάκης Ρουμπής, Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄Αθήνας: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Υπηρεσιακές μεταβολές 2016

2016-07-11 20:45

Μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων (από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ Γενικής και Ειδικής Αγωγής) των εκπαιδευτικών ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 και ΠΕ70 το εκπαιδευτικό τοπίο, στη Διεύθυνση Π.Ε Α’ Αθήνας, διαμορφώνεται ως εξής:

 

Στην Α΄ Αθήνας δε μετατέθηκε κανείς εκπαιδευτικός Γενικής Αγωγής ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Φ.12/657/70691/Δ1/26-04-2016 (ΦΕΚ 1324/τ.Β΄/11-05-2016) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου», που αφορά τον υπολογισμό των οργανικών κενών.

 

Μετατέθηκαν από την Α΄ Αθήνας 11 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 (Δάσκαλοι), 2 εκπαιδευτικοί ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί) και 1 εκπαιδευτικός ΠΕ16 (Μουσικής) Γενικής Αγωγής σε άλλα ΠΥΣΠΕ.

 

Μετατέθηκαν από την Α΄ Αθήνας 3 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 (Δάσκαλοι) και 4 εκπαιδευτικοί ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί) Ειδικής Αγωγής σε άλλα ΠΥΣΠΕ και ΚΕΔΔΥ.

 

Μετατέθηκαν στην Α΄ Αθήνας 3 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 (Δάσκαλοι) Ειδικής Αγωγής από άλλα ΠΥΣΠΕ.

 

Από τη Γενική Αγωγή της Α΄ Αθήνας μετατέθηκαν στην Ειδική Αγωγή της Α΄ Αθήνας 4 εκπαιδευτικοί ΠΕ70.

 

Υ.Γ. Το ΠΥΣΠΕ θα συνεδριάσει, κατά πάσα πιθανότητα, τη Δευτέρα 11 Ιουλίου για τις υπηρεσιακές μεταβολές. Αναμένεται να γίνει, μεταξύ άλλων, ένταξη εκπαιδευτικών σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, επικύρωση των οργανικών κενών Γενικής και Ειδικής Αγωγής, διαπίστωση οργανικών υπεραριθμιών (αφορά τον υποβιβασμό του 4ου ΔΣ Βύρωνα από 12/θ σε 6/θ και την ίδρυση του 6/θ 12ου Βύρωνα σύμφωνα με τη με αριθμό 98986/Δ1/16-6-2016 K.Y.A.) κλπ.

 

Τάκης Ρουμπής

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας