Τάκης Ρουμπής, Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

2015-11-21 17:08

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Οι πίνακες με τα λειτουργικά κενά όλων των κλάδων, όπως στάλθηκαν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής από τη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας.

 

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΚΕΝΑ

ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

Κλασικού Τμήματος

0

Ολοήμερου Τμήματος              

11

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ60

11

ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Πρωινού Προγράμματος

19

Ολοήμερου Προγράμματος             (μη ΕΑΕΠ)

70

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ70

89

ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΩΝ

μη ΕΑΕΠ

9

ΕΑΕΠ

7

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ06

16

ΠΕ08

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

μη ΕΑΕΠ

11

ΕΑΕΠ

25

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ08

36

ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

μη ΕΑΕΠ

15

ΕΑΕΠ

11

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ11

26

ΠΕ16 - ΜΟΥΣΙΚΗΣ

μη ΕΑΕΠ

11

ΕΑΕΠ

13

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ16

24

ΠΕ19-20 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

μη ΕΑΕΠ

14

ΕΑΕΠ

8

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ19-20

22

ΠΕ18.41 & ΠΕ32 -  ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

μη ΕΑΕΠ

8

ΕΑΕΠ

26

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ18.41 & 32

34

ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΩΝ

 

0

ΠΕ07 - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Πλήρους Ωραρίου

7

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ07

7

 

 

Με τις τελευταίες προσλήψεις των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, καλύφθηκαν τα κενά στην Ειδική Αγωγή, σε όλα τα Ειδικά Σχολεία και σε κάποια Τμήματα Ένταξης. Παραμένουν ακόμα 10 κενά σε Τμήματα Ένταξης και βεβαίως συνεχίζεται η τοποθέτηση εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης σε ομάδες σχολείων (μέχρι και σε τέσσερα σχολεία!!!).

 

Δυστυχώς, διαπιστώνεται για μια ακόμα φορά η αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών κενών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Διεύθυνση Π.Ε. της Α΄ Αθήνας. Ως «λύση», πλην όμως εμβαλωματικού χαρακτήρα, προβάλλει για την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. η υποχρεωτική δίμηνη απόσπαση εκπαιδευτικών (με απόφαση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το ΦΕΚ 1340/2002, άρθρο 18, παρ. 6). Μία «λύση» όμως μη νομότυπη, που προκαλεί αναστάτωση στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, μετακύλιση του προβλήματος των κενών από το ένα σχολείο στο άλλο, παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, αναστάτωση του οικογενειακού τους προγραμματισμού και οδηγεί στο κλείσιμο τμημάτων στο ολοήμερο πρόγραμμα, ένα ολοήμερο που το οδηγούν στην απαξίωση και την κατάργηση.

 

Λύση υπάρχει και είναι και η μοναδική: να καλυφθούν άμεσα τα κενά με προσλήψεις αναπληρωτών και στη συνέχεια με μόνιμους διορισμούς

 

Υ.Γ. Μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143, τ.Α΄, 9-11-2015), όπου στο άρθρο 42, παρ. 4 αναφέρεται ότι "Από την έναρξη ισχύος του παρόντος λήγει η θητεία των μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.,)…", παύει η λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων και μέχρι την ανασυγκρότηση τους δεν μπορεί να γίνει καμία υπηρεσιακή μεταβολή.

 

Τάκης Ρουμπής

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας