Τάκης Ρουμπής, Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, ενημερωτικό 02/04/2015

2015-04-07 21:32

 

     Τάκης Ρουμπής                                                           Αθήνα, 2 Απριλίου 2015

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

     Τηλ.: 6977393115

https://takisroumpis.gr

takisroumpis@yahoo.gr                               ΠΡΟΣ: Δ.Σ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

                                                                                                ΚΟΙΝ.:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

                        ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

02/04/2015

 

Το ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας συνεδρίασε, την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015, με τα παρακάτω θέματα Η.Δ.:

 

1.     Αποσπάσεις εκπαιδευτικών

 

Το ΠΥΣΠΕ έκανε δεκτές τις αιτήσεις απόσπασης δύο εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ70 για την κάλυψη λειτουργικών κενών στο 13ο Νηπιαγωγείο Βύρωνα και στο 2ο Δ.Σ Αθηνών αντίστοιχα.

 

2.     Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

 

Ικανοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις καθώς πληρούσαν τις προϋποθέσεις (έργο που συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του εκπαιδευτικού, δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του, εκτός εργασιακού ωραρίου και μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα).

 

3.     Χορήγηση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

 

΄Εγιναν δεκτές οι αιτήσεις χορήγησης συνάφειας δύο εκπαιδευτικών ΠΕ70 και ΠΕ16.01 καθώς πληρούσαν τις προϋποθέσεις (Πάντειο Πανεπιστήμιο και Ιταλικό Πανεπιστήμιο με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ αντίστοιχα).

 

4.     Αιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 για τροποποίηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

 

Το ΠΥΣΠΕ τροποποίησε προηγούμενη απόφασή του, ως προς τον τίτλο του προγράμματος για το οποίο είχε δοθεί άδεια, ύστερα από αίτηση εκπαιδευτικού ΠΕ70. Παρέμεινε σε εκκρεμότητα δεύτερη αίτηση τροποποίησης λόγω ελλιπών δικαιολογητικών.

 

5.     Ορισμός αναπληρώτριας Προϊσταμένης στο 29ο Νηπ/γείο Αθηνών

Ορίστηκε μέχρι την επάνοδο της Προϊσταμένης λόγω παρέλευσης του δίμηνου αναπλήρωσης.

 

6.     Έγκριση κατ’ οίκον διδασκαλίας

 

Καλύφθηκε μία κενή θέση ΠΕ70 (περιοχή Ηλιούπολης) υπερωριακής διδασκαλίας, για μία ώρα την ημέρα και συνολικά πέντε ώρες την εβδομάδα. Δεν καλύφθηκαν δύο ακόμα θέσεις ΠΕ70 λόγω μη ύπαρξης αιτήσεων. Θα γίνει εκ νέου προκήρυξη των θέσεων.

Εξετάζονται κατά προτεραιότητα αιτήσεις εκπαιδευτικών που έχουν τα προσόντα του άρθρου 21 παρ. 1.3 του Ν.3699/2008 (μεταπτυχιακές σπουδές - μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή) και σε περίπτωση έλλειψης αυτών, αιτήσεις ενδιαφερομένων με προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους. Η κατ’ οίκον διδασκαλία δεν παρέχεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό ΕΑΕ παρά μόνο, εάν γνωματεύσει σχετικά το οικείο ΚΕΔΔΥ (Ν.4186/13, άρθρο 28, παρ. 8).

 

Υ.Γ. Κατ΄ εξαίρεση, συζητήθηκαν το 5ο και 6ο θέμα που δεν περιλαμβάνονταν στην Ημερήσια Διάταξη, επειδή ήταν παρόντα όλα τα τακτικά μέλη του συμβουλίου και συμφώνησαν για τη συζήτησή τους (Ν.2690/1999, άρθρο 14, παρ. 9).

 

Καλό Πάσχα!