Συνυπογράφουμε το ψήφισμα των Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων, Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, Πανελλήνιο Επιστημονικό Σύλλογο Θεατρολόγων και την Ομοσπονδία Γονέων Αττικής

2016-06-13 06:42

 

Με αφορμή τις προθέσεις και προτάσεις που ανακοινώθηκαν από τους αρμόδιους του Υπουργείου Παιδείας και αφορούν αφ’ ενός μεν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αφ’ εταίρου δε στα εργασιακά δικαιώματα εκατοντάδων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που διδάσκουν τα τελευταία χρόνια και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, καταθέτουμε κοινό ψήφισμα με τα αιτήματά μας.

 

Δηλώνουμε την αντίθεσή μας απέναντι σε αντιπαιδαγωγικά προγράμματα και εύκολες λύσεις που πλήττουν ανεπανόρθωτα την αναβάθμιση της εκπαίδευσής μας  γυρίζουν σε «παρελθόντα έτη» και ευτελίζουν τη διδασκαλία των μαθημάτων Αισθητικής Αγωγής (ΠΕ08, ΠΕ16, ΠΕ18.41, ΠΕ32) στα Δημόσια Σχολεία της χώρας μας.

 

Ο κατάλογος για την περαιτέρω διάλυση και αποδόμηση της Παιδείας είναι μακρύς. Η πολιτική των περικοπών στην εκπαίδευση επιδεινώνει και υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο το ρόλο που θα έπρεπε να έχει το Δημόσιο Σχολείο στη χώρας μας:

 

-            Οι συγχωνεύσεις των σχολείων και το κλείσιμο ολόκληρων σχολικών μονάδων,

-            Η υποχρηματοδότηση με το «κλείσιμο της κάνουλας» μέσω ΕΣΠΑ,

-            Οι ελλιπείς υλικοτεχνικές υποδομές,

-            Η δεύτερη ανάθεση σε εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των μαθημάτων των ειδικοτήτων και μέσα σ’ αυτά της Αισθητικής Αγωγής,

-            Η κατάργηση επί της ουσίας του Ολοήμερου Σχολείου- με αδυναμία πρόσβασης όλων των παιδιών και χωρίς ενιαίο παιδαγωγικό πρόγραμμα

-            Η κατάργηση του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής από τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού,

-            Η μείωση ωρών σε μαθήματα Αισθητικής Αγωγής (π.χ. στη Μουσική)

 είναι μόνο κάποια από τα πολύ ουσιαστικά προβλήματα.

Οι βασικές θέσεις μας και η αδιαπραγμάτευτη διεκδικητική μας στάση αφορά τα ακόλουθα:

 

1.               Μόνιμοι διορισμοί τώρα για την κάλυψη όλων των κενών στην  εκπαίδευση με άνοιγμα οργανικών θέσεων.

2.               Τα μαθήματα των ειδικοτήτων να καλύπτονται αποκλειστικά από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.

3.               Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους!

      Καμία απόλυση Αναπληρωτών, κανείς δεν περισσεύει!

4.               Να αποσυρθούν οι Υπουργικές Αποφάσεις για τα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά που δυσκολεύουν την παρακολούθησή τους από το σύνολο των παιδιών.

5.               Ενιαίο και ουσιαστικό παιδαγωγικό πρόγραμμα στο Ολοήμερο και δυνατότητα παρακολούθησής του απ’ όλα τα παιδιά.

6.               Κατάργηση της νομοθετικής ρύθμισης που καταργεί Τμήματα Ένταξης και του  άρθρου που κλείνει Νηπιαγωγεία.

7.                Διεύρυνση και αναβάθμιση της Αισθητικής Αγωγής σ’ όλα τα σχολεία.

8.                Εκσυγχρονισμός και κάλυψη μέσω του κρατικού προϋπολογισμού όλης της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής.

9.                Να αποσυρθεί η απόφαση για κατάργηση του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής στις τάξεις Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

Η πρόεδρος             Η γραμματέας

 

         Γράφου Ματίνα             Ρέππα Ντίνα