Συντονιστικό νηπιαγωγών: Τι ειπώθηκε με τον αναπληρωτή υπουργό παιδείας, Τ. Κουράκη

2015-03-19 06:41

 

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11/3/2015 και ώρα 14:00 μμ στο Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων δίωρη συνάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, αρμόδιου για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Τάσου Κουράκη με εκπροσώπους του Συντονιστικού Νηπιαγωγών παρουσία του κ. Χρήστου Πιλάλη, Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, του κ. Δημήτρη Σκλάβου, υπεύθυνου για θέματα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της κας Χρύσας Βαϊνανίδη εκπροσώπου τύπου του ΥΠΟΠΑΙΘ. Η συνάντηση έγινε στο γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού και από την πλευρά του Συντονιστικού Νηπιαγωγών παρέστη 11μελής αντιπροσωπεία του Συντονιστικού Νηπιαγωγών αποτελούμενη από τους: Αθηνά Αβδελά, Κώστας Αμοιρόπουλος, Αναστασία Δίπλα, Βάσω Ζαρκινού, Ευθυμία Μανίτσα, Παρασκευή Κιου, Σπυριδούλα Μότσιου, Άννα-Μάγια Σταυροπούλου, Σταυρούλα Τσακανίκα, Στέλλα Τραγά, Δημήτρης Χαλβατζιδάκης. Ο κ. Τάσος Κουράκης ενημερώθηκε για τον τρόπο λειτουργίας του Συντονιστικού Νηπιαγωγών το οποίο στηρίζεται σε συλλογικές διαδικασίες βάσης συνελευσιακού τύπου και απαρτίζεται από νηπιαγωγούς, μέλη της ΔΟΕ, οι οποίες/οι, με αίσθηση ευθύνης και βασικό γνώμονα την ενίσχυση του δημόσιου νηπιαγωγείου και την προάσπιση των εργασιακών σχέσεων των συναδέλφων Νηπιαγωγών αναδεικνύουν, επεξεργάζονται και προωθούν προς τη ΔΟΕ και τους Συλλόγους εκπαιδευτικών θέματα σχετικά με την Προσχολική αγωγή.

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναλυτική συζήτηση για θέματα σχετικά με την Προσχολική αγωγή. Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το γεγονός ότι ο κ. Κουράκης ενημερώθηκε για τα προβλήματα του Νηπιαγωγείου, όχι μόνο σε θεωρητική βάση αλλά και με συγκεκριμένα παραδείγματα που αποτελούν βιώματα των Νηπιαγωγών της τάξης.

 

 Ο Αναπληρωτής Υπουργός δήλωσε εξαρχής ότι μπορεί να συζητήσει και να ανταποκριθεί σε αιτήματα θεσμικής μορφής, ενώ σε ό,τι αφορά διεκδικήσεις που απαιτούν χρηματοδότηση  οι δυνατότητες είναι αυστηρά περιορισμένες στα πλαίσια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων.

 

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών έκανε προτάσεις για σημαντικές και καίριες ενέργειες που πρέπει να γίνουν από την πλευρά του Υπουργείου για την επίλυση χρόνιων και θεσμικών προβλημάτων  στο πλαίσιο των αιτημάτων και των διεκδικήσεων του εκπαιδευτικού κινήματος για το Δημόσιο νηπιαγωγείο έτσι όπως έχουν διατυπωθεί από τα θεσμικά του όργανα και παραμένουν ως ανυποχώρητες στοχεύσεις. 

 

Αναλυτικά:

 

ΔΙΧΡΟΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

Η δίχρονη δημόσια υποχρεωτική Προσχολική αγωγή αποτελεί το κύριο αίτημα του Συντονιστικού Νηπιαγωγών, αλλά και όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Από το ∆ιάταγµα αρ. 68/1896 «Περί συστάσεως νηπιαγωγείων» και το  νόμο 3518/2006 για την ενός έτους υποχρεωτική Προσχολική αγωγή μέχρι σήμερα το αίτημα για δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική αγωγή είναι βασικό και αδιαπραγμάτευτο.

 

Επιστημονικά δεδομένα από ποικίλα πεδία –νευροεπιστήμες, εκπαίδευση, γνωστική και αναπτυξιακή ψυχολογία και οικονομικά– καταδεικνύουν με σαφήνεια τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, γνωστικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την επένδυση στην Προσχολική αγωγή.

 

Η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής δίχρονης Προσχολικής αγωγής και η σύνδεσή της με την πρωτοβάθμια, μέσω της ομαλής μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο είναι μια ουσιαστικής σημασίας παρέμβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η  υποχρεωτική δίχρονη Προσχολική αγωγή εξασφαλίζει στο παιδί συνέχεια ως προς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το χώρο και τα πρόσωπα και δίνει στους εκπαιδευτικούς τον απαραίτητο χρόνο για να ασχοληθούν με θέματα που σχετίζονται με πρώιμη παρέμβαση και  συστηματικές προληπτικές παρεμβάσεις.

 

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών εδώ και χρόνια θέτει το ζήτημα σε όλες τις συζητήσεις που έχει με τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας και άλλους φορείς. Ο αποκλεισμός της ηλικιακής ομάδας των προνηπίων από την εκπαίδευση είναι έγκλημα εναντίον αυτών των παιδιών και ντροπή για ολόκληρο το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η ηλικία των τεσσάρων χρόνων είναι η ηλικία-θύμα σε όλη την  εκπαίδευση.  Στην Ελλάδα η  προσβασιμότητα των παιδιών αυτής της ηλικίας σε δομές Προσχολικής εκπαίδευσης είναι 67% , ποσοστό το οποίο είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με την Ευρώπη όπου το ποσοστό  προσβασιμότητας είναι 95%.

 

Η φοίτηση των παιδιών ηλικίας τεσσάρων χρόνων (νήπια β΄ ηλικίας/προνήπια)  στο Νηπιαγωγείο είναι θέμα τύχης και αποτέλεσμα κληρώσεων. Σ΄ αυτό, το πραγματικά γκρίζο για την εκπαίδευση τοπίο, η κοινωνική αδικία είναι απίστευτη. Υπάρχουν  προνήπια που είχαν την τύχη να φοιτήσουν σε Νηπιαγωγείο, άλλα που λόγω έλλειψης θέσεων σε Νηπιαγωγείο πηγαίνουν  αναγκαστικά σε βρεφονηπιακούς σταθμούς- οι οποίοι κάνουν πολύ σημαντικό έργο, αλλά έχουν διακριτό εκπαιδευτικό ρόλο από το Νηπιαγωγείο-  άλλα απορροφούνται από ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς χωρίς νόμιμες άδειες λειτουργίας και τέλος αρκετές χιλιάδες παιδιών τα οποία  δεν φοιτούν καθόλου.

 

Είναι δικαίωμα όλων των παιδιών η δίχρονη δημόσια υποχρεωτική ποιοτική Προσχολική αγωγή και για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να  υπάρξει  εξασφάλιση κατάλληλων κτιριακών υποδομών για όλα τα παιδιά 4-6 χρόνων,  οι οποίες να ανταποκρίνονται στις βιολογικές και εκπαιδευτικές ανάγκες αυτής της ηλικιακής ομάδας και  να στελεχωθούν με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό σε αναλογία 1 Νηπιαγωγός:15 παιδιά, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης του παιδαγωγικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου.

 

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών έχει καταγγείλει επανειλημμένα τις πολιτικές επιλογές των τελευταίων χρόνων και την εκπαιδευτική πολιτική μιας ''α λα καρτ'' εκπαίδευσης που στηρίζεται σε χιλιάδες αναπληρωτές. Στους/ις  Νηπιαγωγούς σε σύνολο 11.869 μόνιμων προσλήφθηκαν  από τους πίνακες Γενικής και Ειδικής Αγωγής (έως 26/2/2015), 1.709  αναπληρωτές, κυρίως για να καλύψουν πάγιες και όχι έκτακτες ανάγκες, και υπάρχουν ακόμα κενά και αδυναμία αναπλήρωσης. Οι αναπληρωτές καλούνται να προσφέρουν το ίδιο έργο με τους μόνιμους και γι΄ αυτόν το λόγο θα πρέπει να υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση των συναδέλφων αναπληρωτών (παροχή επιδόματος Προϊσταμένου/ης, αναρρωτικές άδειες, άδειες κύησης -6μηνηΟΑΕΔ-, αναγνώριση προϋπηρεσίας από 30/6/2010, αναγνώριση μεταπτυχιακών για μισθολογική εξέλιξη, άρση διετούς αποκλεισμού όσων δεν αποδέχονται την πρόσληψή τους, ρυθμίσεις για τη δυνατότητα ένταξης στο ταμείο ανεργίας).

 

Το αίτημα μας είναι μαζικοί  διορισμοί εκπαιδευτικών. Διορισμός όλων των αναπληρωτών με βάση την προϋπηρεσία.

 

ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Ζήτησε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες:

1.      Για να διασφαλιστεί η υποχρεωτική φοίτηση όλων  των νηπίων, έτσι ώστε να μειωθεί η σχολική διαρροή των παιδιών, όχι μόνο αυτών που προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα (μειονοτικά σχολεία κλπ.), αλλά και αυτών που αναγκάζονται να  οδηγηθούν  σε ιδιωτικά σχολεία που λειτουργούν χωρίς κανέναν έλεγχο και νόμιμη άδεια.

2.      Για να νομοθετηθεί η δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική αγωγή και παράλληλα με τη θεσμική διαδικασία να γίνουν προεργασίες που είναι αναγκαίες για να καταστεί εφικτή η εφαρμογή του νόμου. Συγκεκριμένα  πρέπει να γίνουν άμεσα οι παρακάτω ενέργειες:

·         Να ξεκινήσουν διαδικασίες αποτύπωσης προκειμένου να έχουμε σαφή εικόνα των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της Προσχολικής αγωγής ανά την επικράτεια, για να εντοπιστούν οι περιοχές που έχουν πρόβλημα και στη συνέχεια να εστιάσουμε στους τρόπους επίλυσης.

·         Να γίνει αλλαγή της  χρονικής περιόδου για την εγγραφή των παιδιών στο Νηπιαγωγείο και μετάθεσή της στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου. Το θέμα του χρόνου και του τρόπου διενέργειας των εγγραφών είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε νέο προεδρικό διάταγμα για την οργάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων.

 

Ο κ. Κουράκης δήλωσε ότι η στόχευση -σύμφωνα και με τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης- είναι να γίνει συμπερίληψη όλων των νηπίων και μεσοπρόθεσμα όλων των προνηπίων στο πλαίσιο της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής αγωγής. Η διάταξη για δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική αγωγή δεν θα είναι στο νομοσχέδιο που κατατίθεται έως τις αρχές Απριλίου στη Βουλή και με το οποίο θα γίνονται ρυθμίσεις για επείγοντα εκπαιδευτικά θέματα. Η εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής αγωγής θα είναι εφικτή, αφού υπάρξει διασφάλιση των δύο βασικών της παραμέτρων, της επάρκειας των υποδομών και της στελέχωσης με το απαραίτητο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Στην παρούσα συγκυρία, αν και η παιδεία είναι προτεραιότητα, υπάρχουν δυσκολίες οικονομικής  φύσεως. Επισήμανε  ότι είναι πεπεισμένος για τον πολύ σημαντικό ρόλο του Νηπιαγωγείου. Ανέφερε μάλιστα, ότι για τα παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι επιτακτική η ανάγκη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, γεγονός το οποίο επισημάνθηκε από εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση των Ρομά σε πρόσφατη συνάντηση που είχε μαζί τους.

 

Δεσμεύτηκε ότι  στο επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την καταγραφή των προβλημάτων που διέπουν την Προσχολική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, θα καταγραφεί ο αριθμός των νηπίων και προνηπίων με στόχο να αποτυπωθούν και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες σε υποδομές και σε διδακτικό προσωπικό. Τονίζουμε  σχετικά  με τη συμπερίληψη στο νόμο της υποχρεωτικότητας της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής   ότι η αναμονή λόγω της έλλειψης υποδομής διαιωνίζει την κατάσταση και δεν επιλύει τα χρόνια προβλήματα (κληρώσεις προνηπίων, αποκλεισμός παιδιών από τη φοίτηση κ.ά.).

 

ΩΡΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών ζήτησε να εκδοθεί άμεσα η Υπουργική Απόφαση με την οποία θα καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των Νηπιαγωγών κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων (Ν 4115/30-1-2013, αρ. 39, παρ. 5β), καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιοτυπίες της λειτουργίας των Νηπιαγωγείων. Κατέθεσε επίσης ολοκληρωμένο σχέδιο ωρολογίου Προγράμματος βάση του οποίου διευκολύνεται η διαδικασία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης.

 

 Ο Αναπληρωτής Υπουργός δήλωσε  ότι υπάρχει η δυνατότητα να γίνει κοστολόγηση του μέτρου και η θεσμοθέτηση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών θα πραγματοποιηθεί με την άμεση έκδοση Υ.Α.  στην περίπτωση που  το ποσό που αναλογεί μπορεί να   ενταχθεί στα πλαίσια δαπανών  μέσα στα οποία μπορεί να κινηθεί αλλά προτεραιότητα για το Υπουργείο αποτελεί η κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

 

Τα προβλήματα όμως που απορρέουν από τη μη εξειδίκευση του ωραρίου παραμένουν άλυτα ( πρωινή ζώνη-ανισότητα ωραρίου μεταξύ νηπιαγωγών και μεταξύ εκπαιδευτικών)

 

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών ζήτησε να προσδιοριστεί η οργανικότητα των Νηπιαγωγείων, σύμφωνα με τον Ν 4115/30-1-2013, αρθ. 39, παρ. 5α και να αποδοθεί η οργανικότητα που αντιστοιχεί σε κάθε Νηπιαγωγείο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Η συγκεκριμένη ρύθμιση έπρεπε να εφαρμοστεί από 1/8/2013 όπως ορίζεται στο συγκεκριμένο νόμο αλλά δεν εφαρμόστηκε.

 

Θεωρούμε ότι κατά τον προσδιορισμό της οργανικότητας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας κάποιων Νηπιαγωγείων (δυσπρόσιτα κ.ά.). Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνουν συμπτύξεις Νηπιαγωγείων σε νέα πολυθέσια ή πολυδύναμα σχήματα, οι οποίες εκτός των άλλων προβλημάτων που θα δημιουργήσουν, είναι αντιπαιδαγωγικές και επικίνδυνες για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. 

Αναφέρθηκαν τα πρόσφατα παραδείγματα των συνενώσεων-συγχωνεύσεων σε πολυθέσια Νηπιαγωγεία, όπως το 56ο 6/Θέσιο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης κ.ά. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι υπεύθυνοι προχώρησαν στη δημιουργία νέου τύπου δομής Νηπιαγωγείου, αντιπαιδαγωγικού χαρακτήρα, χωρίς να έχουν μεριμνήσει ούτε καν για τον τρόπο που θα διοικούνται, αφού δεν υπάρχει καμιά νομοθετική ρύθμιση στο Ν 3848/2010 για τη διοίκηση και τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών/ντριών 4/θ και άνω Νηπιαγωγείων. Τα Νηπιαγωγεία αυτά, δημιουργήθηκαν από τη συνένωση –συγχώνευση μικρότερων σχολικών μονάδων και η μεταστέγασή τους, σε πολλές περιπτώσεις έγινε σε κτίρια Δημοτικών σχολείων που ήταν άδεια, μετά το μεγάλο κύμα συγχωνεύσεων που έγινε τα προηγούμενα χρόνια στα Δημοτικά σχολεία. Οι συνθήκες είναι απερίγραπτες και εξαιρετικά επικίνδυνες για την ασφάλεια των νηπίων, γιατί υπάρχουν και τμήματα Νηπιαγωγείων που λειτουργούν σε ορόφους. Πολύ μεγάλος κίνδυνος επίσης, υπάρχει και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, λόγω της μεγάλης δυναμικότητας αυτών των Νηπιαγωγείων (100-140 νήπια), με δεδομένο τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες επιτήρησης των παιδιών αυτής της ηλικίας.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός είπε ότι θα εξετάσει το θέμα της οργανικότητας, είναι αντίθετος στις συγχωνεύσεις που έγιναν με μοναδικό κριτήριο τον περιορισμό του οικονομικού κόστους και θα πρέπει να γίνει προσπάθεια για εξασφάλιση κατάλληλων κτιριακών υποδομών για όλα τα παιδιά 4-6 χρόνων.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών ανέφερε ότι η αναδιαμόρφωση του ΠΔ 200/1998 για την «Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων» είναι θέμα άμεσης προτεραιότητας. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν ασαφή, αναχρονιστικό και ελλιπή σε πολλά θέματα κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος αδυνατεί να επιλύσει τα προβλήματα που η εκπαιδευτική κοινότητα έχει επισημάνει επί σειρά ετών, δεν ενσωματώνει με εποικοδομητικό τρόπο προγενέστερες εγκυκλίους και υιοθετεί αναποτελεσματικές πρακτικές του παρελθόντος. Εκτός των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω το ΠΔ200 που εκδόθηκε και ισχύει από το 1998 δεν περιλαμβάνει πολύ σημαντικές θεσμικές αλλαγές που έγιναν στο Νηπιαγωγείο (υποχρεωτική φοίτηση, ολοήμερο Νηπιαγωγείο κ.ά.)

 

Το 2010 το Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. είχε συγκροτήσει επιτροπή για την τροποποίηση και διαμόρφωση των Π.Δ. 200/1998 «Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων» και 201 /1998 «Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων». Το Δεκέμβριο του 2010 απεστάλησαν προς τις σχολικές μονάδες της χώρας έγγραφα κειμένου με τις προτεινόμενες αλλαγές στα ισχύοντα Π.Δ, από την ομάδα εργασίας που είχε συσταθεί στο Υπουργείο. Ζητήθηκε από τους Διευθυντές / Προϊσταμένους των Σχολείων και Νηπιαγωγείων, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων, να αναγράψουν στα έντυπα προς συμπλήρωση τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις ή διαφωνίες τους επί των προταθέντων αλλαγών, καθώς και οτιδήποτε νομίζουν ότι πρέπει να προστεθεί, να τροποποιηθεί ή ακόμη και να διαγραφεί.

 

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών είχε αποστείλει προτάσεις προς την επιτροπή ,οι οποίες είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο. Εκτός των άλλων είχε προτείνει για τις εγγραφές:

 

Αλλαγή της χρονικής περιόδου για την εγγραφή των παιδιών στο Νηπιαγωγείο και μετάθεσή της στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου. Αυτή η ενέργεια είναι πολύ σημαντική για την εκπαιδευτική διαδικασία (την ίδια διαδικασία ακολουθούν και τα Νηπιαγωγεία της Κύπρου), γιατί μπορεί να γίνουν έγκαιρα:

 

·         Ο προγραμματισμός για τη στελέχωση των Νηπιαγωγείων και η έγκαιρη ίδρυση νέων Νηπιαγωγείων ή παραρτημάτων, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι αιτήσεις όλων των παιδιών που αιτούνται φοίτησης

·         Η οργάνωση για την καλύτερη κατανομή σε τμήματα των παιδιών

·         Οι απαραίτητες ενέργειες και επαφές με αρμόδιους φορείς για την βοήθεια παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες έτσι ώστε να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος στην αρχή της σχολικής χρονιάς

·         Την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου να γίνεται  επιβεβαίωση της εγγραφής των μαθητών στο Νηπιαγωγείο και οι γονείς να προσκομίζουν τη βεβαίωση εγγραφής που τους δόθηκε από το σχολείο κατά τις εγγραφές του Ιανουαρίου

·         Την ίδια περίοδο θα γίνονται και οι μετεγγραφές για λόγους μετοίκησης

Η προσπάθεια για αλλαγή του ΠΔ200, αν και είναι ένα θέμα που δεν έχει οικονομικό κόστος δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός δεσμεύτηκε ότι μετά από διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς της Προσχολικής αγωγής, θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα νέο Προεδρικό Διάταγμα για την Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών ανέφερε ότι θα πρέπει να εκπονηθεί ένα οργανωμένο σχέδιο για το Νηπιαγωγείο, το οποίο έχει διακριτό ρόλο από τους παιδικούς σταθμούς, στα πλαίσια ενός ενιαίου 14χρονου εκπαιδευτικού σχεδιασμού (Προσχολικής – Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας). Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να γίνουν ευέλικτα και παιδοκεντρικά αναλυτικά προγράμματα σπουδών, στην κατεύθυνση της κριτικής ριζοσπαστικής παιδαγωγικής, η οποία θα βάζει τις βάσεις για τη διαμόρφωση ελεύθερων και κριτικά σκεπτόμενων προσωπικοτήτων και θα δημιουργεί τις συνθήκες για την καταπολέμηση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων.

 

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής εκπαίδευσης εκπονήθηκαν, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Νέο πρόγραμμα σπουδών, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», με κωδικό MIS 295450 με ευθύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και δαπανήθηκαν συνολικά περίπου 80.000.000 Ευρώ. Κατά το σχολικό έτος 2011-12, εφαρμόστηκαν πιλοτικά σε 188 σχολεία (21 Νηπιαγωγεία). Κατά την πιλοτική εφαρμογή, θα ανατροφοδοτούνταν  από την εκπαιδευτική πράξη, ώστε να εμπλουτισθούν και να βελτιωθούν όπου αυτό ήταν αναγκαίο.

 

Στην όλη διαδικασία παρουσιάστηκαν πολλές δυσλειτουργίες, όπως:

 

·         Τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια (3 μήνες) που δόθηκαν αρχικά στους εμπειρογνώμονες για τη συγγραφή  των Αναλυτικών Προγραμμάτων δημιούργησαν πολλά προβλήματα σε βάρος της ποιότητας τους

·         Η πιλοτική  εφαρμογή  δεν έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί

·         Τα πιλοτικά  σχολεία ορίστηκαν χωρίς να ερωτηθούν οι σύλλογοι διδασκόντων και για αυτό η εκπαιδευτική κοινότητα αντέδρασε και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τις ακυρώσεις των σεμιναρίων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

·         Οι σχολικοί σύμβουλοι –επιστημονικά υπεύθυνοι δεν είχαν επιμορφωθεί πριν την εφαρμογή και εκτός αυτού, υπήρξαν αλλαγές στην επιστημονική καθοδήγηση επειδή έγιναν  κρίσεις στελεχών  κατά τη διάρκεια της πιλοτικής  εφαρμογής του προγράμματος

 

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών ζήτησε να επανεξεταστεί το υλικό που έχει παραχθεί (και το οποίο κόστισε πανάκριβα) και στη βάση της σύγχρονης επιστημονικής θεώρησης αλλά και  του περιεχομένου. Έχει αναρτηθεί μόνο το προσχέδιο, στο οποίο έχουμε εντοπίσει πολλά αρνητικά σημεία, όπως στη διάρθρωση ως προς τις μαθησιακές περιοχές-πεδία, στα οποία θα πρέπει να γίνουν αλλαγές. Υπάρχουν όμως και θετικά στοιχεία όπως για παράδειγμα:

 

-Η υιοθέτηση της αρχής της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής

-Δράσεις για τη διευκόλυνση της μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό

-Η παρουσίαση και η ανάπτυξη της έννοιας της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης ως μιας από τις μαθησιακές  περιοχές του προγράμματος

-Η Προσχολική μαθηματική εκπαίδευση, την οποία τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών εντάσσουν σε έναν πρώτο και ενιαίο κύκλο σπουδών της ηλικιακής ομάδας παιδιών 4-8 χρόνων, στη διάρκεια του οποίου τα παιδιά θεμελιώνουν βασικές μαθηματικές διεργασίες και γνώσεις με αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός τρόπου σκέψης που αξιοποιεί χαρακτηριστικά της μαθηματικής επιστήμης.

 

Το Συντονιστικό  Νηπιαγωγών  ζήτησε εκτός από την επανεξέταση, ώστε να γίνουν αλλαγές-προσθήκες, να συμπεριληφθεί και η ειδική αγωγή ως αναπόσπαστο μέρος της γενικής αγωγής και  να διαμορφωθεί έτσι ώστε να μην αποκλείει τους μαθητές με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία να γίνει νέα πιλοτική εφαρμογή.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός δεσμεύτηκε πως θα επανεξεταστούν τα ΑΠΣ  και πως θα εξασφαλιστεί η πιλοτική εφαρμογή τους. Επίσης ανέφερε, ότι στα αναλυτικά προγράμματα θα συμπεριληφθεί και η ειδική αγωγή.

 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών ανέφερε ότι αποτελεί πάγιο αίτημά μας, και φυσικά θεωρούμε ότι θα είναι κατάκτηση για τον κλάδο μας, η δυνατότητα να υπάρχει βοηθητικό προσωπικό στα Νηπιαγωγεία. Το βοηθητικό προσωπικό που προσλήφθηκε πέρυσι για την υποστήριξη του/ης Νηπιαγωγού ήταν μέσω της πράξης του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» (ΟΑΕΔ) με διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται άλλο Υπουργείο.

 

Τονίσαμε πως αν και διαφωνούμε με τη σχέση εργασίας τους, η οποία θα έπρεπε να είναι μόνιμη, κρίνεται αναγκαία η υποστήριξη του/ης Νηπιαγωγού και η στήριξη – ενίσχυση και αναβάθμιση του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που διανύει η χώρα μας. Με τις εγκυκλίους με α.π. Φ.50/313/138476/Γ1/27-9-2013 και α.π. Φ32/227/145146/Γ1/12-9-2014 το ΥΠΑΙΘ υποχρέωσε το/τη Νηπιαγωγό και τα νήπια να εκτελούν χρέη χειριστή τροφίμων- τραπεζοκόμου, γεγονός που είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Δεν έλαβε υπόψη του ούτε τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, ούτε το γεγονός ότι τα περισσότερα Νηπιαγωγεία στεγάζονται σε κτίρια που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του ΟΣΚ και υπάρχει ανεπάρκεια κατάλληλων χώρων για σίτιση. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η κουζίνα είναι σε χώρο έξω από το Νηπιαγωγείο –ειδικά στις περιπτώσεις συστέγασης με Δημοτικό, και ο/η Νηπιαγωγός που είναι μόνος/μόνη του/της κατά την ώρα του γεύματος δεν είναι δυνατόν να προετοιμάζει το γεύμα και ταυτόχρονα να έχει και την εποπτεία των παιδιών που βρίσκονται σε άλλο χώρο.

 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι επιβεβλημένη για την διασφάλιση της υγείας των νηπίων, η παρουσία βοηθητικού προσωπικού, το οποίο οφείλει να είναι εφοδιασμένο με ειδικό πιστοποιητικό υγείας και να έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης, που αφορά στις βασικές αρχές για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, σύμφωνα με την Υ.Α. 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.

 

Ο/Η Νηπιαγωγός εκτελώντας έργο τραπεζοκόμου, επιστάτη κ.ά. ασκεί καθήκοντα στα πλαίσια παράνομης ανάθεσης παράλληλου έργου (γνωμοδότηση νομικού συμβούλου). Οπωσδήποτε και είναι υπεύθυνος/η με όσα σχετίζονται με την παιδαγωγική αξία του γεύματος, όχι όμως και για τα θέματα που αποτελούν εργασιακά καθήκοντα των τραπεζοκόμων-χειριστών τροφίμων, οι οποίοι, εκτός από τη σχετική εκπαίδευση, είναι υποχρεωμένοι να έχουν και το απαραίτητο -δίχρονης διάρκειας- πιστοποιητικό υγείας. Για το θέμα του πιστοποιητικού πέρυσι, υπήρξε μεγάλη αναστάτωση σε πανελλαδικό επίπεδο. Στη Bόρεια Ελλάδα δόθηκαν παράτυπα εντολές από Διευθυντή εκπαίδευσης, για έκδοση πιστοποιητικού υγείας των εκπαιδευτικών των ολοήμερων σχολείων. Έγιναν καταγγελίες σε Νηπιαγωγούς από γονείς και επίσης δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα κατά τη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων στα Νηπιαγωγεία. Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών έκανε πολύ μεγάλο αγώνα για την εισαγωγή του θεσμού του τραπεζοκόμου στα σχολεία. Προσέφυγε στο Συνήγορο του παιδιού, ο οποίος έστειλε στο Υπουργείο σχετική Γνωμοδότηση (3-2-2014 α.π.173840/6173/2014 ), έκανε συνάντηση με καθηγητή του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, υπεύθυνο για την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων, συνέταξε υπόμνημα προς τον Υπουργό Παιδείας και είχε δύο συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Οι συνεχείς πιέσεις του Συντονιστικού προς το Υπουργείο ανάγκασαν το Υπουργείο να αναγνωρίσει την υποχρέωσή του για πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού  σε σχολεία.

 

Όσον αφορά στους σχολικούς νοσηλευτές θα μπορούσαν να έχουν στην αρμοδιότητα τους περισσότερα από ένα συστεγαζόμενα ή όμορα σχολεία. Είναι απαραίτητοι γιατί υπάρχουν πολλά περιστατικά διαφόρων παθήσεων (επιληψία, παιδικός διαβήτης κ.ά.) αλλά και θέματα πρώτων βοηθειών τα οποία ο/η Νηπιαγωγός δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει και είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για κάποια παιδιά. Είναι χρέος της πολιτείας να παρέχει συνθήκες ασφάλειας σε παιδιά και εκπαιδευτικούς.

 

Μετά από μαζικά αιτήματα συναδέλφων, το Συντονιστικό Νηπιαγωγών τονίζει την αναγκαιότητα της εισαγωγής μιας νέας ειδικότητα βοηθητικού προσωπικού, μόνο για Ολοήμερα Νηπιαγωγεία, αυτής του Σχολικού Βοηθού, οι οποίοι δεν θα έχουν παιδαγωγικό ρόλο και διδακτικά καθήκοντα.

Ειδικότερα οι σχολικοί βοηθοί είναι το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου και συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων (Support Stuff ). Τα καθήκοντά τους σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από την Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας στις 25/9/2014 έχουν πολλά κοινά στοιχεία με αυτά των επιστατών αλλά και διαφοροποιούνται σε αρκετά . Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, υπακούουν στο συλλογικό όργανο των Διδασκόντων στο σχολείο (Σύλλογο Διδασκόντων) και στον/ην Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου σε θέματα βοηθητικής εργασίας του σχολείου, ανοίγουν και κλείνουν το σχολείο, προσέχουν και επιτηρούν το χώρο εξωτερικά του σχολείου και φροντίζουν με κάθε τρόπο για την ασφαλή είσοδο και αποχώρηση όλων των μαθητών, φροντίζουν, σε συνεργασία με την καθαρίστρια ώστε ο εσωτερικός και εξωτερικός περίβολος του σχολείου να διατηρείται καθαρός, τακτοποιούν τα τραπεζάκια και τις καρέκλες στις αίθουσες μετά το πέρας του προγράμματος ή και μετά από εκδηλώσεις και κάθε είδους συναντήσεις του πραγματοποιεί η σχολική μονάδα, μεταφέρουν την αλληλογραφία του σχολείου, αναζητούν τους κατάλληλους τεχνίτες για την επιδιόρθωση φθορών ή αντικατάσταση ή επισκευή οποιονδήποτε αντικειμένων στους χώρους του σχολείου (υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, μαραγκούς σιδηρουργούς κλπ.) και αναφέρουν στον/ην Προϊστάμενο του σχολείου την αποκατάσταση των ζημιών .Εκτός των ανωτέρω μπορεί να τους ανατεθεί κάθε άλλη εργασία, η οποία θα καθορίζεται από τα όργανα Διοίκησης της σχολικής μονάδας και θα αποβλέπει στην εύρυθμη λειτουργία της.

 

Η εισαγωγή αυτής της νέας ειδικότητας θα συμβάλει στην επίλυση προβλημάτων της λειτουργίας του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, που σχετίζονται με την ασφάλεια των παιδιών κατά τη διάρκεια της β΄ βάρδιας Ολοημέρου, που ο/η Νηπιαγωγός είναι μόνος/η  του/της ,γεγονός εξαιρετικά επικίνδυνο.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός δεσμεύτηκε ότι στο πλαίσιο ενδυνάμωσης του Νηπιαγωγείου θα γίνουν προσπάθειες για την υλοποίηση προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ που θα αφορά τους σχολικούς βοηθούς, σχολικούς νοσηλευτές τραπεζοκόμους.

 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Δε συζητήθηκαν αναλυτικά τα αιτήματά μας καθότι ο Αναπληρωτής Υπουργός είπε πως για την ειδική αγωγή θα υπάρξει νέο σχέδιο νόμου στα πλαίσια του οποίου θα συζητηθεί χωρίς αιφνιδιασμούς το σύνολο των προτάσεων των εμπλεκόμενων φορέων . Δεσμεύτηκε  όμως για τη στελέχωση των τμημάτων ένταξης, τα οποία δεν είναι στελεχωμένα .

 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών αναφέρθηκε στην μεγάλη σημασία του θεσμού της μετεκπαίδευσης που ήταν η μοναδική δημόσια και δωρεάν   επιμόρφωση των Νηπιαγωγών και η οποία συντελούσε στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού τους έργου  , μέσω της οποίας υπήρχε η δυνατότητα του συγκερασμού της εμπειρίας από τη σχολική τάξη με τη νέα επιστημονική γνώση και τη σύνδεση με τα πανεπιστήμια , θέση την οποία επιβεβαίωσε και ο Υπουργός, χωρίς όμως καμία αναφορά σε σχετική πρόβλεψη για επαναλειτουργία ακόμη, όπως διατύπωσε .

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Δεσμεύτηκε για την κατάργηση του ΠΔ152/13 της αξιολόγησης όχι όμως για την ακώλυτη βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Υπενθυμίσαμε ότι η ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη αποτελεί ένα από τα βασικά προτάγματα των εκπαιδευτικών και ότι απαιτούμε την κατάργηση του συνόλου του νομοθετικού πλαισίου της αξιολόγησης.

 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Κουράκη παραδόθηκαν οι προτάσεις της μεγάλης πανελλαδικής συνάντησης Νηπιαγωγών που έγινε στην Αθήνα, οι οποίες έχουν κατατεθεί στην Ομοσπονδία μας, και στους συλλόγους εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας. Οι προτάσεις αυτές βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του δικτύου επικοινωνίας μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nipiagogoi.gr.

Ο Υπουργός δεσμεύτηκε για επόμενη συνάντηση για να συζητηθούν διεξοδικότερα οι παράμετροι επίλυσης των προβλημάτων και να διαφανεί η πρόοδος των ενεργειών.

 

Συναδέλφισσες/οι, συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την υπεράσπιση του Δημόσιου Σχολείου αλλά και των εργασιακών μας δικαιωμάτων