ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ: Παρασκευή 15/4/2016 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ/ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΔΙΧΡΟΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠ

2016-04-14 07:20

Συνάδελφοι κατατέθηκε την Δευτέρα 11/4/2016 από το Υπουργείο 
Παιδείας το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» σύμφωνα με το οποίο αλλάζει η οργανικότητα των νηπιαγωγείων και διπλασιάζεται αυθαίρετα ο ελάχιστος αριθμός παιδιών για λειτουργία Νηπιαγωγείου και μάλιστα δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο  η λέξη νήπια β ηλικίας, γεγονός  το οποίο αυξάνει τις ανησυχίες γονιών και  εκπαιδευτικών για την πρόσβαση των παιδιών αυτών, τη στιγμή που οι μνημονιακές πολιτικές και  η αιτιολογική έκθεση του  νόμου ορίζουν ότι  ο νόμος που κατατίθεται θα  «συμβάλλει τα μέγιστα σε ορθολογική κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού και εξοικονόμηση δαπανών». (Αιτιολογική έκθεση )   

 

Συγκεκριμένα  σύμφωνα με το Άρθρο 35Ρύθμιση θεμάτων  σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:

 

   «  1.  α) Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985  (Α΄167), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.18 του άρθρου 45 του ν.4264/2014 (Α΄118), αντικαθίσταται ως εξής:

 

       «5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια ή πολυθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από: α) δέκα τέσσερα (14) νήπια και β) πέντε (5) νήπια σε σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση νηπίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεωνΤην ευθύνη για την τήρηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα έχει ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό…….»

 

 Αποτελεί ξεκάθαρο γεγονός, ότι το Νηπιαγωγείο της γειτονιάς , του χωριού και το μονοθέσιο συγχωνεύεται ή  καταργείται. Εκτός αυτού, ετοιμάζονται νέες ρυθμίσεις που βασίζονται σε προτάσεις στελεχών του Υπουργείου για  εναρμόνιση του ωραρίου λειτουργίας του Νηπιαγωγείου, με το προτεινόμενο ωράριο  του ενός τύπου Δημοτικού σχολείου  έως τις 1. 15 μ.μ. Οι νέες αυτές ρυθμίσεις  θα επιφέρουν  τη διάλυση του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου μέσω της διάσπασης του ενιαίου προγράμματός του και της μετάλλαξης της απογευματινής βάρδιας σε φύλαξη , και με πλάγιο  τρόπο την αύξηση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών , του μοναδικού κλάδου εκπαιδευτικών που εκκρεμεί η Υ.Α για την εφαρμογή του νόμου.

 

 Συνάδελφοι

·         Συμμετέχουμε δυναμικά  και μαζικά στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας, που έχει προκηρύξει η ΔΟΕ την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016 στις 11:30 π.μ. και απαιτούμε την άμεση απόσυρση  του άρθρου 35 παρ 1α του επίμαχου νομοσχεδίου.

·         Οργανώνουμε τον αγώνα μας την Κυριακή στις 17/4  στις 6.30 στα γραφεία της ΔΟΕ ( Ξενοφώντος 15Α, Σύνταγμα ) στην συνέλευση του Συντονιστικού Νηπιαγωγών.