Συντονιστικό Νηπιαγωγών: Νέος επικοινωνιακός ελιγμός του Υπουργείου Παιδείας

2016-05-05 11:25

Τις τελευταίες ημέρες έχουν αναρτηθεί στον ηλεκτρονικό τύπο δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεται ότι θα γίνει αλλαγή –νομοτεχνική βελτίωση–των όσων αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση της διάταξης 35 για τα Νηπιαγωγεία του πολυνομοσχεδίου για την Έρευνα. Το νομοσχέδιο  αυτό συζητείται και ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής με  ταχύτατες διαδικασίες (κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, με συνεδριάσεις την  Πέμπτη 5/5/2016 στις 5 μ.μ. και την Παρασκευή 6/5/2016 στις 10 π.μ.). Στην αιτιολογική έκθεση πιθανόν θα αναγράφεται ότι « ....επιδιώκεται η φοίτηση στα νηπιαγωγεία τόσο των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών και υποχρεωτικά φοιτούν σε αυτά όσο και των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών.»

 

Πρόκειται για ένα επικοινωνιακό παιχνίδι του Υπουργείου το οποίο γίνεται για να αμβλυνθεί η θύελλα αντιδράσεων  σχετικά με αυτό που αναγράφεται ως τώρα στην αιτιολογική έκθεση, ότι δηλαδή «..θα συμβάλλει τα μέγιστα σε ορθολογική κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού και εξοικονόμηση δαπανών.» Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα απαλείφεται η αναφορά για εξοικονόμηση δαπανών  , η οποία όμως αποτελεί τον κύριο στόχο του Υπουργείου αφού κανένα κοινωνικό ή παιδαγωγικό κριτήριο δεν επιβάλλει την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης. Συνεπώς δεν είναι τυχαίο ότι κρύβεται επιμελώς  το δημοσιονομικό όφελος πίσω  από το προσωπείο παιδαγωγικών και κοινωνικών «επιχειρημάτων».

 

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών επισημαίνει ότι αυτή η «νομοτεχνική βελτίωση» αναφέρεται στο ΠΔ 200 /98 Άρθρα 1-7 (ΦΕΚ 161 Α' /13.7.98) Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων: Άρθρο 7, Εγγραφές νηπίων ‘’10. Καταρχήν γίνονται δεκτά τα νήπια της πρώτης ηλικίας.... Στις περιπτώσεις που ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις της Α' ηλικίας και παραμένουν ακόμη κενές θέσεις, αυτές συμπληρώνονται από νήπια Β' ηλικίας.‘’

 

Κανένας νόμος ή Προεδρικό Διάταγμα δεν αναφέρει ότι δεν γίνονται δεκτά τα νήπια Β ηλικίας (προνήπια) σε περίπτωση που το Νηπιαγωγείο στο οποίο αιτούνται φοίτησης έχει κενές θέσεις. Κανένα στέλεχος εκπαίδευσης και κανένας Νηπιαγωγός δεν επιτρέπεται να αρνείται να εγγράψει νήπια Β’ ηλικίας όταν υπάρχει θέση στο Νηπιαγωγείο.

 

Συνεπώς  για τα προβλήματα  που αντιμετωπίζουμε  κάθε χρόνο στα Νηπιαγωγεία σχετικά με τις εγγραφές των παιδιών   (όπου γονείς, εκπαιδευτικοί και παιδιά ζουν το απαράδεκτο καθεστώς των κληρώσεων)  αποκλειστικά υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Παιδείας ,το οποίο δεν έχει μεριμνήσει  έτσι ώστε να υπάρχουν θέσεις στα Νηπιαγωγεία για όλα τα παιδιά 4-6 ετών. Και το  Υπουργείο, αντί να λύσει αυτά τα προβλήματα και  να ιδρύσει Νηπιαγωγεία στις περιοχές όπου είναι απαραίτητα,  με το συγκεκριμένο άρθρο, αδιαφορώντας για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, συγχωνεύει –καταργεί τμήματα Νηπιαγωγείων δημιουργώντας υπεράριθμα τμήματα.

 

Είναι προφανές ότι η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο για τα νήπια και των δύο ηλικιών δεν αρκεί να δηλώνεται απλά ως  μια  «επιδίωξη» του Υπουργείου  στο πλαίσιο μιας αιτιολογικής έκθεσης, η οποία επιχειρεί να δικαιολογήσει  με τόσο σαθρά επιχειρήματα το διπλασιασμό του ελάχιστου αριθμού μαθητών για τη λειτουργία της πλειοψηφίας  των Νηπιαγωγείων της επικράτειας! Το Υπουργείο οφείλει άμεσα να νομοθετήσει τη ΔΙΧΡΟΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

 

Η Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ  με εξαγγελίες εντυπωσιασμού και με λογιστικές προσεγγίσεις χωρίς να δοθεί έμφαση στους ποιοτικούς της δείκτες (κατάλληλα κτίρια, διορισμοί Νηπιαγωγών, τμήματα ένταξης, αναλογία 1:15 παιδιά ανά Νηπιαγωγό, επιμόρφωση, ενίσχυση του Ολοήμερου, βοηθητικό προσωπικό, τμήματα υποδοχής κ.ά.). Η καθιέρωσή της δεν είναι απλά παιδαγωγικό ζήτημα, αλλά πρώτιστα κοινωνικό και πολιτικό και ως τέτοιο πρέπει να λογιστεί.

Γι’ αυτό πρέπει να νομοθετηθεί άμεσα και να ξεκινήσει η διαδικασία για τη σταδιακή εφαρμογή της  με γνώμονα όχι τις επιταγές του ΟΟΣΑ αλλά το συμφέρον των παιδιών.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

 

·        ΔΙΧΡΟΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ (ΚΤΙΡΙΑ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ)

·        ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35  ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

·        ΚΑΝΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

 

ΑΘΗΝΑ 4/5/2016