Συντονιστικό Αναπληρωτών: Οδηγός εργασιακών δικαιωμάτων: Προσλήφθηκες αναπληρώτρια/ής; Περιμένεις πρόσληψη; Μάθε τα δικαιώματά σου!

2023-09-02 14:10
cropped-iStock-945037552-EDITed-v3.jpg
Τι είναι το σωματείο και γιατί είναι αναγκαίο να συμμετέχουμε
Πώς λειτουργεί ο σύλλογος διδασκόντων και ποιος ο ρόλος των αναπληρωτ(ρι)ών
Ωράριο εργασιακό/διδακτικό
Τα δικαιώματα στην τοποθέτηση
Αδειες
Συνδικαλιστικά δικαιώματα/απεργία
Καμπάνια προστασίας της μητρότητας
Συμβάσεις–μονιμοποιήσεις–
σύστημα μόνιμης ανεργίας
Αιτήματα και συλλογικός αγώνας