Συντονιστικό Αναπληρωτών Αδιορίστων Εκπαιδευτικών: Τρίτη 23/6 Κινητοποίηση στο ΥΠΑΙΘ/ Συνέλευση αγώνα αμέσως μετά

2020-06-20 12:14