Συντονιστικό Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών: Συνέλευση Αναπληρωτ(ρι)ών Σάββατο 9.3 Γραφεία ΔΟΕ (ξενοφώντος 15Α),Αθήνα

2024-03-04 19:03

04-03-2024

Συντονιστικό Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών: Συνέλευση Αναπληρωτ(ρι)ών Σάββατο 9.3 Γραφεία ΔΟΕ (ξενοφώντος 15Α),Αθήνα

 

 

 

https://sidonistikoanapliroton.blogspot.com/2024/03/93.html