Συντονιστικό Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών: Πανκαλλιτεχνική κινητοποίηση και συνέλευση Συντονιστικού 2.3, Σύνταγμα. Πολιτισμός & Παιδεία μαζί στο δρόμο, μαζί στις διεκδικήσεις!

2023-02-28 18:59