Συντονιστικό Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών: Οδηγός εργασιακών δικαιωμάτων αναπληρωτ(ρι)ών

2021-02-18 18:55

18/2/2021

 

Οδηγός εργασιακών δικαιωμάτων

 

 • Τι είναι το Συντονιστικό Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών

 
 • Τι είναι το σωματείο και γιατί είναι αναγκαίο να συμμετέχουμε

 
 • Ο σύλλογος διδασκόντων και ποιος ο ρόλος των αναπληρωτ(ρι)ών

 
 • Ωράριο εργασιακό/διδακτικό

 
 • Τα δικαιώματα στην τοποθέτηση

 
 • Αδειες

 
 • Συνδικαλιστικά δικαιώματα/απεργία

 
 • Καμπάνια προστασίας της μητρότητας

 
 • Συμβάσεις–μονιμοποιήσεις–σύστημα μόνιμης ανεργίας

 
 • Αιτήματα και συλλογικός αγώνας

 

 

 

 

Τι είναι το Συντονιστικό Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών

 

 

Το Συντονιστικό Αναπληρωτών-Αδιόριστων Εκπαιδευτικών αποτελεί ένα κέντρο αγώνα και συμπόρευσης του κόσμου της ελαστικής εργασίας στην εκπαίδευση. Από την πρώτη στιγμή της συγκρότησης του επιδίωξε και θα συνεχίσει να επιδιώκει την κοινή αγωνιστική πορεία όλων των εκπαιδευτικών-εργαζομένων κάθε ειδικότητας και βαθμίδας πέρα από συντεχνιακές διεκδικήσεις και γραφειοκρατικούς περιορισμούς. Σε ένα πολυδιασπασμένο χάρτη, που πολλαπλά καλλιεργήθηκε από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες, ένωσε τους εργαζόμενους της επισφάλειας, κόντρα σε συντεχνιακές λογικές, υπερασπιζόμενο τα εργασιακά μας δικαιώματα και τα μορφωτικά των μαθητών μας, με τη ματιά του στραμμένη πάντα στον αγώνα για πραγματικά δημόσια δωρεάν παιδεία, για ένα σχολείο που θα χωρά όλα τα παιδιά, για μόνιμη και σταθερή εργασία όλων!

 

Το Συντονιστικό Αναπληρωτών - Αδιόριστων Εκπαιδευτικών, σε αγωνιστική συμπόρευση με τις Επιτροπές Αγώνα Αναπληρωτών και το μαχόμενο εκπαιδευτικό κίνημα, δεν συνδιαλεγόμαστε με το Υπουργείο. Το μέλλον μας δεν παζαρεύεται, δεν μπαίνει σε λίστες και κριτήρια.

 

Το Συντονιστικό Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών λειτουργεί αμεσοδημοκρατικά με ανοιχτές συνελεύσεις, χωρίς κάποιο εκλεγμένο ΔΣ ή εκπροσώπους. Συναδέλφ(οι)ισσες και συναγωνίστ(ες)ριες που συμμετέχουν στο συντονιστικό έχουν καταφέρει δράσεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Επιδιώκουμε σε κάθε νομό σε κάθε πόλη με ελαστικά εργαζόμεν(ου)ες στην εκπαίδευση να αναλάβουν δράση και με συλλογικό συντονισμό να αγωνιζόμαστε μαζικά και «από τα κάτω».

 

 

 

 

 

Δυναμώνουμε τη φωνή μας, συσπειρωνόμαστε με επιτροπές αγώνα αναπληρωτών - παρεμβαίνουμε στους τοπικούς συλλόγους μας -συμμετέχουμε στο συντονισμό επιτροπών και συλλόγων, δυναμώνουμε μέσα από τα σωματεία μας.

 

Με ενότητα στο περιεχόμενο και στη δράση, συνελεύσεις αγώνα, συντονισμό «από τα κάτω», με οδηγό τις Παρασκευές του Μάρτη του ‘18, την κατάληψη της Πρυτανείας τον Γενάρη του ‘19 το εκπαιδευτικό κίνημα θα δώσει τις απαντήσεις στο δρόμο και θα επιβάλει το δίκαιο των αιτημάτων μας.

 

 

 

Τι είναι το σωματείο και γιατί είναι αναγκαίο να συμμετέχουμε

 

Στον χώρο εργασίας μας, στην εκπαίδευση, έχουμε κατοχυρωμένα δικαιώματα που κατακτήθηκαν με σκληρούς αγώνες. Ακόμα και ο μισθός μας, ότι ο καθένας και η καθεμιά πληρώνεται με τον ίδιο μισθό ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας κι έχει τα ίδια εργασιακά δικαιώματα, οφείλεται στην ύπαρξη και στους αγώνες των εργαζομένων που έγιναν και γίνονται μέσα από τα σωματεία. Διαφορετικά θα ίσχυε και στην εκπαίδευση η ζούγκλα του σκληρού ιδιωτικού τομέα, όπου κάθε εργαζόμενος/η διαπραγματεύεται μόνος του το μισθό του με τον εργοδότη του, πολλές φορές ανασφάλιστος, και τις περισσότερες αποδεχόμενος εργασιακές και μισθολογικές σχέσεις πολύ χειρότερες των νόμιμων!

 

 

Αυτά τα δικαιώματα επιδιώκουν όλες οι κυβερνήσεις πολλά χρόνια τώρα να τα καταργήσουν. Γι’ αυτό έχει μεγάλη σημασία να γίνεις μέλος του σωματείου και να συμβάλεις με τις σκέψεις σου, τις απόψεις σου και τη δράση σου στην προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μας και των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας, ώστε να υπερασπιστούμε το Δημόσιο και Δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά και τη θέση μας μέσα σε αυτό! Τα σωματεία μας δεν είναι κάποια διοικητικά συμβούλια που εκλέγουμε και μας εκπροσωπούν, είναι όλες και όλοι εμείς που με την ενεργή συμμετοχή μας στις δράσεις τους και με την συμμετοχή μας στις συνελεύσεις τους αποφασίζουμε και δίνουμε ζωή στον αγώνα τους.

 

Τα σωματεία μας είναι τα θεσμικά μας όργανα και χωρίζονται σε 3 επίπεδα. Το πρωτοβάθμιο σωματείο μας είναι ο τοπικός Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ) για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και η τοπική Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευση (ΕΛΜΕ) για την δευτεροβάθμια. Όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία πανελλαδικά ανήκουν στο δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, το δευτεροβάθμιο σωματείο είναι η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) για την πρωτοβάθμια και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα δευτεροβάθμια μαζί με ομοσπονδίες/σωματεία από άλλους κλάδους του δημοσίου ανήκουν στο τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό σωματείο, την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) όπου ανήκουν όλα τα σωματεία του δημόσιου τομέα.

 

 

 

Είναι σημαντικό να γινόμαστε μέλη των σωματείων μας που γίνεται με την εγγραφή μας στο τοπικό πρωτοβάθμιο σωματείο. Είναι ο μόνος τρόπος για συλλογικό αγώνα για τα δικαιώματά μας. Οι δράσεις των σωματείων προκηρύσσονται για τα μέλη του. Δηλαδή μια απεργία που προκηρύσσει η ΔΟΕ/ΟΛΜΕ ή η ΑΔΕΔΥ απευθύνεται στα μέλη του σωματείου και για να συμμετέχουμε πρέπει να είμαστε γραμμένοι σε αυτά. Η συνδρομή που καταβάλουμε κατά την εγγραφή μας κάθε χρόνο είναι κάτι που ισχύει για όλα τα μέλη των σωματείων αναπληρώτριες και μόνιμους.

 

Εργαζόμαστε στο δημόσιο σχολείο µε ψηλά το κεφάλι, αποφασιστικά και δυναμικά

 

Ενημερωνόμαστε, παίρνουμε θέση και υπερασπίζουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα. Επιδιώκουμε τη συνεργασία και τη συλλογική στάση με τους/τις συναδέλφους/ισσες μας. Συμμετέχουμε ενεργά στις Γενικές Συνελεύσεις που είναι το ανώτερο όργανο λήψης αποφάσεων του σωματείου. Δεν περιμένουμε κανέναν «σωτήρα» να αγωνιστεί για εμάς. Συμβάλλουμε και παίρνουμε την οργάνωση του αγώνα στα χέρια μας με συλλογικούς αγώνες που οφείλουμε να οργανώσουμε από τη βάση, με τις Γενικές συνελεύσεις και τις επιτροπές αγώνα, με αυτοοργάνωση και άμεση δημοκρατία, σε συντονισμό με άλλα πρωτοβάθμια σωματεία και συλλόγους, για την ανατροπή της επίθεσης στα δικαιώματα και τη ζωή μας.

 

Μόνο µας όπλο ο συλλογικός αγώνας για την ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής/αντεργατικής πολιτικής

 

 

Ο σύλλογος διδασκόντων και ποιος ο ρόλος των αναπληρωτ(ρι)ών

 

Ο   σύλλογος   διδασκόντων   κάθε   σχολείου αποτελείται από όλους/όλες τους/τις διδάσκοντες/ουσες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (μόνιμοι/αναπληρωτές/ωρομίσθιοι, εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ/ΕΒΠ) και έχει πρόεδρο τη/τον διευθύντρια/ή του σχολείου. Εκτός από τη διεύθυνση του σχολείου, σύλλογο διδασκόντων μπορεί να συγκαλέσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του.

 

Ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για τη λειτουργία του σχολείου. Η λειτουργία του έχει τεράστια σημασία γιατί έτσι διασφαλίζεται η δημοκρατία   στο   σχολείο,   οι συλλογικές  αποφάσεις  για  όλα  τα  ζητήματα.  Η συμμετοχή   μας   σε   αυτόν,   η   προσπάθεια   να συζητάμε και να αποφασίζουμε με συλλογικό τρόπο για   τη   λειτουργία   του   σχολείου,   είναι   πολύ σημαντική. Έχουμε στη συνεδρίαση τα ίδια δικαιώματα με κάθε άλλο συνάδελφο ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας ή τη σχέση εργασίας. Έχουμε δικαίωμα να καταγράφεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων η γνώμη μας, άσχετα εάν αυτή είναι πλειοψηφούσα  ή  όχι. Ο  σύλλογος  διδασκόντων  έχει  δικαίωμα  να συζητά και να παίρνει αποφάσεις που σχολιάζουν και κρίνουν την εκπαιδευτική πολιτική.

 

Ο σύλλογος διδασκόντων (και κάθε εκπαιδευτικός χωριστά) έχει δικαίωμα (και υποχρέωση ταυτόχρονα) να ενημερώνεται για κάθε έγγραφο που φτάνει στο σχολείο. Επίσης, ο  σύλλογος  διδασκόντων  κατανέμει  όλες  τις εργασίες του σχολείου.

 

Οι προφορικές εντολές είναι αυθαίρετες και δε συνιστούν υπηρεσιακή υποχρέωση για τον εκπαιδευτικό. Δεν εφαρμόζουμε καμία μετακίνηση συναδέλφου σε άλλη σχολική μονάδα χωρίς γραπτή απόφαση ΠΥΣΠ(Δ)Ε ή Δ/ντή εκπαίδευσης. Οποιαδήποτε απορία έχουμε πάνω στα εργασιακά μας καθήκοντα και δικαιώματα, απευθυνόμαστε στο σωματείο. Καταγγέλλουμε στο σωματείο μας οποιαδήποτε καταπάτηση των δικαιωμάτων μας.

 

Σχετικά με τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. Το ΦΕΚ ορίζει τη συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων προκειμένου να αποφασίσει τη συγκρότηση των ομάδων δράσης και τα βήματα που προβλέπονται. Οι ομοσπονδίες ΔΟΕ/ΟΛΜΕ/ΠΟΣΕΕΠΕΑ έχουν κηρύξει απεργία-αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης. Η απόφαση αυτή μας δίνει το δικαίωμα να απέχουμε από κάθε σχετική διαδικασία, άρα και από τη συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων για το θέμα αυτό. Η συμμετοχή στην απεργία-αποχή είναι μια απολύτως νόμιμη συνδικαλιστική δράση και δεν προκύπτει καμία οικονομική ή οποιαδήποτε άλλη συνέπεια από τη συμμετοχή μας.

 

Ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί να πάρει απόφαση συμμετοχής, μόνο εφόσον συγκροτηθεί με απαρτία, όταν δηλαδή συμμετέχουν το 50% +1 του συνόλου του προσωπικού του σχολείου (εκπαιδευτικοί-ΕΕΠ-ΕΒΠ). Με βάση τις αγωνιστικές αποφάσεις των ομοσπονδιών και των σωματείων μας, όλοι/όλες οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην απεργία αποχή, η οποία πρωτοκολλείται, προκειμένου ο σύλλογος διδασκόντων να μη συγκροτηθεί λόγω έλλειψης απαρτίας και επομένως ομόφωνα ή πλειοψηφικά το σχολείο να πάρει απόφαση για ΜΗ συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης.

 

Στην περίπτωση που όσες/οι δηλώνουμε απεργία/αποχή είμαστε μειοψηφία τότε και πάλι θεωρούμαστε απόντες/ούσες από την συνεδρίαση, δεν υπογράφουμε το πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων και είμαστε καλυμμένοι/ες να μην συμμετέχουμε σε καμία ομάδα και διαδικασία αξιολόγησης.

 

 

Ωράριο εργασιακό/διδακτικό

 

Ο Ν. 1566/85 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου.

 

Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ’ ανώτατο 30 ώρες. 

 

Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι απαραβίαστο και διαφέρει από Α/θμια σε Β/θμια, νηπιαγωγεία κλπ. (24ωρες, 23ώρες, 25ώρες, κλπ). Με τα χρόνια υπηρεσίας σταδιακά μειώνεται.

 

Με τη λήξη του διδακτικού του ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν (όχι πάγια) του έχει ανατεθεί από το σύλλογο διδασκόντων άλλο συγκεκριμένο έργο (εκπαιδευτικού/παιδαγωγικού-πολιτιστικού χαρακτήρα) ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. Είναι σαφές ότι καμιά οδηγία-εντολή για υποχρεωτική παραμονή μέχρι τις 2μμ δεν είναι σύννομη, ως εκ τούτου αρνούμαστε μια τέτοια «παραμονή» και κάθε τέτοια εντολή από όπου κι αν προέρχεται.

 

Η διαμόρφωση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος γίνεται με δημοκρατική συλλογική συζήτηση στο σύλλογο διδασκόντων.  Στη διαμόρφωση του προγράμματος πρέπει να υπάρχει μια (κατά το δυνατόν) ισοκατανομή των κενών, με τα λιγότερα δυνατόν κενά για τον καθένα και μια (κατά το δυνατόν) ισοκατανομή στην ώρα αποχώρησης των συναδέλφων με τη λήξη του διδακτικού τους ωραρίου.

 

Κανείς δεν υποχρεούται στα κενά του να «απασχολεί» με οποιοδήποτε τρόπο τμήματα, πέραν του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου. Κάθε απασχόληση τμήματος ανάγεται στο διδακτικό ωράριο. Οι συνάδελφοι να μην εφαρμόζουν και να αρνούνται κάθε εντολή για επιπλέον κάλυψη διδακτικών ωρών.

 

 

 

Σε ό,τι αφορά τις απουσίες εκπαιδευτικών λόγω αδειών, σε περίπτωση που δεν στέλνονται αναπληρωτές για την κάλυψη των κενών, καλούνται οι σύλλογοι διδασκόντων να αποφασίσουν ένα πάγιο ή κατά περίπτωση τρόπο για την κάλυψη του κενού που σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να είναι η καταστρατήγηση του διδακτικού ωραρίου κανενός συναδέλφου.

 

Τα διάφορα σεμινάρια, συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων, ενημερώσεις-συναντήσεις με γονείς κλπ, δεν μπορεί να απαιτούν την παραμονή των συναδέλφων πέρα από το εργασιακό τους ωράριο, και ασφαλώς σε καμία περίπτωση απογευματινές ώρες.

 

Οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων, έχουν το δικαίωμα να αντιδρούν στις πολλαπλές μετακινήσεις σε περισσότερα από δύο σχολεία, να ζητούν ενυπόγραφη αιτιολογημένη εντολή και σε κάθε τέτοια περίπτωση, μείωση του ωραρίου και απαλλαγή από τις εφημερίες. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί σε συμπλήρωση του ωραρίου του στο ολοήμερο, εφόσον δεν το επιθυμεί.

 

Δε μπορεί  να ανατίθεται υπερωριακή απασχόληση σε εκπαιδευτικούς του σχολείου για εκπαιδευτικό έργο που πρέπει να καλυφθεί από μόνιμο εκπαιδευτικό ή αναπληρωτή. Οι σύλλογοι διδασκόντων δεν πρέπει να αποδέχονται τέτοιες  «λύσεις», που μειώνουν τις θέσεις εργασίας και εισάγουν την ωρομίσθια δουλειά. Οι Σύλλογοι διδασκόντων μπορούν να αρνηθούν με απόφασή τους τις υπερωρίες. Κανένας δε μπορεί να υποχρεωθεί σε υποχρεωτική υπερωρία χωρίς τη θέλησή του. Σε κάθε τέτοια περίπτωση να ζητείται έγγραφη εντολή και σε περίπτωση επιμονής της διοίκησης να ενημερώνεται το σωματείο για να απαντήσει και να αντιδράσει άμεσα με στάση εργασίας. 

 

Οι στάσεις εργασίας σε «υποχρεωτική» υπερωρία, αφού δεν εντάσσονται στο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο, δεν περικόπτονται από το μισθό του εκπαιδευτικού. «…Εξυπακούεται δε ότι αν οι στάσεις εργασίας γίνονται μέσα στο κανονικό διδακτικό ωράριο θα αφαιρεθούν αντίστοιχες αποδοχές από το κανονικό αυτό ωράριο. Αν οι στάσεις εργασίας γίνονται κατά το χρόνο του υπερωριακού διδακτικού ωραρίου είναι προφανές πως δε θα αφαιρεθούν αποδοχές του κανονικού ωραρίου, που αυτό έτσι κι αλλιώς προσφέρθηκε, απλώς δε θα πληρωθούν οι αποδοχές που θα έπαιρνε ο εκπαιδευτικός από την υπερωριακή εργασία».

 

Γενικότερα, δεν εφαρμόζουμε καμιά προφορική εντολή της διοίκησης που αφορά καταστρατήγηση του πλαισίου εργασιακών δικαιωμάτων και σε κάθε περίπτωση να απαιτούμε έγγραφη και αιτιολογημένη εντολή. Καταγγέλλουμε αμέσως στο σωματείο μας κάθε αυθαιρεσία και παραβίαση των δικαιωμάτων μας.

 

 

 

Τα δικαιώματα στην τοποθέτηση

 

Για να τοποθετηθούν οι αναπληρωτ(ρι)ές απαιτείται:

 

 • Να έχουν δημοσιοποιηθεί όλα τα κενά με τρόπο προσβάσιμο σε όλους ταυτόχρονα, και όχι ατομικό, ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα να αποκρυφτούν κενά σε κάποιους εκπαιδευτικούς ενώ γνωστοποιούνται σε άλλους.

 

 • Να γίνουν δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων από τους ενδιαφερόμενους προς τοποθέτηση με βάση τα δημοσιοποιημένα λειτουργικά κενά.

 

 • Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες, ο διευθυντής εκπαίδευσης (εμείς διεκδικούμε σε κάθε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ να γίνονται οι τοποθετήσεις από τα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ) τοποθετεί με απόφασή του, η οποία οφείλει να ακολουθεί απολύτως τη νομοθεσία που αφορά τις τοποθετήσεις αναπληρωτών και ωρομισθίων, δηλαδή με βάση τη σειρά κατάταξης στους πίνακες προσλήψεων και τις δηλώσεις προτίμησης τοποθέτησης των ανπληρωτ(ρι)ών

 
 • Ιδιαίτερα για τις τοποθετήσεις αναπληρωτ(ρι)ών παράλληλης στήριξης, η τοποθέτηση γίνεται σε μαθητ(ρι)ές και όχι σε σχολική μονάδα. Σε καμιά περίπτωση δεν αποδεχόμαστε να αποφασίσει ο σύλλογος διδασκόντων το μοίρασμά μας σε μαθητ(ρι)ές. Η τοποθέτηση παράλληλης στήριξης είναι διοικητική πράξη και ανήκει στην διεύθυνση εκπαίδευσης. Διεκδικούμε πάντα τις ονομαστικές τοποθετήσεις και εξ ολοκλήρου σε 1 παιδί.

 

ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ

 

 • Όλα τα λειτουργικά κενά να αναρτώνται στο διαδίκτυο ή τουλάχιστον να είναι μονίμως αναρτημένα στη Διεύθυνση. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίζετε ότι δεν υπάρχουν «κρυφά» κενά που προορίζονται για συγκεκριμένα πρόσωπα.

 
 • Να δηλώσετε σχολικές μονάδες. Οι δηλώσεις προτίμησης αφορούν σχολικές μονάδες και σε καμία περίπτωση περιοχές.

 
 • Να αναρτώνται οι πίνακες τοποθέτησης μαζί με τη σειρά κατάταξης από τους πίνακες προσλήψεων ώστε να έχετε έλεγχο ότι ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία

 

 

 

Άδειες

 

Οι άδειες που αιτούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν προσληφθεί με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και ΕΣΠΑ, στην πλειοψηφία τους χορηγούνται από τη διεύθυνση εκπαίδευσης, αλλά υπάρχουν άδειες που χορηγούνται και από τον/την διευθυντή/ντρια του σχολείου και τον/την προϊστάμενο/η του νηπιαγωγείου. Όσοι/ες έχουν προσληφθεί με το Πρόγραμμα Κρατικού Προϋπολογισμού, οι άδειές τους χορηγούνται από τους Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων στις οποίες έχουν τοποθετηθεί.

 

Κανονική άδεια

 

Στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς μπορεί να χορηγηθεί κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές για εφτά (7), το πολύ, εργάσιμες ημέρες κατά έτος, για λόγους εξαιρετικής ανάγκης.

 

Στο τέλος της χρονιάς κάθε αναπληρωτής/τρια λαμβάνει αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας. Για την αποζημίωση υπολογίζονται 2 ημερομίσθια για κάθε μήνα εργασίας, σε συνδυασμό με το μισθολογικό κλιμάκιο και τις ημέρες κανονικής άδειας που έχει λάβει ο/η αναπληρωτής/τρια κατά την διάρκεια της σύμβασης. Είναι ολόκληρο το ποσό εάν ο/η αναπληρωτής/τρια δεν έχει πάρει καμία ημέρα κανονικής άδειας.

 

Για κάθε ημέρα κανονικής άδειας αφαιρείται ένα ημερομίσθιο, περίπου 35-40 ευρώ ανάλογα με το ΜΚ που είναι ο μισθός μας. Για τον ακριβή υπολογισμό, μπορούμε να διαιρέσουμε τις ακαθάριστες αποδοχές του μισθολογικού κλιμακίου που ανήκουμε : 30 ημέρες, ώστε να ξέρουμε ακριβώς το ποσό του ημερομισθίου. Αφού βρούμε το ημερομίσθιο, το πολλαπλασιάζουμε επί τον αριθμό που δικαιούμαστε (αφαιρούμε τις ημέρες κανονικής άδειας που κάναμε χρήση) και στο τέλος αφαιρούμε τον φόρο (21% ), έτσι ώστε να βρούμε το καθαρό ποσό που θα πιστωθεί.

 

Άδεια κύησης-λοχείας-ανατροφής

 

Στις προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς χορηγείται άδεια μητρότητας 17 εβδομάδων. Από το διάστημα αυτό, 8 εβδομάδες χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού (άδεια τοκετού) και οι υπόλοιπες 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας). Σε περίπτωση που ο τοκετός γίνει σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, η άδεια παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού χωρίς η παράταση αυτή να συνεπάγεται την αντίστοιχη μείωση της άδειας που δικαιούται να λάβει η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτή ειδικά την περίπτωση, η συνολική άδεια τοκετού υπερβαίνει τις 17 εβδομάδες. Αν όμως ο τοκετός γίνει σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε στην αρχή πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας 17 εβδομάδων.

 

 

Μετά και από την πίεση του εκπαιδευτικού κινήματος του Μάρτη του ‘18, δόθηκε με νόμο μόνο στις αναπληρώτριες μητέρες, και όχι στους αναπληρωτές πατέρες, επιπλέον άδεια ανατροφής 3.5 μηνών. Την άδεια αυτή δικαιούνται και η ανάδοχη και η θετή μητέρα. Οι ελάχιστοι αυτοί μήνες συνοδεύονται από όρους: θα πρέπει να ξεκινήσουν να μετράνε σαν άδεια ακριβώς μετά την άδεια λοχείας και να είναι μέσα στο διάστημα της σύμβασης εργασίας της αναπληρώτριας, δηλαδή δεν μετατίθενται και δεν έχουν αναδρομική ισχύ. Μια γυναίκα που γεννάει στο τέλος της σύμβασής της (π.χ. Μάιο) θα πάρει ελάχιστες μέρες στην ουσία από την άδεια και ακόμα χειρότερα αν γεννήσει μέσα στο καλοκαίρι δεν την δικαιούται καν, πράγμα που μειώνει κατά πολύ το ποσοστό των αναπληρωτριών που μπορούν να τη λάβουν. Συνολικά λοιπόν μια αναπληρώτρια δικαιούται 31 εβδομάδες άδεια (8 εβδομάδες πριν και 23 εβδομάδες μετά τον τοκετό) οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέγιστο μόνο σε περίπτωση που η ημερομηνίας τοκετού είναι 23 εβδομάδες πριν την απόλυση.

 

Η μητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός (πλήρους και μειωμένου ωραρίου) που έχει παιδί ηλικίας έως δύο (2) ετών έχει δικαίωμα χρήσης μειωμένου διδακτικού ωραρίου κατά δύο(2) ώρες την εβδομάδα (από το διδακτικό ωράριο που αναφέρεται στη σύμβασή της) και απαλλαγή από τις πρόσθετες υπηρεσίες της. Ο/η ενδιαφερόμενος/-η δεν μπορεί να κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου εάν έχει κάνει χρήση άδειας ανατροφής. Την ημέρα της πρόσληψης, ο/η αναπληρωτής/-τρια θα πρέπει να καταθέσει ληξιαρχική πράξη γέννησης και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο/η σύζυγος δεν έχει κάνει και δεν κάνει παράλληλη χρήση άδειας ανατροφής ή μειωμένου ωραρίου.

 

 

Τετράμηνη άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών

 

Η γονική άδεια ανατροφής 4 μηνών χωρίς αποδοχές, χορηγείται για την ανατροφή παιδιού ηλικίας έως 6 ετών και αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα εκπαιδευτικού. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο, δηλαδή δώδεκα μήνες, συνεχόμενης ή διακεκομμένης εργασίας στον ίδιο εργοδότη(δηλαδή στο Υπουργείο Παιδείας). Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται είτε σε συνεχές χρονικό διάστημα μέσα στο ίδιο σχολικό έτος, είτε τμηματικά σε διαφορετικά σχολικά έτη χωρίς όμως να υπερβαίνει αθροιστικά το σύνολο των τεσσάρων (4) μηνών.

 

Αιτήσεις χορήγησης γονικής άδειας εκπαιδευτικών γονέων παιδιών με αναπηρία, με μακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια, λόγω θανάτου του ενός γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνων, ικανοποιούνται με απόλυτη προτεραιότητα. Τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται και ο εκπαιδευτικός ο οποίος υιοθετεί ή είναι ανάδοχος τέκνου ηλικίας έως έξι (6) ετών. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια χορηγείται μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας.

 

 

Γονική άδεια

 

Οι αναπληρωτ(ρι)ές εκπαιδευτικοί που έχουν τέκνα στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται στον ένα από τους δύο γονείς. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία και υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία τους, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί σε διάρκεια τις τέσσερις (4) ημέρες και για τους δύο γονείς.

 

Αναρρωτικές άδειες

 

Οι αναπληρωτ(ρι)ές εκπαιδευτικοί για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασής τους δικαιούνται δεκαπέντε (15) ημέρες αναρρωτική άδεια με αποδοχές, εφόσον έχουν συμπληρώσει δεκαήμερη παροχή εργασίας.

 

Για αναρρωτικές άδειες χρονικού διαστήματος μικρότερου των τριών (3) ημερών τη φορά, αρκεί η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από γιατρό συμβεβλημένο με το ΕΟΠΥΥ. Για κάθε άλλη περίπτωση οι αναπληρωτ(ρι)ές πρέπει να απευθύνονται στο ΙΚΑ. Για τις τρεις πρώτες μέρες της άδειας καταβάλλεται από το δημόσιο το μισό των αποδοχών που δικαιούται. Για το διάστημα από την 4η μέχρι την 15η ημέρα παίρνει αποδοχές 12 ημερών, αφαιρούμενης της επιδότησης του ΙΚΑ που αναλογεί στο διάστημα αυτό.

 

Για το διάστημα από την 16η μέρα και μετά μόνο την επιδότηση του ΙΚΑ, οι αποδοχές είναι στο μηδενικό από τον εργοδότη και το χρονικό διάστημα άνω των 15 ημερών δεν προσμετράται στην προϋπηρεσία τους.

 

 

 

Αναρρωτική άδεια για δυσίατα νοσήματα

 

Χορηγείται αναρρωτική άδεια σε αναπληρωτ(ρι)ές που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα, διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών επιπλέον της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία είναι αμειβόμενη και λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας για όλα τα εργασιακά τους δικαιώματα. Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται πιστοποιητικό από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει το πιστοποιητικό.

 

Ειδική άδεια αναπηρίας

 

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω δικαιούνται από την Υπηρεσία για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβασή τους, ειδική άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας.

 

Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται πιστοποιητικό από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει το πιστοποιητικό.

 

Κανονική άδεια για μεταγγίσεις αίματος

 

Χορηγούνται είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες πλέον της κανονικής άδειας (11 με αποδοχές και 11 χωρίς αποδοχές) σε αναπληρωτ(ρι)ές εκπαιδευτικούς που πάσχουν ή έχουν τέκνο που πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση. Στο φυσικό ή θετό γονέα παιδιού ηλικίας έως και 18 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, από νεοπλασματική ασθένεια, ή χρήζει μεταμόσχευσης χορηγείται επιπλέον των 22 ημερών και αφού έχει εξαντλήσει τις 11 ημέρες με αποδοχές, ειδική γονική άδεια, διάρκειας δέκα εργάσιμων ημερών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, με αποδοχές, έπειτα από αίτησή του, κατά απόλυτη προτεραιότητα. Διευκρινίζουμε ότι την άδεια αυτή των 10 εργάσιμων ημερών τη δικαιούται και ο ανάδοχος γονέας παιδιού, το οποίο πάσχει από τα συγκεκριμένα νοσήματα.

 

Τέλος, σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου έως και 18 ετών, χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές για όσο διάστημα διαρκεί η νοσηλεία και όχι πέραν των τριάντα εργάσιμων ημερών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εφόσον ο φυσικός, θετός ή ανάδοχος γονέας εκπαιδευτικός έχει εξαντλήσει την παραπάνω.

 

Άδεια για αιμοληψία

 

Οι αναπληρωτ(ρι)ές που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών. Επιπλέον δικαιούνται μια επιπλέον μέρα μέρα ειδικής άδειας απουσίας την ημέρα της αιμοληψίας. Δεν υπάρχει περιορισμός στις αιμοληψίες που μπορεί να συμμετάσχει κανείς. Για κάθε αιμοληψία χορηγούνται οι 2 ημέρες ειδικής άδειας (και η ημέρα αιμοληψίας εφόσον είναι σε ωράριο και μέρα εργασίας). 

 

 

Ειδική άδεια γάμου

 

Οι αναπληρωτ(ρι)ές εκπαιδευτικοί, έχουν δικαίωμα άδειας με αποδοχές πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση γάμου (ή σύναψη συμφώνου συμβίωσης). Η άδεια αυτή χορηγείται αμέσως πριν ή αμέσως μετά την τέλεση του γάμου και όχι άλλη χρονική περίοδο.

 

 

Ειδική άδεια λόγω θανάτου συγγενικού προσώπου

 

Οι αναπληρωτ(ρι)ές εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα απουσίας με αποδοχές δύο εργάσιμων (2) ημερών σε περίπτωση θανάτου συγγενών α΄ βαθμού (γονείς, αδέρφια, τέκνα). Η άδεια αυτή χορηγείται όχι μόνο στους εξ αίματος, αλλά και στους εξ αγχιστείας συγγενείς στην ίδια γραμμή και τον ίδιο βαθμό.

 

Ειδική άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος

 

 

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές μιας (1) έως τριών (3) ημερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, όπως κάθε φορά ορίζεται από το ΥΠ.ΕΣ. πριν από τη διενέργεια των εκλογών.

 

Ειδική άδεια δίκης

 

Οι αναπληρωτ(ρι)ές εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια για τη συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου και αφαιρείται από τις δεκαπέντε ημέρες αναρρωτικής άδειας.

 

Άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους

 

Οι αναπληρωτ(ρι)ές που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές, ύστερα από αίτησή τους και με την υποχρέωση να προσκομίσουν βεβαίωση της Σχολής ότι έλαβαν σε εξετάσεις. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 14 εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια έως 2 ημερών. Σημειώνεται ότι έτος νοείται το ημερολογιακό έτος και όχι το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος.

 

Επιπλέον η ίδια άδεια ισχύει για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα στο εσωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουν για την υπηρεσία. Στο χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και τη επιστροφή του εκπαιδευτικού.

 

Άδειες για τεστ COVID

 

Σε περίπτωση που αναπληρωτ(ρι)ές νοσούν από Covid προβλέπεται ειδική άδεια η οποία δεν αφαιρείται από́ την δικαιούμενη αναρρωτική.

 

Σε περίπτωση που ύστερα από κάποια συμπτώματα, αναπληρωτ(ρι)ές μείνουν λίγες ημέρες σε κατ’οίκον περιορισμό μέχρι να βγει το τεστ Covid και επιστρέψουν με αρνητικό αποτέλεσμα στην εξέταση και υγιείς στη σχολική τους μονάδα τότε αυτές οι λίγες μέρες χρεώνονται ως ειδικές άδειες με απαραίτητη την ενημέρωση για τις ακριβείς ημέρες αδείας και την κατάθεση δικαιολογητικών και δεν αφαιρούνται από τις αναρρωτικές και ονομάζεται ειδική άδεια απουσίας.


 

Άδειες ειδικού σκοπού

 

Οι αναπληρωτ(ρι)ές που εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου που ορίζονται από το υπουργείο  (https://edu.klimaka.gr/ekpaideytikoi/adeies/3262-adeia-eidikoy-skopou-efpatheis-omadesδύνανται κατόπιν αίτησής τους να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια απουσίας. Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτές, παρέχουν υποχρεωτικά εργασία εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση σε μαθητές που παραμένουν σπίτι). 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, οι ανωτέρω δύνανται να απασχολούνται σε υπηρεσίες back office, όπως για τη γραμματειακή υποστήριξη σχολικών μονάδων ή σε διοικητικές θέσεις ή να χρεώνονται κάθε τέταρτη ημέρα απουσίας στο σύνολο της εν λόγω άδειας με κανονική άδεια ή με οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούνται. 

 

Στην εν λόγω περίπτωση εμπίπτουν και όσες/οι έχουν τέκνα, που φοιτούν σε σχολικές μονάδες που είναι κλειστές. Ο γονιός δύναται να τηλε-εργαστεί ή να εργαστεί διαφορετικό ωράριο ή να παρέχει μειωμένο ωράριο ή να λάβει την ειδική άδεια (3+1) όπως περιγράφεται στον παραπάνω σύνδεσμο χωρίς να παρέχει οποιαδήποτε εργασία.

 

Συνδικαλιστικά δικαιώματα/απεργία

 

Διαχρονικά οι πολιτικές ηγεσίες στο Υπουργείο Παιδείας, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που απαγορεύουν στις μητέρες αναπληρώτριες να γεννήσουν και να μεγαλώσουν με ασφάλεια τα παιδιά τους, που τιμωρούν όσους «τύχει» να αρρωστήσουν, στερώντας τους εκτός από την προϋπηρεσία, τα ένσημα και το μισθό, έχουν «βάλει το λιθαράκι τους» στην απαγόρευση της ελεύθερης και απρόσκοπτης συνδικαλιστικής δράσης των ελαστικά εργαζομένων! Την ώρα που προωθούν αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν και τους όρους εργασίας μας στην εκπαίδευση, επιδιώκουν να κόψουν κάθε δυνατότητα στους/στις αναπληρωτ(ρι)ές να δρουν τόσο στα σωματεία τους όσο και στις ομοσπονδίες! Ως Συντονιστικό δώσαμε, δίνουμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε αποφασιστική μάχη ώστε οι αναπληρωτ(ρι)ές να παραμείνουν ενεργοί/ές και δεν θα μετατραπούν με καμιά προσπάθεια σε κατώτερους εργαζόμενους εκτός των συλλογικών διαδικασιών. Η μάχη για τα δικαιώματα που μας στερούν, ενάντια στις επιθέσεις τους με νόμους δεν μας σταματά!

 

Συνδικαλιστικές άδειες

 

Οι αναπληρωτ(ρι)ές δικαιούνται να συμμετέχουν στα σωματεία τους, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα τοπικά πρωτοβάθμια σωματεία. Σε τοπικό σωματείο κάθε Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας δικαιούνται άδεια απουσίας έως 3 ημέρες το μήνα, αν τα μέλη τους είναι λιγότερα από 500, και έως 5 ημέρες το μήνα, στην περίπτωση που τα μέλη τους είναι περισσότερα από 500.

 

Ένα σύντομο σχόλιο για την ιστορία των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των αναπληρωτ(ρι)ών

 

Το εκπαιδευτικό κίνημα έχει δώσει χρόνια αγώνες για την ουσιαστική εξίσωση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών. Ίσα δικαιώματα σημαίνει να μπορούν οι αναπληρωτές να συμμετέχουν στα συνδικαλιστικά όργανα όλων των βαθμίδων. Να μην υπάρχουν αποκλεισμοί και προσκόμματα που εμποδίζουν τη συμμετοχή και δράση στη ζωή των σωματείων και των Ομοσπονδιών. 

 

Οι αναπληρωτ(ρι)ές συμμετέχουν εδώ και αρκετά χρόνια στα ΔΣ των τοπικών πρωτοβάθμιων σωματείων και ΕΛΜΕ και παίρνουν τις συνδικαλιστικές άδειες που δικαιούνται.

 

Παρότι, το αναφαίρετο δικαίωμα ισότιμης συμμετοχής στα πρωτοβάθμια σωματεία έχει κατακτηθεί, οι πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας, πρώτα επί Γαβρόγλου και εν συνεχεία επί Κεραμέως, επιχείρησαν παρανόμως να το αφαιρέσουν από τις/τους αναπληρωτ(ρι)ές με τιμωρητικές πρακτικές για δύο συναδέλφισσες αναπληρώτριες που έκαναν χρήση των συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων.

 

Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2018 εκλέχθηκε στο ΔΣ της ΔΟΕ αναπληρώτρια, η Δινοπούλου Βαγγελίτσα, η οποία ήταν και παραμένει ενεργό κομμάτι του Συντονιστικού Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών. Στην μονοετή θητεία της στο ΔΣ της ΔΟΕ, της απαγορεύτηκε να κάνει χρήση των ίδιων συνδικαλιστικών δικαιωμάτων που δικαιούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, καθώς μια τέτοια επιλογή θα σήμαινε στέρηση όλης της προϋπηρεσίας της σχολικής χρονιάς. Ως εκ τούτου, η αναπληρώτρια πήγαινε κανονικά στο σχολείο τοποθέτησής της και συμμετείχε και στο ΔΣ της ΔΟΕ, λαμβάνοντας μόνο τις 9 ημέρες συνδικαλιστικής άδειας που δικαιούται. Την ίδια περίοδο, η συναδέλφισσα αναπληρώτρια Μαργαρίτη Ελεάνα, επίσης ενεργό μέλος του Συντονιστικού Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών, η οποία ήταν πρόεδρος του ΣΕΠΕ Άνω Λιοσίων Ζεφυρίου Φυλής, έκανε χρήση 3(!) ημερών συνδικαλιστικής άδειας προκειμένου να ανταποκριθεί στα συνδικαλιστικά της καθήκοντα.

 

Μήνες μετά και παρά το γεγονός ότι οι συναδέλφισσες έκαναν χρήση προβλεπόμενων από τον νόμο συνδικαλιστικών αδειών προκειμένου να ανταποκριθούν στα συνδικαλιστικά τους καθήκοντα- το υπουργείο παιδείας προχώρησε σε περικοπή 4 μηνών και 3 ημερών αντίστοιχα στις δύο συναδέλφισσες, παρά το γεγονός ότι η ΔΙΠΕ Δυτ. Αττικής, στην οποία εργάζονταν οι δύο αναπληρώτριες, τους έδωσε βεβαίωση που αναγνωρίζει συνολικά την προϋπηρεσία τους! Η άνευ προηγουμένου επίθεση απέναντι στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που εκλέγονται στα ΔΣ των συλλόγων και των ΕΛΜΕ τους, επιδιώκει να κάμψει την αποφασιστικότητα όσων επιλέγουν την συλλογική δράση και την άμεση εμπλοκή τους στις διαδικασίες των σωματείων τους, που απαιτούν την ενεργό παρουσία, τον λόγο και την διεκδίκηση των δικαιωμάτων της ελαστικής εργασίας στην πράξη! Επιδιώκουν να τιμωρήσουν και στην πραγματικότητα να απομακρύνουν τους αναπληρωτές από τα σωματεία τους!

 

Η «πραξικοπηματική» ενέργεια του Υπ. Παιδείας δεν έμεινε αναπάντητη! Στείλαμε μήνυμα στο Υπ. Παιδείας ότι δε θα επιτρέψουμε να αμφισβητούν τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα! 

 

Συνεχίζουμε να απαιτούμε την άμεση αποκατάσταση της προϋπηρεσίας των δύο συναδελφισσών.

 

 

Την επόμενη χρονιά (Ιούνιο 2019) εκλέχθηκε στο ΔΣ της ΔΟΕ ο δεύτερος στην ιστορία της ΔΟΕ αναπληρωτής, Χρήστος Παναγιώτου επίσης ενεργό κομμάτι του συντονιστικού και την ίδια χρονιά εκλέχθηκε για δεύτερη φορά στην ΟΛΜΕ μετά την Κική Γιαννάτου (Ιούλιος 2015), ο  αναπληρωτής ο Καργόπουλος Ανδρέας(Ιούλιος 2019). Την ίδια χρονιά εκλέχθηκε αναπληρωτής και στο ΔΣ της ΠΟΣΕΕΠΕΑ ο Βολκίδης Μιχάλης.

 

Οι αναπληρωτές εργάζονται κανονικά σε σχολεία και παίρνουν τις έως 9 ημέρες τον μήνα άδεια για να συμμετέχουν στα ΔΣ των ομοσπονδιών τους προκειμένου να μην χαθεί η προσμέτρηση της προϋπηρεσίας τους που θα σημαίνει πτώση στους πίνακες αναπληρωτ(ρι)ών.

 

Δε θα αφήσουμε κανένα συνάδελφο και συναδέλφισσα βορά στα χέρια πολιτικών που θέλουν να καταργήσουν το δικαίωμα στο συνδικαλισμό και στον αγώνα, που επιχειρούν να απωλέσουν τα δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί με αίμα από το εργατικό κίνημα. Διεκδικούμε την ισότιμη συμμετοχή των αναπληρωτ(ρι)ών στα ΔΣ των δευτεροβάθμιων σωματείων μας χωρίς να κινδυνεύει η προσμέτρηση της προϋπηρεσίας τους και η πιθανή αυριανή ανεργία τους.

 

Οι αναπληρωτ(ρι)ές δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα υπηρεσιακά συμβούλια/αιρετών

 

Τα υπηρεσιακά συμβούλια αιρετών ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για την κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης, ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ για την περιφέρεια και ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ πανελλαδικά, είναι υπηρεσιακά συμβούλια του κράτους που συμμετέχουν και εκλεγμένα μέλη των εργαζομένων σε αυτά, οι αιρετοί. Οι αρμοδιότητες τους είναι κυρίως να γνωμοδοτούν και να εισηγούνται για θέματα υπηρεσιακών μεταβολών (τοποθετήσεις, αποσπάσεις, κενά). Με διάφορους νόμους το κράτος έχει δώσει τη τελική απόφαση λήψης αποφάσεων των υπηρεσιακών συμβουλίων στη διεύθυνση εκπαίδευσης.  

 

Απεργία

 

Για τις ημέρες απεργίας χάνεται 1 ημερομίσθιο κατά την ημέρα της απεργίας, καθώς και το ένσημο της ημέρας αυτής, δεν χάνεται όμως το μόριο της προϋπηρεσίας.

 

 

Ο παρών οδηγός συντάχθηκε τον Γενάρη του 2021 και συστήνουμε όλες και όλους να είστε σε συνεχή επικοινωνία με το σωματείο σας για την ισχύ των νόμων. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις αδειών που δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία και συνήθως ισχύει ότι προβλέπεται για τους μόνιμους. Σε οποιαδήποτε περίπτωση σας δοθεί προφορική οδηγία για κάτι που δεν προβλέπεται στα καθήκοντά σας ή κάποιο κομμάτι της διεύθυνσης σας αρνηθεί κάποιο από τα δικαιώματά σας, να ενημερώσετε αμέσως το σωματείο σας και το συντονιστικό αναπληρωτών αδιόριστων εκπαιδευτικών.

 
 
 

Καμπάνια προστασίας της μητρότητας

 

Οι ελαστικά εργαζόμενοι γονείς και οι έγκυες γυναίκες στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι/ες με πιέσεις, εκβιασμούς και οικονομικές δυσκολίες. Η εργοδοτική τρομοκρατία που εξασκείται από εργοδότες, είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα, όπως το Υπουργείο Παιδείας, είναι εξουθενωτική για τους ελαστικά εργαζόμενους γονείς.


Το Συντονιστικό Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών πήρε πρωτοβουλία για την καμπάνια προστασίας της μητρότητας και με την στήριξη των σωματείων και μετά και από την πίεση του εκπαιδευτικού κινήματος, δόθηκε με νόμο μόνο στις αναπληρώτριες μητέρες, και όχι στους αναπληρωτές πατέρες, επιπλέον άδεια ανατροφής 3.5 μηνών.

 

Οι αναπληρωτές που στην ουσία καλύπτουν πάγια και διαρκή κενά βιώνουν την αδικία και την απαξίωση των δικαιωμάτων τους ως εργαζόμενοι καθώς δεν μπορούν να γεννήσουν, να φροντίσουν τα παιδιά τους όταν είναι άρρωστα ή να αρρωστήσουν οι ίδιοι και να πάρουν αναρρωτική ή κανονική άδεια αφού εξαθλιώνονται οικονομικά, είτε χάνοντας το επίδομα ανεργίας, είτε το επίδομα μη ληφθείσας αδείας, που είναι πολύ σημαντικά μιας και δεν παίρνουν αποζημίωση απόλυσης. Με την άδεια άνευ αποδοχών στερούνται ένσημα και μόρια χάνοντας έτσι θέσεις στους πίνακες των αναπληρωτών με αποτέλεσμα να καθυστερεί η πρόσληψή τους την επόμενη χρονιά.

 

 

 

Η ίδια κατάσταση ισχύει και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα στους συμβασιούχους εργαζόμενους/ες

Οι ελαστικά εργαζόμενοι ακούν απαράδεκτες δικαιολογίες για την μη χορήγηση της άδειας τους, βιώνουν την κωλυσιεργία και την καθυστέρηση της χορήγησης της, ενώ ενθαρρύνονται να παραιτηθούν ή ακόμα δεν ανανεώνεται η σύμβασή τους. Τέλος σε άλλες περιπτώσεις δεν ακολουθείται η πρόβλεψη που προστατεύει μια έγκυο από τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. Όλο αυτό αποτελεί μια κατεύθυνση πραγματικής τιμωρίας της μητρότητας και στέρησης των δικαιωμάτων για μια ζωή με αξιοπρέπεια.

 

Όλα αυτά δείχνουν την απαράδεκτη στάση που συνεχίζουν να κρατούν οι εργοδότες, τα υπουργεία και οι ηγεσίες τους απέναντι στους ελαστικά εργαζόμενους γονείς, στερώντας τους το αναφαίρετο δικαίωμά τους σε προστατευόμενη κύηση, λοχεία αλλά και ανατροφή των παιδιών τους. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι ελαστικά εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και άλλοι επισφαλώς εργαζόμενοι όπως οι επικουρικοί γιατροί στα νοσοκομεία ή οι εργαζόμενοι στα κοινωφελή προγράμματα του ΟΑΕΔ, κρατούνται όμηροι της «ελαστικής» σχέσης εργασίας που διαιωνίζουν τα υπουργεία και οι εκάστοτε ηγεσίες τους ακολουθώντας πιστά τις επιταγές της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Στην ΕΕ μάλιστα έχει θεσπιστεί η απόλυση των εγκύων γυναικών. Είναι έκδηλη λοιπόν η πολιτική κατεύθυνση ότι οι εργαζόμενες γυναίκες θα ανακυκλώνονται και θα χρησιμοποιούνται μόνο όσο είναι παραγωγικές.

 

 

 

Η σύμβαση εργασίας δεν μπορεί να ορίζει τον οικογενειακό προγραμματισμό των εργαζομένων!

 

Στην ατελείωτη λίστα με δικαιώματα που στερούνται οι επισφαλώς και ελαστικά εργαζόμενοι, όπως άδειες επαπειλούμενης κύησης, άδειες ασθένειας τέκνου, συνδικαλιστικά δικαιώματα κ.ά. εμείς οφείλουμε να απαντήσουμε δυναμικά!

 

Η Καμπάνια για την Προστασία της Μητρότητας σε συνέχεια των αγώνων της, ενεργοποιήθηκε δυναμικά και μαζί με εκπαιδευτικά σωματεία, σωματεία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα οργάνωσε συσκέψεις, κινητοποιήσεις και συνέντευξη τύπου.

 

Συνεχίζουμε δυναμικά τις δράσεις μας, ενωμένοι και συντονισμένοι με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και αντιμαχόμαστε τις επιταγές της κάθε εργοδοσίας, υπερασπιζόμενοι/ες το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να γίνει γονιός με δικαιώματα και αξιοπρεπείς όρους.

 
 
 

Συμβάσεις – μονιμοποιήσεις – σύστημα μόνιμης ανεργίας

 

Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, σφραγίζουν τον «νέο» εργαζόμενο της «εποχής» μας, που πρέπει να αρπάζει τις «ευκαιρίες απασχόλησης» και να λέει «ευχαριστώ», να σκύβει το κεφάλι και να πειθαρχεί. Τον εργαζόμενο που θα προσλαμβάνεται και θα απολύεται διαρκώς.

 

Η εκμετάλλευση μας πρέπει και μπορεί να λήξει. Έχουμε δικαιώματα και πάνω από όλα έχουμε το δικαίωμα στη μόνιμη σταθερή εργασία, σε ένα πραγματικά δημόσιο σχολείο, αντάξιο των εκπαιδευτικών   αναγκών   των   μαθητών   και   με   αξιοπρεπείς   όρους   εργασίας   για   τους εκπαιδευτικούς.

 

Μόνη λύση στην ασφυκτική κατάσταση των σχολείων και την οικονομική και προσωπική εξόντωση  των  αναπληρωτών  αποτελεί  ο  μόνιμος  διορισμός/μονιμοποίηση  όλων  των  εκπαιδευτικών που έχουν έστω και μια μέρα σύμβασης αποκλειστικά με βάση το Πτυχίο και όλη την Προϋπηρεσία.

 

Το προσοντολόγιο δεν είναι τρόπος πρόσληψης, αλλά σύστημα αποκλεισμών

 
 

Η αποδέσμευση των εργασιακών/επαγγελματικών δικαιωμάτων από το πτυχίο και τελικά η απαξίωση του, το αέναο κυνήγι προσόντων (μεταπτυχιακά, διδακτορικά, σεμινάρια) που θα αποδεικνύουν ποιος είναι «άξιος ή καταλληλότερος» για να διεκδικήσει μια θέση εργασίας οδηγεί τους εκπαιδευτικούς στον ανταγωνισμό. Οι εργαζόμενοι θα καλούνται ατομικά να διαπραγματεύονται τους όρους εργασίας τους, κι όλα αυτά σε ένα περιβάλλον επισφαλές καθώς η μονιμότητα αποτελεί τροχοπέδη. Βασική κατεύθυνση της αντιεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που προωθούν όλες οι κυβερνήσεις, υπό τις κατευθύνσεις ΕΕ και ΟΟΣΑ, είναι η προϋπηρεσία και το πτυχίο να μην κατοχυρώνουν αυτονόητο δικαίωμα μόνιμης εργασίας.

 

Την ίδια στιγμή επιδιώκει να αμφισβητήσει την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών! Η προϋπηρεσία είναι τα χρόνια περιπλάνησης και αβεβαιότητας των αναπληρωτών και ως τέτοια ούτε παραγράφεται ούτε μπαίνει στο ζύγι της μοριοδότησης ή σε «ταβάνια»! Είναι αποτέλεσμα των μεγάλων αγώνων του εκπαιδευτικού κινήματος που απονομιμοποίησαν τον ΑΣΕΠ και την αξιολόγηση και υποχρέωσαν σε προσλήψεις και χωρίς αυτόν. Κάθε σκέψη για «ταβάνι», μειωμένη μοριοδότηση (κι όχι στη λογική 1 μήνας 1 μόριο) κάθε απόπειρα προώθησης του κοινωνικού αυτοματισμού που θα θέτει τους νέους-άνεργους συναδέλφους μας απέναντι στους αναπληρωτές, θα μας βρει απέναντι!

 

 

Το προσοντολόγιο περιλαμβάνει όλες τις χιλιάδες αποκλεισμών είτε είναι το παράβολο, είτε ένα λάθος κλικ στην ηλεκτρονική αίτηση είτε η πτώση χιλιάδων θέσεων λόγω μοριοδότησης. Η Κεραμέως αφού εφαρμόζει σαν ευαγγέλιο τον νόμο Γαβρόγλου, φέρνει τις 3μηνες συμβάσεις και τις προσλήψεις ωρομίσθιων από τις τοπικές διευθύνσεις εκπαίδευσης. Η επίθεση στα δικαιώματά μας και στη ζωή μας δεν πρόκειται να σταματήσει αν δεν την σταματήσουμε εμείς οι ίδιοι!

 

Τα σχέδια τους είναι η μόνιμη ελαστική εργασία-ανεργία

 

Η εκπαίδευση έχει ανάγκη από χιλιάδες εκπαιδευτικούς με βάση τις ανάγκες των μαθητών και των μορφωτικών τους δικαιωμάτων τους

 

Δεν τους χαρίζουμε ούτε μία μέρα! Δεν παζαρεύουμε κανέναν/καμιά συνάδελφο/ισσα!

Διεκδικούμε μαζικούς μόνιμους διορισμούς/μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών που έχουν έστω και μια μέρα σύμβαση αποκλειστικά με το πτυχίο και όλη την προϋπηρεσία

Καμία σκέψη για διαγωνισμό του ΑΣΕΠ! Κατάργηση του ν. 4589/19!

 
 

Αιτήματα και συλλογικός αγώνας

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ, ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΑΣ!!

ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

 
 
 

Γενναία αύξηση κονδυλίων για Παιδεία με:

 

 • Αυξήσεις στους μισθούς – Ζωή με αξιοπρέπεια

 
 • Όχι στη μισή δουλειά – μισή ζωή. Μονιμοποίηση και πλήρη δικαιώματα για όλους τους αναπληρωτ(ρι)ές (αποκλειστικά με βάση πτυχίο – όλη τη προϋπηρεσία)

 
 • Νέες θέσεις εργασίας, μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα, μείωση του εργάσιμου χρόνου εργασίας, μείωση του ορίου συνταξιοδότησης, τμήματα ένταξης, τάξεις υποδοχής σε όλα τα σχολεία. Καμία συγχώνευση / κατάργηση. Ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής.

 

Μονιμοποίηση ΟΛΩΝ των συμβασιούχων-αναπληρωτ(ρι)ών αποκλειστικά με το πτυχίο και ολόκληρη την προϋπηρεσία

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους!

Τέλος στην ελαστική εργασία!

 

Κατάργηση του ν.4589/19, το προσοντολόγιο-έκτρωμα. Όχι στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Κατάργηση των 3μηνων συμβάσεων και της δυνατότητας συγκρότησης πινάκων στους δ/ντές εκπ/σης!

 

Η προϋπηρεσία μας, τα χρόνια της εργασίας και των κόπων μας δεν παζαρεύονται! Όχι στην υποβάθμιση του πτυχίου.

 

Καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Να διοριστούν άμεσα όλοι οι αναπληρωτές με έστω και μια σύμβαση, που κρατάνε όρθια τη Δημόσια Εκπαίδευση. Προσλήψεις αναπληρωτών μόνο για έκτακτες ανάγκες, με:

 

 • Κάλυψη ΟΛΩΝ των κενών από την πρώτη φάση

 
 • Όχι στις πολλαπλές μετακινήσεις των αναπληρωτών προκειμένου να καλύψουν το ωράριο. Τοποθέτηση σε δύο σχολεία το πολύ.

 
 • για την παράλληλη στήριξη ένας εκπαιδευτικός για κάθε παιδί.

 
 • Πλήρη διαφάνεια και δημοσιοποίηση κενών στις τοποθετήσεις

 
 • Καμία «τιμωρητική» διάταξη για τους αναπληρωτές

 
 • Νέες οργανικές θέσεις για όλες τις ειδικότητες. Επαναφορά των ωρών των κοινωνικών επιστημόνων και των εικαστικών και υπολοίπων ειδικοτήτων.

 
 • Όχι στους αποκλεισμούς από τους πίνακες

 

Πλήρη εξίσωση προς τα πάνω των  εργασιακών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων με αυτά των μονίμων – πλήρης προστασία της μητρότητας.

 
 

Όλα τα προσφυγόπουλα στα πρωινά τμήματα, στα σχολεία της γειτονιάς τους με παράλληλη πρόσληψη εκπαιδευτικών για τη στελέχωση υποστηρικτικών δομών (ενισχυτική διδασκαλία, παράλληλη στήριξη, ψυχολογική υποστήριξη κ.λπ.). Να χορηγηθεί τώρα ΑΜΚΑ σε όλους-ες και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Να κλείσουν όλα τα στρατόπεδα ανοιχτού ή κλειστού τύπου και να εξασφαλιστεί στέγαση σε διαμερίσματα εντός του αστικού ιστού. Τα παιδιά όλου του κόσμου είναι δικά μας παιδιά, και τα παιδιά του πολέμου διπλά!! Έξω ρατσισμός - εθνικισμός από τα σχολεία μας

 
 

Παλεύουμε για ανοιχτά και ασφαλή σχολεία με όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας και ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Κανένας μόνος στην πανδημία:

 

 • Καμία απόλυση αναπληρωτ(η)ριας

 
 • κατάργηση ΤΩΡΑ του θεσμού των 3μηνων συμβάσεων

 
 • Να παρθούν άμεσα μέτρα για μείωση του αριθμού των μαθητών έως 15 στα τμήματα.

 
 • ίδρυση νέων σχολικών μονάδων, μόνιμες προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας και νοσηλευτών σε κάθε σχολείο.

 
 • Η τηλε-«εκπαίδευση» δεν είναι εκπαίδευση. Όχι στη νομιμοποίηση και μονιμοποίησή της.

 
 • Κανένα παιδί να μην στερηθεί το μορφωτικό του δικαίωμα. Δεν προχωράμε την ύλη, δε βάζουμε απουσίες.

 
 • Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο πλευρό των μαθητών και οικογενειών τους, με τρόπους επικοινωνίας που ο κάθε εκπαιδευτικός κρίνει καταλληλότερο.

 

 

ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΝΕΟ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ!

 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.4692 – ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Υ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΛΟΛΟΓΗΣΗ

 
 
ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΑΖΙΚΑ!! ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΔΟΕ – ΟΛΜΕ - ΠΟΣΕΠΕΑ.
 

 

(Επικοινωνούμε με τον τοπικό μας Σύλλογο ή ΕΛΜΕ. Καμία πίεση ή αυθαιρεσία δε γίνεται ανεκτή)

 

 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗΣ

 

Για το σχολείο των όλων, των ίσων, των διαφορετικών