Συντονιστικό Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών: Κείμενο συμπαράστασης για τους απορριφθέντες συναδέλφους μας αδιόριστους εκπαιδευτικούς από τους αξιολογικούς πίνακες υποψήφιων στην ειδική αγωγή

2019-12-18 21:07

Μετά την πρόσφατη έκδοση των πινάκων με τον νόμο 4589/19 (προσοντολόγιο), περίπου 2.000 υποψήφιοι κρίνονται απορριπτέοι από τις προκηρύξεις 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019 και 3ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ για πλήρωση κενών θέσεων προσωπικού στην ειδική αγωγή.

 

Η μη καταβολή του παραβόλου των τριών ευρώ, που σε καμία περίπτωση δεν έγινε με δόλο αλλά αντίθετα είναι συνέπεια των ασαφών οδηγιών του ΑΣΕΠ σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων και άλλων τεχνικών ζητημάτων, τους αποκλείει από την εργασία για τρία έτη με βάση τον νόμο 4589/2019. Οι συνάδελφοι όχι μόνο αποκλείονται από τους όποιους μόνιμους διορισμούς, αλλά δε θα μπορούν να προσληφθούν ούτε ως αναπληρωτές για τα επόμενα τρία χρόνια, δεδομένου ότι οι πίνακες είναι ενιαίοι και «κλειδώνουν»!

 

Οι πρώτες λοιπόν ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ συναδέλφων με τον νόμο του προσοντολογίου είναι γεγονός!

 

Το προσοντολόγιο δείχνει τον απόλυτο κανιβαλισμό του και απαξιώνει την προϋπηρεσία, καταργεί τα δικαιώματα που απορρέουν από το πτυχίο και απολύει εκπαιδευτικούς! Η τυχόν πολιτική βούληση να μην παρθούν τώρα μέτρα -νομοθετική ρύθμιση κλπ- για την ένταξη των συναδέλφων στους πίνακες, γεγονός που σε άλλη περίπτωση θα τους στερήσει το δικαίωμα στην εργασία για το ευτελές ποσό των 3 (τριών) ευρώ, εξοντώνει και τιμωρεί νέους συναδέλφους οι οποίοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία εργάζονται ή εργάστηκαν ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στα Δημόσια Σχολεία.

 

Κάτω από την πίεση του κινήματος, έγιναν δεκτές από την κυβέρνηση και το ΑΣΕΠ κάποιες τροποποιήσεις –  διορθώσεις στην υποβολή των αιτήσεων όσων συναδέλφων κατέθεσαν το παράβολο μετά τη λήξη της διορίας της αίτησης, παρά την εκπρόθεσμη υποβολή του αποδεικτικού καταβολής του παραβόλου και παρά τη διατύπωση της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019 (ΚΕΦ. Α΄ «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ», ii. σελ. 393) «Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη». Επιπλέον, το ΑΣΕΠ σε επίσημη δήλωσή του αναφέρει ότι εκτός από τους υποψηφίους που πλήρωσαν εκπρόθεσμα το παράβολο θα κάνει δεκτούς όσους έκαναν λάθος και στη συμπλήρωση του αριθμού του.

 

Με βάση τα παραπάνω απαιτούμε να έχουν την ανάλογη μεταχείριση και οι συνάδελφοί μας που εκ παραδρομής δεν πλήρωσαν το παράβολο των 3 ευρώ.

 

Σε ένα κλίμα όπου εκπαιδευτικοί κλείνουν 10 και 15 χρόνια και παραπάνω στα σχολεία, με μεγάλο οικονομικό και ψυχολογικό κόστος υποστηρίζοντας το δικαίωμα των παιδιών στο δημόσιο σχολείο, βλέπουν τώρα τους εαυτούς τους στην πιο βάρβαρη κατάσταση της απόλυσης-απόρριψης, της ανθρωποφαγίας και της ανασφάλειας!

 

Σε όλα αυτά εμείς απαντάμε συλλογικά και καλούμε όλες και όλους να στηρίξουν το δίκαιο αίτημα για

 

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ/ΟΥΣ!

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12 ΣΤΙΣ 16.00 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ!

ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ! ΕΜΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

•  ΚΑΜΙΑ απόλυση αναπληρωτή/τριας

•  ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του ν. 4589/19 του προσοντολογίου

•  ΑΜΕΣΟΣ διορισμός/μονιμοποίηση ΟΛΩΝ των αναπληρωτών/τριών ΤΩΡΑ αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και όλη την προϋπηρεσία