Συντονιστικό Αναπληρωτών Αδιορίστων Εκπαιδευτικών: Δεν είναι ένα σύνθημα στην πόρτα! Είναι η ζωή μας! Να βάλουμε τέλος στα παιχνίδια και στον εμπαιγμό του υπουργείου!

2018-03-13 00:55