Σημαντική μείωση στις μηνιαίες αποδοχές από 1/1/2017 λόγω αύξησης του ποσοστού κρατήσεων

2016-12-27 14:05

Σημαντική μείωση θα δούμε στις μηνιαίες αποδοχές από 1/1/2017 λόγω αύξησης του ποσοστού κρατήσεων. Μάλιστα, η αύξηση αυτή θα μεγαλώνει κάθε χρόνο και άρα θα έχουμε κάθε χρόνο μείωση στις αποδοχές μας, όπως δείχνει ο πίνακας που αναφέρεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. 

Όπως αναφέρει επίσης, τα ποσά θα παρακρατηθούν αναδρομικά αν για κάποιους λόγους δεν εφαρμοστεί έγκαιρα η εγκύκλιος!!! : "3. Εάν η παρούσα εγκύκλιος δεν καταστεί εφικτό να εφαρμοσθεί άμεσα, τα τυχόν επιπλέον ποσά που θα έπρεπε να έχουν παρακρατηθεί από 1-1-2017 και μετά, θα παρακρατηθούν αναδρομικά, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα κατά τον οποίο υπολογίσθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο αυτή, όπως προβλέπεται από την παρ.6 του άρθρου 23 του ν.4387/2016".