Ρουμπής Τάκης, αιρετός ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας: Τοποθετήσεις οργανικά υπεράριθμων ΠΕ70 - Πιθανά οργανικά κενά - Δηλώσεις προτίμησης ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ79

2018-05-31 19:27

Διαβάστε το ενημερωτικό εδώ