Ψηφίστηκε η τροπολογία που δίνει το δικαίωμα σε μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς να λαμβάνουν άδεια ανατροφής παιδιού 3 μηνών και 15 ημερών

2019-02-22 15:31

Ψηφίσθηκε εχθές στη Βουλή, 20/02/2019, κάτω από την πίεση του εκπαιδευτικού κινήματος και των αγώνων των αναπληρωτών, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η Τροπολογία 1946/47 8.2.2019, που περιλαμβάνει τη διάταξη με την οποία δίνεται η δυνατότητα στις μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς, ή μέλη του Ε.Ε.Π. ή μέλη του Ε.Β.Π. να λαμβάνουν άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές, διάρκειας έως 3 μηνών και 15 ημερών, αποκλειστικά μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας του άρθρου 11 του νόμου 2874/2000.

Το χρονικό διάστημα της άδειας λογίζεται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας και ως χρόνος ασφάλισης.

Για να εφαρμοστεί, χρειάζεται μετά τη δημοσίευση του νόμου σε Φ.Ε.Κ., να υπάρξει Εφαρμοστική Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, ώστε η πρόβλεψη του νόμου να μπορέσει να εφαρμοσθεί.

 

Να σημειώσουμε ότι ακόμα και αυτή η εφαρμογή να προσωρήσει παραμένουν πάρα πολλές ανισότητες για τις συμβασιούχες εγκύους και μητέρες, όπως η επαπειλλούμενη κύηση, οι αναρρωτικές καθώς και η μεγάλη απόσταση της άδειας που ισχύει στον ιδιωτικό τομέα (6 μήνες μετά τη λοχεία) και πολύ περισσότερο στο δημόσιο (9 μήνες μετά τη λοχεία). Ο αγώνας μας για ίσα εργασιακά, συνδικαλιστικά κ.λπ. δικαιώματα αναπληρωτών και μονίμων, για διεύρυνση των δικαιωμάτων όλων, συνεχίζεται!