Ψηφίστηκε η τροπολογία για το συνταξιοδοτικό των εκπαιδευτικών που κατέθεσαν χαρτιά φέτος

2016-05-24 06:35

Η τροπολογία αναφέρει ότι, οι εκπαιδευτικοί των οποίων η πράξη συνταξιοδότησής τους εκδίδεται την επομένη της λήξης του σχολικού έτους 2015-2016 (δηλαδή στις 31/8/2016), δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και ο χρόνος παραμονής τους στην υπηρεσία λογίζεται ως συντάξιμος.

Η τροπολογία δεν αφορά συνολικά τους εκπαιδευτικούς αλλά μόνο αυτούς που έχουν καταθέσει χαρτιά για συνταξιοδότηση φέτος. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί λόγω της απαγόρευσης αποχώρησης αποό την εργασία των εκπαιδευτικών πριν την 31/8 κάθε έτους, κινδύνευαν να μπουν στο νέο καθεστώς ενώ έχουν καταθέσει πριν την ψήφιση του νόμου.