Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων

2016-02-26 00:10
  • Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων: Ανακοίνωση της Συνέλευσης Αγώνα των πρωτοβάθμιων Σωματείων δημόσιου - ιδιωτικού τομέα, επιτροπών αγώνα αυτοαπασχολούμενων, συλλογικοτήτων από εργασιακούς χώρους, γειτονιές, συνδικαλιστών και αγωνιστών εδώ