Πρόταση Αριστοτέλη για την Ημερήσια Διάταξη 84ης Γ.Σ. ΔΟΕ

2015-04-28 21:26

 

    Για δύο ολόκληρα χρόνια το εκπαιδευτικό κίνημα έδωσε μια μεγάλη, ηρωική, μαζική, ιστορική μάχη ενάντια στην επιβολή της αξιολόγησης. Η μάχη αυτή ήταν μια κρίσιμη μάχη διότι οι κυρίαρχες δυνάμεις ήθελαν να επιβάλλουν την κακόφημη "συγκριτική αξιολόγηση" και να προχωρήσουν στην κατάταξη και κατηγοριοποίηση σχολείων – εκπαιδευτικών – μαθητών. Σε αυτή τη μάχη η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της Π.Ε ύψωσε άλλη μία φόρα το ανάστημά της και "μάτωσε" απέναντι στα "εντέλλεσθε", στις απειλές, στον εκφοβισμό και στην τρομοκρατία των στελεχών, στη βία των ΜΑΤ, στην ωμή αδιαφορία των προθύμων του Υπουργείου και των βαστάζων τους στη διοικητική πυραμίδα.

 

     Ταυτόχρονα, η σύγκρουση για την αξιολόγηση ανέδειξε ουσιαστικές πλευρές της αντιπαράθεσης για το σχολείο. Αποκάλυψε τις απόψεις και τις προθέσεις που προωθούνται από τους υποστηρικτές του ταξικού, νεοφιλελεύθερου εκπαιδευτικού προτάγματος. Ανέδειξε και τις απόψεις των μαχόμενων εκπαιδευτικών της τάξης που μιλάνε για το δημόσιο σχολείο των όλων και των ίσων, για την παιδαγωγική ελευθερία και τη δημοκρατία μέσα στα σχολεία κ.α. Άνοιξε δηλαδή τη συζήτηση για το σχολείο που οφείλουμε να οικοδομήσουμε, προς όφελος των κοινωνικών αναγκών και για την προώθηση μιας κριτικής αντίληψης για τη γνώση μαζί με τις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές αντιλήψεις που θα την υπηρετούν.

 

    Ουσιαστικά η μάχη της αξιολόγησης πέραν της τεράστιας πρακτικής της αξίας ενάντια σε απολύσεις και μισθολογικές περικοπές, άνοιξε όλες τις πτυχές των ζητημάτων του σχολείου, της δομής και της λειτουργίας του, με όρους δημοκρατίας και παιδαγωγικής ελευθερίας.

Σε αυτά τα πλαίσια θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό όλες αυτές οι αγωνίες, τα σχέδια, τα όνειρα και οι ελπίδες των εκπαιδευτικών της Π.Ε θα πρέπει να τεθούν ως ζητήματα στην Ημερήσια Διάταξη για την 84η Γ.Σ. της ΔΟΕ. Συγκεκριμένα προτείνουμε:

 

1.         Το ζήτημα της αξιολόγησης. Τα συμπεράσματα της μάχης και οι θέσεις του κλάδου.

2.        Το ζήτημα του περιεχομένου του σχολικού μορφωτικού προγράμματος. Νέα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία που να αντιστοιχούν στο στόχο της γενικής μόρφωσης και της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης όλου του μαθητικού πληθυσμού.

3.         Η δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία του σχολείου.

4.         Οι μαζικοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών

 

     Πιστεύουμε ότι χωρίς αυτές τις θεματικές, η Γ.Σ. του κλάδου δεν θα έχει μια συνολική απάντηση στη συγκυρία, ικανή να διαμορφώσει τους όρους για ένα κοινωνικό μέτωπο για τα ζητήματα της παιδείας.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

Η πρόεδρος             Η γραμματέας

 

Ρέππα Ντίνα           Γράφου Ματίνα