Πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Π.Ε. και μηδενικής προϋπηρεσίας

2015-09-24 11:41

 

 

 

Πίνακες αναπληρωτών

 

Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πατήστε παρακάτω τα ενεργά Links για να δείτε τους πίνακες:

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προυπηρεσίας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

 

Πηγή https://www.alfavita.gr