Ρουμπής Τάκης, αιρετός ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας: Πίνακας διδακτικού προσωπικού - Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

2018-02-24 09:34

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 07-2018 Πίνακας κίνησης προσωπικού 2018 (1).pdf (593140)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 08-2018 Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας 22.02.2018.pdf (341036)