Λουκάς Καβακλής, αιρετός Α' ΠΥΣΠΕ, εκλεγμένος με Παρεμβάσεις, ενημερωτικό για συνεδρίαση Α' ΠΥΣΠΕ 23/3/2014

2015-03-26 06:47

 

Ορισμένα στοιχεία για την πραγματική κατάσταση στην εκπαίδευση.

 

Κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2010 έως 2014 έγιναν αθρόες συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων. Συνολικά 2.437 σχολικές μονάδες συγχωνεύθηκαν σε 1.122. Επίσης την ίδια πενταετία καταργήθηκαν 605 σχολεία. Συγκεκριμένα 277 Δημοτικά Σχολεία, 264 Νηπιαγωγεία, 35 Γυμνάσια, και 18 Λύκεια.

 

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ότι από 11.694 σχολικές μονάδες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 3.740 στη Δευτεροβάθμια που υπήρχαν το 2009, τώρα υπάρχουν 9.876 στην Πρωτοβάθμια και 3.740 στη Δευτεροβάθμια.

 

Οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις οδήγησαν σε αύξηση των μαθητών στις τάξεις, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να υπάρχουν 2.636 τάξεις (σε σύνολο 46.903) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 5.966 (σε σύνολο 29.968) στη Δευτεροβάθμια, οι οποίες έχουν πάνω από 25 μαθητές που αντιβαίνει ακόμα και την κείμενη νομοθεσία, απέχοντας πολύ από το αίτημα για μείωση των μαθητών σε 20 στο Δημοτικό και 15 στο Νηπιαγωγείο που έχει υιοθετήσει το κίνημα.

 

Επίσης κατά την ίδια πενταετία έγιναν 11.045 αποχωρήσεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και 16.205 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι οποίες λόγω των πολύ λίγων προσλήψεων έχουν οδηγήσει σε χιλιάδες κενά. Το 2010 υπηρετούσαν 168.782 μόνιμοι εκπαιδευτικοί (74.518 στην Πρωτοβάθμια και 94.264 στη Δευτεροβάθμια), ενώ τώρα υπηρετούν 136.926 εκπαιδευτικοί (68.235 στην Πρωτοβάθμια και 68.691 στη Δευτεροβάθμια).

 

Στην Α Αθήνας έχουμε περίπου 120 αποχωρήσεις – συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών κάθε χρόνο την τελευταία πενταετία, κυρίως δάσκαλοι και νηπιαγωγοί. Από τους 700 περίπου συνταξιοδοτηθέντες ούτε οι 50 δεν αντικατασταθήκανε από μεταθέσεις.

 

Την ίδια στιγμή 53 από τα 91 σχολεία ΕΑΕΠ της Α Αθήνας δεν έχουν δάσκαλο στο ολοήμερο το οποίο υπολειτουργεί μόνο με ειδικότητες κι μειωμένο ωράριο λειτουργίας. Λείπουν ακόμα 5 νηπιαγωγοί, 104 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων,  155 εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης και ειδικής αγωγής.

 

Τραγική είναι η κατάσταση με τις οργανικές ειδικοτήτων. Στην Α Αθήνας για να λειτουργήσουν κανονικά τα σχολεία την επόμενη χρονιά με μόνιμους εκπαιδευτικούς και χωρίς την επαιτεία των ΕΣΠΑ απαιτείται η ίδρυση καινούριων οργανικών θέσεων:

66 Φυσικής Αγωγής

66 Αγγλικών

44 Μουσικής

92 Πληροφορικής

89 Εικαστικών

68 Θεατρικής Αγωγής

49 Γαλλικής

40 Γερμανικής

ΣΥΝΟΛΟ: 514 νέες οργανικές θέσεις.

Η ανάγκη αυτή προκύπτει από τη λειτουργία κυρίως των σχολείων ΕΑΕΠ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΣΠΕ 23/03/2015 – ΠΡΑΞΗ 3

 

1.         Τοποθέτηση υποδιευθυντή στο Υπεύθυνου Ολοήμερου στο 74ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Μετά από παραίτηση της προηγούμενης υποδιευθύντριας για προσωπικούς λόγους τοποθετήθηκε  κατόπιν αίτησης του (μοναδικός υποψήφιος) νέος υποδιευθυντής.

 

2.         Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου

Στην περίοδο της κρίσης και των μνημονίων που διανύουμε αυξάνονται οι αιτήσεις εκπαιδευτικών που προσπαθούν να συμπληρώσουν το ήδη ψαλιδισμένο εισόδημα τους.

Υπήρξαν 14 αιτήσεις εκπαιδευτικών. Από αυτές εγκρίθηκαν οι 9. Δυο δεν μπορούσαν να συζητηθούν αφού οι εκπαιδευτικοί ζητούσαν αναδρομικά να τους δοθεί η άδεια και οι υπόλοιπες λόγω μη προσκόμισης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Οι αιτήσεις αυτές  θα επανεξεταστούν μόλις  προσκομίσουν οι εκπαιδευτικοί τα δικαιολογητικά.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους συναδέλφους η αίτησή τους να γίνεται πριν την πρόσληψη τους σε άλλη δουλειά ή έργο γιατί το ΠΥΣΠΕ δεν μπορεί να δώσει αναδρομικά άδεια εξάσκησης ιδιωτικού έργου.

 

3.         Αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου

Υποβλήθηκαν 5 αιτήσεις οι οποίες εγκρίθηκαν από το ΠΥΣΠΕ

 

4. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών – τοποθετήσεις

Έγιναν πέντε τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε κενές θέσεις  κατόπιν αιτήσεων των ίδιων των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί είχαν επιστρέψει από άδειες (αναρρωτικές, λοχείας) ή από το εξωτερικό αφού διέκοψαν οι ίδιοι την απόσπασή τους.

Δεν έγινε δεκτή αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικού ΠΕ07 γιατί δεν υπήρχε κενό στα σχολεία που ζητούσε, ούτε μπορούσε να καλυφτεί το κενό στα σχολεία από τα οποία ζητούσε να αποσπαστεί.

Μια περίπτωση παράτασης απόσπασης νηπιαγωγού που είχε αποσπαστεί χωρίς τη θέληση της με απόφαση της διευθύντριας εκπαίδευσης και για την οποία υπήρχε πρόταση της διοίκησης να παραταθεί η απόσπαση της δεν συζητήθηκε και αναβλήθηκε η εξέταση του θέματος για επόμενο ΠΥΣΠΕ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση αλλά και σε δεκάδες άλλες περιπτώσεις στις οποίες έγινε χρήση του λεγόμενου διευθυντικού δικαιώματος για υποχρεωτική απόσπαση ως αιρετοί καταψηφίζουμε κάθε τέτοια περίπτωση μετακίνησης.

 

5. Αποδέσμευση εκπ/κου από ανάθεση κατ οίκον διδασκαλίας

Απαλλάχτηκε κατόπιν αιτήσεως της εκπαιδευτικός από κατ οίκον διδασκαλία.

 

6.Αίτημα εκπαιδευτικού για οριστική τοποθέτηση

Απορρίφθηκε εκπρόθεσμο αίτημα εκπαιδευτικού για οριστική τοποθέτηση (συμμετοχή στη διαδικασία μεταθέσεων). Η εκπαιδευτικός επέστρεψε με αίτημα της από το εξωτερικό (διακοπή απόσπασης). Όμως η εγκύκλιος συμμετοχής στις μεταθέσεις προβλέπει συγκεκριμένες ημερομηνίες κατάθεσης αιτήσεων. Η συγκεκριμένη συνάδελφος αλλά και άλλες τυχόν περιπτώσεις συναδέλφων που επιστρέφουν από το εξωτερικό και δεν έχουν κάνει αίτηση τοποθέτησης θα διεκδικήσουν τυχόν κενές οργανικές θέσεις στην τρίτη φάση τοποθετήσεων με όσους συναδέλφους παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ.

 

Λουκάς Καβακλής

αιρετός εκπρόσωπος στο ΠΥΣΠΕ Α Αθήνας εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ) τηλ. 6949294781

αναπληρωματικός: Κλιάφα Άρτεμις τηλ. 6986590304