Κενές οργανικές θέσεις στο ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας - Ενημερωτικό σημείωμα του Λουκά Καβακλή, αιρετού εκπροσώπου, εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο των Παρεμβάσεων

2015-06-02 06:01

 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ Α ΑΘΗΝΑΣ

Το ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας  για τη διαδικασία των μεταθέσεων και διορισμών εκπαιδευτικών ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας:

 

200 εκπαιδευτικούς Π.Ε. 70

49 εκπαιδευτικούς Π.Ε. 60

49 δασκάλους Ειδικής Αγωγής

45 Νηπιαγωγούς Ειδικής Αγωγής

 

για κενές οργανικές θέσεις οι οποίες προκύπτουν από παραιτήσεις – συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών, από οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν πέραν της πενταετίας σε σχολεία του εξωτερικού, από ανάγκες που προκύπτουν σε τμήματα που ξεπερνούν την προβλεπόμενη αναλογία των 25 μαθητών ανά τμήμα, από ανάγκες κάλυψης φοίτησης προνηπίων.

 

Υπενθυμίζουμε ότι ως Α Αθήνας έχουμε ζητήσει την ίδρυση 514 θέσεων ειδικοτήτων για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων τη νέα σχολική χρονιά.

 

Αυτοί οι αριθμοί είναι οι ελάχιστοι δυνατοί για να λειτουργήσουν τα σχολεία τη νέα χρονιά.

 

Σε αυτούς τους αριθμούς δεν συμπεριλαμβάνονται:

- οι ανάγκες για νηπιαγωγεία και νηπιαγωγούς για όλα τα προνήπια για να γίνει πράξη η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή

-  οι ανάγκες για χωρισμό τμημάτων στα οποία υπάρχουν τρεις και πάνω διαγνωσμένες, από ΚΕΔΔΥ ή άλλο δημόσιο φορέα, περιπτώσεις παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

- οι ανάγκες για ίδρυση νέων τμημάτων ένταξης

- η παιδαγωγική ανάγκη για μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη

- τα όποια κενά προκύψουν από αποσπάσεις σε άλλους φορείς, ασθένειες ή αναρρωτικές άδειες

 

7o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΣΠΕ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΣΠΕ 29/05/2015 – ΠΡΑΞΗ 7

1.         Αποσπάσεις εκπαιδευτικών – τοποθετήσεις

Έγιναν δέκα τοποθετήσεις εκπαιδευτικού σε κενές θέσεις,  κατόπιν αιτήσεων των ίδιων των εκπαιδευτικών.

2.         Αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Υποβλήθηκαν 5 αιτήσεις οι οποίες εγκρίθηκαν από το ΠΥΣΠΕ

3.         Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου

Υπήρξαν 13 αιτήσεις εκπαιδευτικών. Εγκρίθηκαν οι δέκα. Οι άλλες τρεις αιτήσεις θα επανεξεταστούν αφού προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί τα αναγκαία έγγραφα.

 Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους συναδέλφους η αίτησή τους να γίνεται πριν την πρόσληψη τους σε άλλη δουλειά ή έργο γιατί το ΠΥΣΠΕ δεν μπορεί να δώσει αναδρομικά άδεια εξάσκησης ιδιωτικού έργου.

4. Παραίτηση από τη θέση υπεύθυνης Ολοήμερου

Έγινε αποδεκτή παραίτηση εκπαιδευτικού από τη θέση υπεύθυνης ολοήμερου λόγω μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας και η αντικατάσταση της από εκπαιδευτικό που προτάθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου

5. Υποβολή αίτησης για κατ οίκον διδασκαλία

Υπήρξε μια αίτηση για κατ΄οίκον διδασκαλία η οποία έγινε αποδεκτή

Λουκάς Καβακλής αιρετός εκπρόσωπος στο ΠΥΣΠΕ Α Αθήνας εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ) τηλ. 6949294781

αναπληρωματικός: Κλιάφα Άρτεμις τηλ. 6986590304