Καβακλής Λουκάς, αιρετός στο Α' ΠΥΣΠΕ Αθήνας, εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο των Παρεμβάσεων, Κινήσεων, Συσπειρώσεων: Στατιστικά στοιχεία για τις δηλώσεις υποψηφίων διευθυντών

2015-05-27 19:41

Στη  συνεδρίαση( Δευτέρα 25-5-2015  όλα τα μέλη του συμβουλίου επιλογής( 4 τον αριθμό ) μονογράψαμε τις επιλογές των υποψηφίων.

 

Υπήρξαν 311 αιτήσεις υποψηφιοτήτων για τα σχολεία της Α Αθήνας

Στη συνέχεια Παρασκευή 29/5  θα μοριοδοτήσει τους υποψήφιους και στη συνέχεια θα αναρτηθούν οι σχετικοί πίνακες για τυχόν ενστάσεις.

 

πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ   1ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ   2ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ   3ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ   4ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ   8ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ   9ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  10ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  11ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  12ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  13ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  14ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  15ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  16ο 6
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  17ο 7
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  18ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  20ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  21ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  22ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  23ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  24ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  25ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  26ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  27ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  28ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  29ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  30ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  31ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  32ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  33ο 6
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  34ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  35ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  36ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  38ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  39ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  40ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  41ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  44ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  45ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  46ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  48ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  49ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  50ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  51ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  52ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  53ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  54ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  55ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  56o 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  57ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  58ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  59ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  60ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  61ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  62ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  63ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  64ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  65ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  66ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  67ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  69ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  70ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  71ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  72ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  73ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  74ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  75ο 5
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  76ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  77ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  79ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  81ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  85ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  86ο 5
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  88ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  89ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  90ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  91ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  92ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  93ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  94ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  96ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ  99ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 100ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 101ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 102ο 4
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 103ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 104ο 4
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 105ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 106ο 5
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 107ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 108ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 109ο 4
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 111ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 112ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 113ο 4
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 117ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 120ο 5
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 123ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 127ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 128ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 129ο 4
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 130ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 132ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 133ο 4
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 134ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 135ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 137ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 139ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 141ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 142ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 144ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 145ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 149ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 150ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 152ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 162ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 165ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 170ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 172ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 173ο 6
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 174ο 7
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΒΥΡ   1ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΒΥΡ   3ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΒΥΡ   4ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΒΥΡ   5ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΒΥΡ   6ο 4
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΒΥΡ   7ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΒΥΡ   8ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΒΥΡ   9ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΒΥΡ  10ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΒΥΡ  11ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛ   1ο 6
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛ   2ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛ   3ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛ   4ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛ   5ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛ   7ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛ   9ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛ  11ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛ  12ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛ  16ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΔΑΦ   1ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΔΑΦ   2ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΔΑΦ   4ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΔΑΦ   5ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΔΑΦ   6ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΔΑΦ   7ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΔΑΦ   8ο 4
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΔΑΦ   9ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΖΩΓ   1ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΖΩΓ   2ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΖΩΓ   3ο 4
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΖΩΓ   4ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΖΩΓ   5ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΖΩΓ   6ο 7
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΖΩΓ   8ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΖΩΓ  12ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΖΩΓ  19ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΙ   1ο 6
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΙ   2ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΙ   3ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΙ   4ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΙ   5ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΙ   6ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΙ   7ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΙ   8ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΙ   9ο 4
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΙ  10ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΙ  11ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΙ  12ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΙ  13ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΙ  15ο 4
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΙ  17ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΙ  20ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΙ  21ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ   1ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ   2ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ   3ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ   4ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ   6ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ   7ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Ν. ΦΙΛ   1ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Ν. ΦΙΛ   2ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Ν. ΦΙΛ   3ο 7
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Ν. ΦΙΛ   4ο 4
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Ν. ΦΙΛ   5ο 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Ν. ΦΙΛ   6ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Ν. ΦΙΛ   7ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Ν. ΦΙΛ   8ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Ν. ΧΑΛ   1ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Ν. ΧΑΛ   2ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΥΜΗ   1ο 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΥΜΗ   2ο 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΥΜΗ   3ο 4
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΥΜΗ   4ο 4
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΣ. "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΣ. "ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 12ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 6ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗ 87 ΔΙΑΠΟΛ 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 4ο ΕΙΔΙΚΟ ΑΘΗ 4
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 6ο ΕΙΔΙΚΟ ΑΘΗ 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9ο ΕΙΔΙΚΟ ΑΘΗ 3
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 10ο ΕΙΔΙΚΟ ΑΘΗ 1
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΜΔΔΕ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 1ο ΕΛΕΠΑΠ 2
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 2ο ΕΛΕΠΑΠ 3