ΙΠΕΜ ΔΟΕ: Υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης από ΙΠΕΜ-ΔΟΕ

2023-04-29 17:57

Το Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών (ΙΠΕΜ) της ΔΟΕ υλοποιεί πρόγραμμα επιμόρφωσης εξ αποστάσεως Εκπαιδευτικών και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στο πλαίσιο της Πράξης: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους κοινωνικούς εταίρους για τη μείωση της Πρόωρης Εγκατάλειψης Σχολείου (ΠΕΣ)»

 

ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΙ: 5000 Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας, μόνιμοι ή αναπληρωτές και 1000 εκπαιδευτικοί Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με γεωγραφικό περιορισμό που περιγράφεται παρακάτω.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 40 ώρες (30 σύγχρονη και 10 ασύγχρονη επιμόρφωση σε μορφή συμπλήρωσης ερωτηματολογίου) σε τμήματα των 25 ατόμων.

 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών διαρθρώνεται σε δυο εκπαιδευτικές ενότητες α και β εκ των οποίων:

 

Η α αφορά επιμόρφωση εκπαιδευτικών με στόχο την ενίσχυση, υποστήριξη και ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα μαθητών Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων (ΕΚΟ) και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με έμφαση στη διαχείριση των ετεροτήτων και διακρίσεων στην εκπαίδευση. Επίσης  περιλαμβάνεται και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα θεσμικού πλαισίου εργασιακών σχέσεων κ.λπ. (σχέσεων εκπαιδευτικών με τους γονείς και κηδεμόνες, σχέσεων εκπαιδευτικών με φορείς που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στα σχολεία και οδηγούν στην ΠΕΣ).

 

Η ενότητα αυτή θα υλοποιηθεί στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου) και Δυτικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας).

 

Η β ενότητα αφορά επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης συγκρούσεων, σχολικού εκφοβισμού, ενδοοικογενειακής βίας, διαχείρισης θεμάτων που προκύπτουν λόγω της παρουσίας προσφύγων/μεταναστών, ιατρικών προβλημάτων κτλ.

 

Η ενότητα αυτή θα υλοποιηθεί στις Περιφέρειες Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας), Βορείου Αιγαίου (Λέσβου, Σάμου, Χίου), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δυτικής Ελλάδας.

 

Στις 2 Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δυτικής Ελλάδας, στις οποίες θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση και στις δύο εκπαιδευτικές ενότητες, οι εκπαιδευτικοί στην αίτησή τους θα πρέπει να επιλέξουν μία από τις δύο (δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν και στις δύο).

 

Η επιμόρφωση του ΕΕΠ αφορά την εκπαιδευτική ενότητα β και τις Περιφέρειες Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δυτικής Ελλάδας.

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ (100 Εκπαιδευτές Πρωτοβάθμιας και 20 Εκπαιδευτές ΕΕΠ):

Οι επιμορφωτές είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς γεωγραφικό περιορισμό. Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στις προσκλήσεις ενδιαφέροντος. Θα δημιουργηθεί μητρώο επιμορφωτών. Στην περίπτωση που οι επιμορφωτές που πληρούν τα υποχρεωτικά κριτήρια είναι περισσότεροι, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση στα γραφεία του ΙΠΕΜ-ΔΟΕ, μετά από σχετική ανακοίνωση.

 

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΙΠΕΜ – ΔΟΕ μέχρι 1/5/2023.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται ηλεκτρονικά με ερωτήματα στο e-mail του ΙΠΕΜ-ΔΟΕ mail@ipem-doe.gr ή στο τηλέφωνο 2103314837.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επιμόρφωση 5.000 εκπαιδευτικών σε πρόγραμμα με τίτλο «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους κοινωνικούς εταίρους για τη μείωση της ΠΕΣ»

Επιμόρφωση 1.000 ατόμων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε πρόγραμμα με τίτλο «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους κοινωνικούς εταίρους για τη μείωση της ΠΕΣ»

Εγγραφή στο μητρώο εκπαιδευτών του ΙΠΕΜ-ΔΟΕ 100 εκπαιδευτών για το πρόγραμμα με τίτλο «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους κοινωνικούς εταίρους για τη μείωση της ΠΕΣ»

Εγγραφή στο μητρώο εκπαιδευτών του ΙΠΕΜ-ΔΟΕ 20 εκπαιδευτών ΕΕΠ για το πρόγραμμα με τίτλο «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους κοινωνικούς εταίρους για τη μείωση της ΠΕΣ»