Ίδιο μισθολόγιο με τους Δ.Υ. αλλά με διαφορετική αξιολόγηση οι εκπαιδευτικοί

2016-01-27 12:06

 

evaluations

 

Όπως όλα δείχνουν οι εκπαιδευτικοί δε θα αξιολογηθούν με τον ίδιο τρόπο που θα αξιολογηθούν οι άλλοι Δημόσιοι Υπάλληλοι. Μπορεί  η μισθολογική εξέλιξή τους να ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4354/2015, όπως όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων, αλλά ο τρόπος αξιολόγησης τους θα είναι διαφορετικός.

 

 
Πρόσφατα ο Υπουργός Παιδείας σε συνάντηση με τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ ανέφερε ότι: ” Η ισχύουσα διαδικασία της αξιολόγησης θα καταργηθεί. Θα γίνεται πλέον αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και όχι τιμωρητική αξιολόγηση όπως ίσχυε μέχρι σήμερα”.
 
 
Εκτός αυτού, πριν λίγες ημέρες κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του ν. 4354/2015 που αφορούν το νέο μισθολόγιο,   με το υπ Αρ. 2/1015  έγγραφο στις 5/1/2016  της  Διεύθυνσης  Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπ. Οικονομικών που υπογράφεται από τον Αν. Υπ. Οικονομικών  Γεώργιο Χουλιαράκη.
Στο έγγραφο  περιγράφεται, εκτός των άλλων, πώς ένας  δημόσιος υπάλληλος μπορεί να έχει “προωθημένη μισθολογική εξέλιξη”.
 
 
Σχετικά λοιπόν με τη μισθολογική εξέλιξη των Δ.Υ, αλλά και των εκπαιδευτικών, στο έγγραφο  αναφέρεται ότι:
«Με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ότι υπάλληλοι όλων των κατηγοριών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις σχετικές περί αξιολόγησης των υπαλλήλων διατάξεις, βαθμολογούνται με άριστα κατά μέσο όρο σε τρεις (3) συνεχόμενες ετήσιες αξιολογήσεις, δύνανται να εξελίσσονται ταχύτερα στη μισθολογική κλίμακα της κατηγορίας τους, λαμβάνοντας ένα επιπλέον μισθολογικό κλιμάκιο».
 
και
 
«με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, μετά από πρόταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης η οποία χορηγείται σε τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον τρία έτη. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζεται το ποσοστό επί του αριθμού των υπαλλήλων, το οποίο θα κυμαίνεται μεταξύ του 5% και 15% του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, λαμβανομένης υπόψη της εκάστοτε δημοσιονομικής συγκυρίας»
 
 
Το συγκεκριμένο έγγραφο έχει ως πίνακα αποδεκτών όλα τα Υπουργεία ( και το Υπ. Παιδείας) και μάλιστα επισημαίνεται με  την ιδιαίτερη πρόταση-αναφορά:ότι σε κάθε περίπτωση υπάγονται”  εννοείται στα προβλεπόμενα του ν. 4354/2015 οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι)” 
 
 
Εδώ να σημειώσουμε ότι η διευκρινιστική φράση  “σε κάθε περίπτωση υπάγονται”  δεν υπάρχει στο ν. 4354/2015 άρθρο 7.
 
 
Από τα παραπάνω είναι ξεκάθαρο ότι η αξιολόγηση θα εφαρμοστεί σε όλους τους Δημόσιους Υπάλληλους αλλά και στους εκπαιδευτικούς. Μάλιστα στο άρθρο 12 περιγράφεται και το πώς θα επιδρά η αξιολόγηση στη μισθολογική εξέλιξη . Μπορεί ο Δ.Υ να έχει προωθημένη μισθολογική εξέλιξη, μπορεί να θεωρηθεί αναγκαία η επιμορφωτική του στήριξη, μέχρι και να ανασταλεί η μισθολογική του εξέλιξη   για ένα έτος.
 
 
Όπως φαίνεται όμως οι εκπαιδευτικοί δε θα αξιολογηθούν με την ίδια μορφή αξιολόγησης που θα αξιολογηθούν οι υπόλοιποι Δ.Υ
Θα υιοθετηθεί όπως όλα δείχνουν, και σύμφωνα με δηλώσεις που έχουν γίνει ως τώρα, ένα είδος αξιολόγησης προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου της εκπαίδευσης.  Σίγουρα ένα μέρος της  θα αφορά και τον εκπαιδευτικό και θα επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τη μισθολογική  εξέλιξη  ή την επαγγελματική του ανάπτυξη .
 
 
Το πιθανότερο αυτό το είδος αξιολόγησης να είναι πάλι ο γνωστός συνδυασμός εσωτερικής(αυταξιολόγησης) και εξωτερικής αξιολόγησης.
 
Καπετσώνης Κώστας για το   fresh-education.blogspot.gr 
 
Πηγή https://xenesglosses.eu