Επείγουσα ανάγκη για αίμα και αιμοπετάλια

2023-09-12 21:46

Η συνταξιούχος συναδέλφισσά μας Χριστίνα Σκορδή κάνει άμεση επίκληση για προσφορά σε αίμα και αιμοπετάλια για τον σύζυγό της που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μυελού οστών.

 
Το αίμα δίνεται μόνο στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
στο όνομα  ΜΑΡΙΟΣ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ που βρίσκεται 
στην ΜΕΘ4