Επαναφέρουν ευνοϊκή ρύθμιση για τους πρώην Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και Διευθυντές Εκπαίδευσης

2019-04-08 06:44

Ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες από το υπουργείο Παιδείας ο διορισμός των 13 νέων περιφερειακών διευθυντών Εκπαίδευσης και η παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων.

 

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν είναι αυτό. Το ενδιαφέρον είναι η τύχη των προσώπων τα οποία αντικαθίστανται στις θέσεις αυτές σε κάθε αλλαγή πολιτικής ηγεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, το οποίο κατατίθεται την Δευτέρα στη Βουλή, μπορεί να αποσπώνται στο Κ.Ε.Ε., για πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν διατελέσει Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης ή Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Οργανωτικοί Συντονιστές των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης.

 

Πώς έχουν τα πράγματα;

Το 2010 με μια πρωτοφανή ρύθμιση της πρώην υπουργού Παιδείας Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία ξεσήκωσε διαμαρτυρίες τόσο από την αντιπολίτευση και καταγγελίες από τα εκπαιδευτικά συνδικάτα, αποφασίστηκε «εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστεί σε θέσεις γενικών ή ειδικών γραμματέων και περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και προέδρων ή διευθυνόντων συμβούλων φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, μετά τη λύση της σχέσης εργασίας τους στις παραπάνω θέσεις και έως την επιλογή νέων στελεχών εκπαίδευσης, υπηρετούν ως στελέχη παιδαγωγικής καθοδήγησης σε περιοχές που επιθυμούν, εκτελώντας καθήκοντα σχολικών συμβούλων της ειδικότητάς τους, τα οποία τους ανατίθενται από τον οικείο περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικής − Παιδαγωγικής Καθοδήγησης» (άρθρο 26 παρ. 14, του Ν.3879/2010 – ΦΕΚ 78 τ. Α’).

 

Στις 18 Φεβρουαρίου 2015, η ΟΛΜΕ με επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας ζήτησε να καταργηθεί η διάταξη του ν. 3879/10, σύμφωνα με την οποία τοποθετούνται οι περιφερειακοί διευθυντές Εκπαίδευσης, οι γενικοί ή ειδικοί γραμματείς, οι πρόεδροι ή διευθύνοντες Σύμβουλοι οργανισμών κατ’ εξαίρεση, μετά την αποχώρησή τους από τη θέση τους, ως σχολικοί σύμβουλοι. Στην επιστολή της αυτή η ΟΛΜΕ θεωρεί απαράδεκτη και προκλητική τη διάταξη του ν. 3879/10 (άρθρ. 26, παρ. 14) καθώς με αυτή επιβραβεύονται στελέχη που επιλέγονται με κομματικά κριτήρια από τον εκάστοτε υπουργό Παιδείας.

 

Δυστυχώς τότε (το 2015) το έγγραφο του υπουργείου Παιδείας με το διορισμό των 13 νέων περιφερειακών διευθυντών Εκπαίδευσης στην τελευταία του παράγραφο ανέφερε: «Για τους αποχωρούντες περιφερειακούς διευθυντές Εκπαίδευσης ισχύει η διάταξη του άρθρου 26 παρ. 14, του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 78 τ. Α’)».

 

Δηλαδή, η απαράδεκτη και αντιεκπαιδευτική ρύθμιση της Διαμαντοπούλου διατηρήθηκε και οι πρώην περιφερειακοί διευθυντές Εκπαίδευσης, όχι μόνο δεν γύρισαν, μετά την παύση από τη θέση τους, στα σχολεία που υπηρετούσαν, αλλά αναγορεύθηκαν σε σχολικούς συμβούλους!

 

Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (Υπουργός Νίκος Φίλης) καταργείται η σκανδαλώδης αυτή διάταξη.

 

Τώρα, ο νυν Υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, επαναφέρει την διάταξη «τακτοποίησης» όσων ήταν αλλά δεν ξαναέγιναν Περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης και όσων είναι αλλά δεν θα ξαναγίνουν Διευθυντές Διευθύνσεων το επόμενο χρονικό διάστημα.

 

Τα σχόλια περιττεύουν

 

πηγή: https://www.prologos.gr/