Ενημερωτικό Ρουμπή Τάκη, αιρετός ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας, Υποβολή αιτήσεων μετάθεσης – Οργανικά κενά στην Α΄ Αθήνας

2019-11-16 21:25

διαβάστε το ενημερωτικό εδώ