Ενημερωτικό Ρέππα/Παραφόρου αιρετοί εκπρόσωποι (Παρεμβάσεις): 51η συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ 11/10/2019

2019-10-14 06:24

Διαβάστε το ενημερωτικό εδώ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 20o

Των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ της Α’ Διεύθυνσης Αθήνας

Εκλεγμένων με το Ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

 

Ρέππα Ντίνα (τακτική), 

τηλ: 6977003052 paremvasisntina@gmail.com

                                                                            Παραφόρου Άντα (αναπληρωματική),

                                                                                            τηλ: 6974021731 aparaforou@yahoo.gr

 

Το ΠΥΣΠΕ και τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόσωποί έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλους τους συναδέλφους για το ότι συμβαίνει σε αυτά. Υπερασπίζονται τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρους κινήματος και όχι προσωπικών εξυπηρετήσεων. Φως στα σκοτεινά δωμάτια, άμμος στα γρανάζια της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής!

 

11/10/2019

              

52η Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας  11/10/2019

Πραγματοποιήθηκε  η 52η συνεδρίαση στις 11-10-2019, ημέρα Παρασκευή. Στη συνεδρίαση αυτή συμμετείχε το αναπληρωματικό μέλος του υπηρεσιακού συμβουλίου, Παραφόρου  Άντα.

 

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης 52ης συνεδρίασης:

 

          Θέμα 1ο: Πρόταση τοποθέτησης Προϊσταμένων οργανικά 1/θ Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας.

Έγιναν οι τοποθετήσεις προϊσταμένων 1/θέσιων Νηπιαγωγείων σε 37 Νηπιαγωγεία.

Στα 33 υπήρχε μόνο μία αίτηση για τη θέση της προϊσταμένης, οπότε ικανοποιήθηκε η αίτηση της υποψήφιας εκπαιδευτικού που επιθυμούσε. Σε δύο(2) Νηπιαγωγεία που υπήρχαν δύο(2) αιτήσεις εκπαιδευτικών για την ίδια θέση, η επιλογή έγινε με το κριτήριο της αρχαιότητας. Τέλος σε δύο(2) Νηπιαγωγεία δεν υπήρχε επιθυμία των οργανικά τοποθετημένων και έγινε υποχρεωτική τοποθέτηση.

 

Θέμα 2ο: Επιλογή εκπαιδευτικών για κατ`οίκον διδασκαλία.

Εγκρίθηκαν πέντε(5) αιτήσεις για κατ`οίκον διδασκαλία. Μία(1) στο 12/θέσιο Ειδικό Δ.Σ. ΕΛΕΠΑΠ, μία (1) στο 36ο Δ.Σ. Αθηνών, μία(1) στο 62ο Δ.Σ. Αθηνών, μία(1)στο 52ο Δ.Σ. Αθηνών και μία(1) στο 4ο Ειδικό Σχολείο Αθηνών.

 

        Θέμα 3ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Δόθηκε μία(1) συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε εκπαιδευτικό           ΠΕ70 στις ΄΄Σπουδές στην Εκπαίδευση΄΄ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου(Ε.Α.Π.).

 

      Θέμα 4ο:  Αναγνώριση συνάφειας του αδιάσπαστου τίτλου σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Integrated Master.

Δόθηκαν δύο(2) συνάφειες σε εκπαιδευτικούς ΠΕ79.01 του αδιάσπαστου τίτλου σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Integrated master του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών(Ε.Κ.Π.Α.).

 

      Θέμα 5ο: Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Χορηγήθηκαν έξι(6) άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε τρεις(3) εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και σε τρεις(3) εκπαιδευτικούς ΠΕ70 ΕΑΕ.

 

     Θέμα 6ο: Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ.

Ικανοποιήθηκαν δύο αιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 , Εμμανουήλ Μποτονάκης από το 10ο Δ.Σ. Βύρωνα στο 12ο Δ.Σ. Βύρωνα(θα ικανοποιηθεί όταν καλυφθούν οι ανάγκες στο 10ο Δ.Σ.Βύρωνα) και Γεωργία Κουλεντιανού από το 103ο Δ.Σ. Αθηνών στο 71ο Δ.Σ. Αθηνών.

Απορρίφθηκε μία αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικού ΠΕ60 με την αιτιολογία έλλειψης κενού.

 

    Θέμα 7ο: Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδου            ΠΕ11.

Ικανοποιήθηκαν τέσσερις(4) αιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ11 να μετακινηθούν στα σχολεία που επιθυμούσαν.

 

Στην Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση συμμετέχουν:

 

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση/Αριστοτέλης, Ανεξάρτητη  Παρέμβαση/Αθηνά,

Δάσκαλοι σε Kίνηση/Παρθενώνας,

Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Ρόζα Ιμβριώτη, Εκπαιδευτικοί σε δράση/Μ. Παπαμαύρος, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Μακρυγιάννης