Ενημερωτικό Παραφόρου/Δίπλα για ΠΥΣΠΕ για υπηρεσιακές μεταβολές: Αδυναμία να τις ολοκληρώσει αποφάσισε το ΠΥΣΠΕ

2020-08-06 16:43

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 17ο

Των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ της Α’ Διεύθυνσης Αθήνας

Εκλεγμένων με το Ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

 

 

                                                                                                Παραφόρου Άντα (τακτική),

                                                                                                τηλ.: 6974021731 aparaforou@yahoo.gr

                                                                        Νατάσα Δίπλα (αναπληρωματική),

                                                                                         τηλ.: 6972339679  diplanat@gmail.com

 

 

 

Το ΠΥΣΠΕ και τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόσωποί έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλους τους συναδέλφους για το ότι συμβαίνει σε αυτά. Υπερασπίζονται τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρους κινήματος και όχι προσωπικών εξυπηρετήσεων. Φως στα σκοτεινά δωμάτια, άμμος στα γρανάζια της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής!

                                                           05/08/2020

 

Πραγματοποιήθηκε η 27η συνεδρίαση σήμερα Τετάρτη 05-08-2020. Στη συνεδρίαση αυτή συμμετείχε το αναπληρωματικό μέλος του υπηρεσιακού συμβουλίου, Δίπλα Νατάσα.

 

27η Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας  05/08/2020

Πραγματοποιήθηκε η 27η συνεδρίαση στις 05-08-2020 και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Αριθμητικός προσδιορισμός λειτουργικών υπεραριθμιών εκπαιδευτικών

Θέμα 2ο: Επικύρωση λειτουργικών κενών

κατόπιν της υπ` αριθμ. 102027/ΓΔ5/30-7-2020 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ «Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε λειτουργικά κενά».

 

Το συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι αδυνατεί να ολοκληρώσει τις παραπάνω διαδικασίες λόγω της απουσίας εκπαιδευτικών, διευθυντών και προϊσταμένων από τα σχολεία.

Οποιαδήποτε σχετική ενέργεια θα προκαλούσε μεγάλη αναστάτωση στην ομαλή λειτουργία των σχολείων, αλλά και στη λειτουργία του ΠΥΣΠΕ με το μεγάλο όγκο ενστάσεων που θα προκύψουν και θα χρειαστεί να διαχειριστεί, λόγω των αδικιών στις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών, αφού αναιρείται η μέχρι τώρα πάγια λειτουργία του ΠΥΣΠΕ, που προβλέπει να διαπιστωθούν οι υπεραρθμίες εκπαιδευτικών με τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων, να τοποθετηθούν οι υπεράριθμοι, και στη συνέχεια να ακολουθηθεί η διαδικασία τοποθετήσεων όσων εκπαιδευτικών είναι στη διάθεση και τέλος οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός και εκτός ΠΥΣΠΕ, ώστε να καλυφθούν αντίστοιχα τα αναγκαία κενά των σχολείων.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σχετικά με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ «Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε λειτουργικά κενά»

 

 

Καταγγέλλουμε την εσπευσμένη, απαράδεκτη και πρωτοφανή ενέργεια του Υπουργείου Παιδείας που εν μέσω θερινών διακοπών, απέστειλε εγκύκλιο (α.π.102027/ΓΔ5/30-7-2020) με υπογραφή της Γεν. Γραμμ. Αναστασίας Γκίκα, με την οποία ζητά από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ να ολοκληρώσουν όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές (τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών που είναι στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, αποσπασμένων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ και προς απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών και εντός περιοχής μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ) στα λειτουργικά κενά μέχρι την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020.

Το Υπουργείο, επικαλούμενο την «αποφυγή συγχρωτισμού στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης», λόγω των διορισμών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, των προσλήψεων αναπληρωτών και της ανάληψης υπηρεσίας των εκπαιδευτικών, καταστρατηγεί τη νομοθεσία (ΠΔ 50/96 και ΠΔ 100/97), παρακάμπτει όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται για την εκτίμηση των λειτουργικών αναγκών και τον προσδιορισμό των κενών στα σχολεία (αναλήψεις υπηρεσίας, ολοκλήρωση εγγραφών – μετεγγραφών, κατάθεση διαγνώσεων-γνωματεύσεων για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών, συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων για οριστικοποίηση τμημάτων,  εκτίμηση  και δηλώσεις υπεραριθμιών,  καταγραφή των πραγματικών αναγκών  σε εκπαιδευτικούς κλπ.). Δρομολογεί τις διαδικασίες τοποθετήσεων πριν ολοκληρωθούν οι αποσπάσεις Β΄ φάσης και αποσπάσεις σε φορείς- ΑΕΙ, χωρίς γνώση των αναγκών που θα προκύψουν από την κατάθεση αιτήσεων μακροχρόνιων αδειών όλων των περιπτώσεων (κύησης, ανατροφής, μακροχρόνιας ασθενείας κλπ.), με εκκρεμείς ακόμη τις πιθανές ανάγκες για κατατμήσεις τμημάτων σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, τις συγκροτήσεις τμημάτων ή τη δημιουργία παραρτημάτων στα Νηπιαγωγεία για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Με τη διαδικασία αυτή θα προκύψουν αναρίθμητα λάθη και αδικίες και το Σεπτέμβριο, όταν αποκαλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των σχολείων, θα οδηγήσει σε ενστάσεις, επανατοποθετήσεις και γενικότερη αναστάτωση όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Με την κίνηση αυτή, το Υπουργείο στοχεύει, ξεκάθαρα, στην κατάργηση της δυνατότητας αποτύπωσης όλων των αναγκών των σχολικών μονάδων μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες του συλλόγου διδασκόντων (συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων στις αρχές του Σεπτέμβρη) και την αποφυγή όλων των μορφών συλλογικής αντίδρασης του εκπαιδευτικού κινήματος.  

Προσπαθεί να παρουσιάσει μια εικόνα «κανονικότητας», με ελάχιστα  κενά, πολλούς «πλεονάζοντες» και τις λιγότερες δυνατές ανάγκες πρόσληψης αναπληρωτών, αποκρύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες για πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών. Μόνο στην Α΄ Αθήνας κατά το σχολικό έτος 2019-20 προσλήφθηκαν 1.551 αναπληρωτές, για να καλύψουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Το Υπουργείο μεθοδευμένα επιχειρεί να απαλλαγεί από τις πιέσεις για την εξασφάλιση εκπαιδευτικών στο ολοήμερο πρόγραμμα, την ενισχυτική διδασκαλία, τα Τ.Ε., τα Τ.Υ., τα μαθήματα ειδικοτήτων, τη λειτουργία τμημάτων με λιγότερους από 25 μαθητές, ακόμα και όταν το απαιτούν οι κτιριακές συνθήκες ή /και η φοίτηση μαθητών με Ε.Ε.Α. Αγνοεί τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί παγκοσμίως με την πανδημία από τον SARS-CoV-2 και την ανάγκη προστασίας της υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών με τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα (σε 15 σύμφωνα με το πάγιο αίτημα του κλάδου). Αδιαφορεί για την πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων καθαριότητας και στην πρωινή βάρδια, με στόχο τη πρόληψη της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19.

Επιπλέον, μέσα από την εγκύκλιο διαφαίνεται η έναρξη της εφαρμογής μιας νέας αντιεκπαιδευτικής διαδικασίας, «ο προσδιορισμός των λειτουργικών αναγκών…σύμφωνα με τα ισχύοντα ωρολόγια προγράμματα και τις αναθέσεις μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021», προφανώς με την αρωγή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Myschool (επιτέλους η τεχνολογία θα μας λύσει τα χέρια!). Πρόκειται για τα Ωρολόγια Προγράμματα που καταργούν κλάδους και μαθήματα στη Β/θμια Εκπαίδευση, εισάγουν τα Αγγλικά  στο Νηπιαγωγείο και τα εργαστήρια δεξιοτήτων σε Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο.

Εν μέσω θερινών διακοπών, το Υπουργείο επικαλείται την «ατομική ευθύνη» των εκπαιδευτικών, που οφείλουν «να  παρακολουθούν την ιστοσελίδα της Διεύθυνσής τους», όπου κι αν βρίσκονται να βλέπουν μέσα από τα κινητά τους (και πάλι η τεχνολογία θα μας σώσει!) τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων που θα αναρτηθούν, προκειμένου να δηλώσουν προτιμήσεις για την τοποθέτησή τους.

Πλήρης αδιαφορία για τους διοικητικούς υπαλλήλους και τον τεράστιο όγκο δουλειάς με τον οποίο τους επιφορτίζει, εξαναγκάζοντάς τους να δουλέψουν υπερωριακά ατελείωτες ώρες, εν μέσω καλοκαιριού και αδειών, με μειωμένο προσωπικό, προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες.

Και όλα  αυτά, με τη διαδικασία fast track επιλογής νέων-«προσωρινών» Δ/ντων Εκπαίδευσης να εκκρεμεί[1], που αποφασίζει να αντικατασταθούν ένα χρόνο πριν λήξει η θητεία τους. Και εν μέσω κατάστασης πανικού των γονέων προνηπίων, γιατί εν τέλει δε θα φοιτήσουν στα Νηπιαγωγεία της Α΄ Αθήνας που δεν χωράνε, λόγω της ακύρωσης της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στην Αθήνα και σε άλλους 4 Δήμους της χώρας (αρ.34,Ν4704/2020, ΦΕΚ Α' 133/14.7.2020)[2].

Όλα τα παραπάνω προαναγγέλλουν τη διάλυση που επιχειρούν του δημόσιου και δωρεάν σχολείου και την εφαρμογή ακραίων νεοφιλελεύθερων μνημονιακών εκπαιδευτικών πολιτικών για ένα σχολείο φθηνό κι ευέλικτο που εξυπηρετεί τις στοχεύσεις του ΟΟΣΑ και της ΕΕ.

 

Καταγγέλλουμε την ενέργεια του Υπουργείου Παιδείας που παραβιάζει την εκπαιδευτική νομοθεσία και κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα

 

Απαιτούμε την απόσυρση της εγκυκλίου – Καμία υπηρεσιακή μεταβολή, καμία τοποθέτηση δεν πρέπει να γίνει πριν από το άνοιγμα των σχολείων

 

Καλούμε  τους συλλόγους και τη ΔΟΕ να μπλοκάρουν οποιαδήποτε άλλη σχετική διαδικασία ακολουθήσει

 

Δηλώνουμε ότι θα αποτρέψουμε οποιεσδήποτε επόμενες συνεδριάσεις του ΠΥΣΠΕ Α’ ΑΘΗΝΑΣ με στόχο τη διενέργεια αντίστοιχων διαδικασιών και θα συμμετέχουμε  στο μπλοκάρισμα τους

 

 

Να σταματήσει τώρα ο εμπαιγμός και να γίνουν διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών

Κανείς εκπαιδευτικός δε περισσεύει!

Η μαχόμενη εκπαίδευση είμαστε εμείς και είμαστε εδώ, παρούσες και παρόντες για να αποτρέψουμε γι` άλλη μια φορά τα επικίνδυνα σχέδιά τους

 

 

 

 

                                                            Στην Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση συμμετέχουν:

 

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση/Αριστοτέλης, Ανεξάρτητη  Παρέμβαση/Αθηνά,

Δάσκαλοι σε Kίνηση/Παρθενώνας, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Ρόζα Ιμβριώτη, Εκπαιδευτικοί σε δράση/Μ. Παπαμαύρος, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Μακρυγιάννης