Ενημερωτικό Παραφόρου/Αθανασούλα αιρετοί εκπρόσωποι, εκλεγμένοι με Παρεμβάσεις για ΠΥΣΠΕ 8/11/2019

2019-11-12 07:12

κατεβάστε το ενημερωτικό  εδώ 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 24ο

Των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ της Α’ Διεύθυνσης Αθήνας

Εκλεγμένων με το Ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

 

 

 

                                                                                                Παραφόρου Άντα(τακτική),

                                                                                                τηλ: 6974021731 aparaforou@yahoo.gr

Αθανασούλα Ανθή (αναπληρωματική),

                                                                                                τηλ: 6936742881 anthiath@otenet.gr

 

 

 

Το ΠΥΣΠΕ και τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόσωποί έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλους τους συναδέλφους για το ότι συμβαίνει σε αυτά. Υπερασπίζονται τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρους κινήματος και όχι προσωπικών εξυπηρετήσεων. Φως στα σκοτεινά δωμάτια, άμμος στα γρανάζια της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής!

      08/11/2019

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 10η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας»

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 08/11/2019, η 10η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας με μοναδικό θέμα:

 

Πρόταση τοποθέτησης Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας.

Στο συμβούλιο αυτό σχετικά με τις επιλογές υποδιευθυντών υπερασπιζόμαστε τη λήψη απόφασης των Συλλόγων Διδασκόντων που δεν έχουν προβεί σε κανενός είδους διαδικασία «αξιολόγησης» των προσόντων των υποψηφίων υποδιευθυντών/-ντρίων, αλλά με μυστική ψηφοφορία (όπου υπήρχαν περισσότεροι τους ενός υποψήφιοι/ες) προχώρησαν στη διαμόρφωση της πρότασης προς το ΠΥΣΠΕ, διασφαλίζοντας τόσο τις συναδελφικές σχέσεις μεταξύ των μελών των συλλόγων διδασκόντων όσο και τη μη εφαρμογή των σχεδίων για πέρασμα των διαδικασιών της «αξιολόγησης» μεταξύ των εκπαιδευτικών, με βάση τις αποφάσεις του εκπαιδευτικού κινήματος.

Συμπληρωματικά σε αυτό, θεωρούμε ότι η μη κατοχή της πιστοποίησης ΤΠΕ δε μπορεί να αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για τον αποκλεισμό υποψηφίου από τη διαδικασία, γιατί δεν είναι το μοναδικό τεκμήριο που μπορεί να αποδεικνύει την κατάρτιση και γνώση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ. Γι’ αυτό και ψηφίσαμε υπέρ της δυνατότητας να είναι υποψήφιος ο εκπαιδευτικός στο 1ο ΔΣ Ν. Χαλκηδόνας.

Διεκδικούμε το δικαίωμα  υποβολής αιτήματος για τη θέση του υποδιευθυντή των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων με οργανική θέση, ακόμη κι αν αυτοί που δεν διατίθενται αποκλειστικά στη σχολική μονάδα.

Η εγκύκλιος ορίζει «ο επιλεγείς (και όχι ο υποψήφιος) υποδιευθυντής...» και άρα είναι στην ευχέρεια του ΠΥΣΠΕ αφού τον επιλέξει να φροντίσει για τη συμπλήρωση  ωραρίου στη σχολική μονάδα που επιλέχθηκε. Έτσι θα έχουν δικαίωμα ισότιμα και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που μετακινούνται. Είναι απαράδεκτο να αποκλείονται. Παραθέτουμε και τα σχετικά εδάφια που τεκμηριώνουν τη δυνατότητα αυτή. Συγκεκριμένα, οι διατάξεις του άρθρο 27 παρ.3 περιπτ. η) του Ν4547/18 (ΦΕΚ 102Α΄) αναφέρουν ότι «οι υποψήφιοι για τις θέσεις υποδιευθυντών σχολικών μονάδων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των σχολικών μονάδων όπου κατέχουν οργανική θέση. Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που προηγούνται της επιλογής στη θέση του υποδιευθυντή της ίδιας σχολικής μονάδας, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας. Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς υποδιευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα όπου έχει επιλεγεί και να μην έχει κριθεί υπεράριθμος κατά το χρόνο της επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του π.δ. 50/1996»

Θεωρούμε απαράδεκτη τη ρύθμιση του ισχύοντος νόμου 4547/2018 με την οποία αποκλείονται οι αναπληρωτές/τριες συνάδελφοί μας από τη διαδικασία λήψης απόφασης που έχει καταθέσει ο Σύλλογος Διδασκόντων για τους υποψηφίους υποδιευθυντές/ντριες, την οποία ορισμένοι σύλλογοι στο παρελθόν δεν ακολούθησαν και καλώς έπραξαν. Η ενσωμάτωσή τους στις αποφάσεις-ψηφοφορίες τους σηματοδοτεί την άρση των απαγορεύσεων και την άρνηση των διακρίσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και δηλώνει έμπρακτα την απαίτηση των εκπαιδευτικών για ίση μεταχείριση και συμμετοχή στο σώμα.

Οι αναπληρωτές/τριες αποτελούν οργανικό και συστατικό κομμάτι του σώματος του συλλόγου διδασκόντων και επιβάλλεται να έχουν λόγο στις αποφάσεις του. Η παραπάνω ρύθμιση είναι παράνομη και αντιβαίνει σε ό,τι ορίζει το άρθρο 11 στοιχείο ΣΤ΄ του Ν1566/1985, στον οποίο αναγράφεται ρητά ότι «ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας», άρα και τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς. Το άρθρο αυτό δεν έχει καταργηθεί από καμία επόμενη νομοθεσία με αποτέλεσμα το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης  Φ.361.22/39/159736/Ε3/3-10-18 να είναι γι’ αυτό το λόγο παράνομο.

Με την εξαίρεση των αναπληρωτών από τη διαδικασία λήψης απόφασης κι επιλογής επιχειρείται η άνιση μεταχείριση μεταξύ εκπαιδευτικών και επιβάλλεται ένα επικίνδυνο καθεστώς αποκλεισμού που εύκολα μπορεί να επεκταθεί και να αλώσει την ενότητα των σχολικών μονάδων.

Διεκδικούμε Σύλλογο Διδασκόντων κυρίαρχο όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας με μέλη ΟΛΟΥΣ τους εκπαιδευτικούς (με οποιαδήποτε σχέση εργασίας) που συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και αποφασίζει με δημοκρατία και παιδαγωγική ελευθερία για ΟΛΑ τα ζητήματα του σχολείου. Η εκχώρηση κυρίαρχων δικαιωμάτων του συλλόγου διδασκόντων (συμπεριλαμβανομένων των συναδέλφων αναπληρωτών), όπως η επιλογή υποδιευθυντή, στο ΠΥΣΠΕ, υποβαθμίζει το ρόλο του κυρίαρχου οργάνου διοίκησης μιας σχολικής μονάδας.

Δηλώνουμε ότι με τη μαζική και συλλογική μας δράση θα ακυρώσουμε κάθε απόπειρα τώρα και στο μέλλον να δοθεί ρόλος αξιολογητή στο θεσμό των διευθυντών και υποδιευθυντών.

Στο Συμβούλιο επιλογής υπερασπιστήκαμε τις παραπάνω θέσεις. Συγκεκριμένα:

Στα 33ο Δ.Σ. Αθηνών, 108ο Δ.Σ. Αθηνών και 2ο Δ.Σ. Νέας Χαλκηδόνας δεν υπήρξε καμία υποψηφιότητα για τη θέση υποδιευθυντή, θα γίνει επαναπροκήρυξη των θέσεων. Στα 50ο Δ.Σ. Αθηνών, 71ο Δ.Σ. Αθηνών, 77ο Δ.Σ. Αθηνών, 100ο Δ.Σ. Αθηνών και 172ο Δ.Σ. Αθηνών υπήρξε μια υποψηφιότητα για τη θέση υποδιευθυντή και προτάσεις συλλόγων διδασκόντων οι οποίες έγιναν ομόφωνα δεκτές από το Συμβούλιο. Στο 134ο Δ.Σ. Αθηνών υπήρξε μία υποψηφιότητα χωρίς πρόταση συλλόγου Διδασκόντων και τοποθετήθηκε η μοναδική υποψήφια ομόφωνα. Στο 8ο Δ.Σ. Βύρωνα υπήρξαν 3 υποψηφιότητες και τοποθετήθηκε υποδιευθύντρια η εκπαιδευτικός με τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία. Στο 7ο Δ.Σ. Γαλατσίου υπήρξαν τέσσερις υποψηφιότητες (η μία κρίθηκε εκπρόθεσμη από το Συμβούλιο) και τοποθετήθηκε υποδιευθυντής σύμφωνα με την πρόταση του συλλόγου διδασκόντων. Στο 1ο Δ.Σ. Νέας Χαλκηδόνας υπήρξαν δύο υποψηφιότητες για τη θέση υποδιευθυντή, το Συμβούλιο απέρριψε την μία υποψηφιότητα με την αιτιολογία ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις λόγω έλλειψης πιστοποίησης ΤΠΕ. Ψηφίσαμε υπέρ του συναδέλφου ο οποίος είχε επιλεγεί από το σύλλογο διδασκόντων με βάση τη θέση μας για την πιστοποίηση ΤΠΕ που αναφέρουμε παραπάνω. 

Οι ονομαστικοί πίνακες με τις τοποθετήσεις υποδιευθυντών/ντριών είναι αναρτημένοι στο site της διεύθυνσης.

57η Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας  08/11/2019

Πραγματοποιήθηκε η 57η συνεδρίαση στις 08-11-2019, ημέρα Παρασκευή με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών του ΠΥΣΠΕ συζητήθηκαν δύο θέματα εκτός ημερησίας διάταξης, προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού ΠΕ06 και μία αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικού ΠΕ70.

 

Θέμα 1ο: Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60 για τη στελέχωση Δ.Υ.Ε.Π. της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας (Παράρτημα 54ου Νηπιαγωγείου Αθηνών).

 

Το θέμα δε συζητήθηκε διότι η εκπαιδευτικός έκανε νέα αίτηση ανάκλησης και επιθυμεί τη θέση  για τη στελέχωση ΔΥΕΠ (Παράρτημα 54ου Νηπιαγωγείου Αθηνών – Ελαιώνας).

 

Θέμα 2ο: Επιλογή εκπαιδευτικών για κατ΄ οίκον διδασκαλία.

 

Εγκρίθηκαν τρεις(3) αιτήσεις για κατ`οίκον διδασκαλία. Μία(1) στο 94ο Δ.Σ. Αθηνών, μία(1) στο 4ο Δ.Σ. Υμηττού και μία στο 4ο Δ.Σ. Βύρωνα.

 

Θέμα 3ο: Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11 με εξολοκλήρου διάθεση από ΠΥΣΔΕ Α΄ Αθήνας και ΠΕ06(Μερική Διάθεση από ΠΥΣΔΕ Α΄Αθήνας).

 

Ικανοποιήθηκαν δύο(2) αιτήσεις προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών, η μία(1) εκπαιδευτικός ΠΕ11(Διάθεση ΠΥΣΔΕ Α΄ Αθήνας) τοποθετήθηκε στο 8ο Δ.Σ. Αθηνών για ολόκληρο το ωράριό της (κενό που προέκυψε λόγω μετάθεσης) και μία(1) εκπαιδευτικός ΠΕ06(Μερική διάθεση από ΠΥΣΔΕ Α΄Αθήνας) τοποθετήθηκε στο 91ο Δ.Σ. Αθηνών(8 ώρες).

 

 Θέμα 4ο: Διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου.

 

Ικανοποιήθηκε η αίτηση εκπαιδευτικού ΠΕ70 για συμπλήρωση υποχρεωτικού της ωραρίου στο 135ο Δ.Σ. Αθηνών.

 

Θέμα 5ο: Διάθεση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ86 από το ΠΥΣΔΕ Α΄ Αθήνας σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας για μερική συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

 

Ικανοποιήθηκαν δύο αιτήσεις εκπαιδευτικών (ΠΕ05 και ΠΕ86 από το ΠΥΣΔΕ Α΄ Αθήνας) για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στο Δ.Σ. ΄΄ Αρμενικός Κυανούς Σταυρός΄΄ για τέσσερις(4) ώρες και έξι(6) ώρες αντίστοιχα.

 

Θέμα 6ο: Ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένης του 12ου Νηπιαγωγείου Ζωγράφου.

 

Εγκρίθηκε η ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων αναπληρώτριας προϊσταμένης στο 12ο Δ.Σ. Ζωγράφου.

 

Θέμα 7ο: Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

 

Χορηγήθηκαν είκοσι τρεις(23) άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε οχτώ(8) εκπαιδευτικούς ΠΕ70, σε τρεις(3) εκπαιδευτικούς ΠΕ60, σε τέσσερις(4) εκπαιδευτικούς ΠΕ70ΕΑΕ, σε μία(1) εκπαιδευτικό ΠΕ60ΕΑΕ, σε τρεις(3) εκπαιδευτικούς ΠΕ79.01, σε τρεις(3) εκπαιδευτικούς ΠΕ11 και σε μία(1) εκπαιδευτικό ΠΕ08.

 

Θέμα 8ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Δόθηκε μία(1) συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε εκπαιδευτικό ΠΕ70 στη ΄΄ Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης΄΄ της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Θέμα 9ο: Αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικού ΠΕ70.

Απορρίφθηκε η αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικού ΠΕ70 από το 3ο Δ.Σ. Αθηνών στο 123ο Δ.Σ. Αθηνών λόγω έλλειψης κενού στο σχολείο που επιθυμούσε.

      

                                 Στην Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση συμμετέχουν:

 

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση/Αριστοτέλης, Ανεξάρτητη  Παρέμβαση/Αθηνά,

Δάσκαλοι σε Kίνηση/Παρθενώνας,

Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Ρόζα Ιμβριώτη, Εκπαιδευτικοί σε δράση/Μ. Παπαμαύρος, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Μακρυγιάννης