Ενημερωτικό Δελτίο Ν1 της εκπροσώπου στο ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας, Ρέππα Ντίνας, εκλεγμένης με το ψηφοδέλτιο των Παρεμβάσεων Κινήσεων Συσπειρώσεων

2017-01-15 11:36

Ρέππα Ντίνα,                                                                                                                              

εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών                       

στο ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας,

τηλ: 6977003052 paremvasisntina@gmail.com

Γεωργιόπουλος Γιώργος  (αναπληρωματικός)

τηλ. 6948519294  geogeor2@gmail.com

εκλεγμένοι με το ψηφοδέλτιο

Ανεξάρτητης Ριζοσπαστικής Παρέμβασης

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

 

Το ΠΥΣΠΕ και τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόσωποί έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλους τους συναδέλφους για το ότι συμβαίνει σε αυτά. Υπερασπίζονται τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρους κινήματος και όχι προσωπικών εξυπηρετήσεων.

Φως στα σκοτεινά δωμάτια, άμμος στα γρανάζια της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής!!!

 

13/1/2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 1

 Για πράξη 1η ΠΥΣΠΕ (13/1/2017)

 

Συνεδρίασε την Παρασκευή 13/1/2017 το ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας.

 

Στην πρώτη συνεδρίαση δηλώσαμε ότι η παρουσία μας στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και η συμμετοχή μας στα όργανα αυτά έχει ως σκοπό την υπεράσπιση των εργασιακών, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, των μορφωτικών, εκπαιδευτικών δικαιωμάτων και αναγκών των μαθητών και της δημόσιας, δωρεάν εκπαίδευσης.

 

Δεν συνδιαχειριζόμαστε την κυβερνητική, αντιεκπαιδευτική πολιτική. Το ΠΥΣΠΕ είναι αναπόσπαστο τμήμα του κρατικού μηχανισμού, κομμάτι εφαρμογής και εμβάθυνσης αυτής της πολιτικής.

 

Δεσμευόμαστε από τις αρχές και τις θέσεις του μαχόμενου εκπαιδευτικού κινήματος, των Εκπαιδευτικών Σωματείων και των Παρεμβάσεων-Κινήσεων-Συσπειρώσεων όπως αυτές κατατέθηκαν και κατατίθονται μέσω των δημόσιων ανακοινώσεων.

 

Με τη συμμετοχή μας στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο έχουμε στόχο την αποκάλυψη κάθε πτυχής της λειτουργίας του ΠΥΣΠΕ, την απόκρουση, αποτροπή και το μπλοκάρισμα κάθε αντεργατικής, αντιεκπαιδευτικής προσπάθειας της διοίκησης μέσα από την ενεργοποίηση του ίδιου του μαζικού κινήματος. Ο/Η αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων σε αυτό, δεν είναι γρανάζι της διοίκησης ούτε ο άνθρωπος των προσωπικών εξυπηρετήσεων ούτε μοναχική φωνή αντίστασης  απέναντι στην αντιεκπαιδευτική πολιτική. Γι’ αυτό και ο/η αιρετός εκπρόσωπος ενημερώνει για όλα και ταυτόχρονα συμβάλει στην οργάνωση της αγωνιστικής απάντησης των εργαζόμενων στο χώρο της εκπαίδευσης, του μοναδικού τρόπου για τη συλλογική ικανοποίηση των δικαιωμάτων, όπως έχει αποδείξει η εμπειρία τόσων χρόνων. Υπερασπιζόμαστε τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των εκπαιδευτικών μπλοκάροντας  μαζί  με τα Εκπαιδευτικά Σωματεία ακόμα και το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία αυτών των οργάνων. Νόμιμα είναι τα δικαιώματα και οι ανάγκες των εκπαιδευτικών, των μαθητών, της εργαζόμενης πλειοψηφίας και όχι οι πολιτικές του υπουργείου και της κυβέρνησης όποια κι αν είναι αυτή.

 

Με βάση τα παραπάνω ζητήσαμε:

 

·               Να υπάρχει πάντα δημοσιοποίηση όλων των πράξεων της διοίκησης και του Υπηρεσιακού συμβουλίου μέσω και της Ιστοσελίδας και να ενημερώνονται όλες οι Σχολικές Μονάδες από την Υπηρεσία.

·               Να αναρτώνται και να επικαιροποιούνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης όλα τα κενά όλων των ειδικοτήτων χωρίς καμία εξαίρεση, τα μόρια των εκπαιδευτικών και η σειρά προτίμησης τους ώστε να υπάρχουν συνθήκες διαφάνειας και ισονομίας σε όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές και τις πράξεις μονίμων και αναπληρωτών συναδέλφων/ουσών. Οι αποφάσεις που αφορούν τοποθετήσεις εκπαιδευτικών μονίμων ή αναπληρωτών να έρχονται προς έγκριση στο ΠΥΣΠΕ και να μην αποφασίζονται μονομερώς από το Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 

Με βάση τα παραπάνω και εν αναμονή των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ζητήσαμε να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και να επικαιροποιούνται τα κενά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Α’ διεύθυνση καθώς και τα μόρια και οι δηλώσεις προτίμησης όσων αναπληρωτών εκπαιδευτικών προσληφθούν τελικά και η τοποθέτησή τους να γίνει σε συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ο διευθυντής εκπαίδευσης δήλωσε ότι τα κενά θα αναρτηθούν στα γραφεία της Α’ διεύθυνσης, η τοποθέτηση των αναπληρωτών θα γίνει με βάση τα μόρια τους και τις αιτήσεις προτίμησής τους από τον ίδιο.


Το ΠΥΣΠΕ στην πρώτη συνεδρίασή του συζήτησε τα παρακάτω θέματα:

1.            Αιτήσεις  προσωρινής τοποθέτησης-απόσπασης

 

Εγκρίθηκαν ομόφωνα 8 αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων. Μεταφέρθηκαν σε επόμενη συνεδρίαση 6 αιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ070 με το αιτιολογικό από την πλευρά της διοίκησης ότι δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί για την αντικατάστασή τους στα σχολεία που υπηρετούν. Καταψήφισα τη συγκεκριμένη απόφαση της διοίκησης γιατί υπάρχουν κενά στις περιοχές που αιτούνται και υποστήριξα να γίνουν δεκτές όλες οι αιτήσεις απόσπασης. Ειδικά τώρα, που έγιναν 12 προσλήψεις αναπληρωτών δασκάλων, υπάρχει η δυνατότητα να ικανοποιηθούν οι αποσπάσεις και να καλυφθούν τα αντίστοιχα κενά, αφού ρωτηθούν οι συνάδελφοι και ενημερωθούν για το χρονικό διάστημα των κενών.

 

2.            Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Εγκρίθηκαν 7 αιτήσεις συναδέλφων/ουσών που έφερε η υπηρεσία προς έγκριση γιατί είχαν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι άδειες ισχύουν από την ημερομηνία της αίτησης των συναδέλφων. Όσοι συναδέλφισσες/οι επιθυμούν να λάβουν άδεια, χρειάζεται να καταθέτουν την αίτηση πριν την ημερομηνία έναρξης του έργου, για να μην υπάρχει πρόβλημα κατά την πληρωμή τους.

 

3.            Αναπλήρωση Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων

Τοποθετήθηκαν 2 αναπληρώτριες προϊσταμένες νηπιαγωγείων. Στο ένα νηπιαγωγείο γιατί η προϊσταμένη απουσιάζει για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα και στο άλλο γιατί η προϊσταμένη απαλλάχθηκε με αίτησή της και έγινε δεκτή η μοναδική αίτηση για την αναπλήρωση της θέσης.

 

4.            Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών ειδικοτήτων

Τοποθετήθηκαν 3 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων σε δεύτερο σχολείο ο καθένας για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου. Πάγια θέση των Εκπαιδευτικών Σωματείων και του μαχόμενου εκπαιδευτικού κινήματος είναι να μην υποχρεώνονται οι εκπαιδευτικοί να καλύπτουν το διδακτικό τους ωράριο σε πολλά σχολεία γιατί αυτό δημιουργεί μεγάλα εμπόδια στο παιδαγωγικό τους έργο και στη συμμετοχή τους στο σύνολο της ζωής της σχολικής μονάδας.

 

Ρέππα Ντίνα, τακτική εκπρόσωπος, τηλ: 6977003052 paremvasisntina@gmail.com

Γεωργιόπουλος Γιώργος, αναπληρωματικός, τηλ. 6948519294  geogeor2@gmail.com