Ενημερωτικό Δελτίο 7, της εκπροσώπου στο ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας, εκλεγμένης με το ψηφοδέλτιο των Παρεμβάσεων Κινήσεων Συσπειρώσεων, Ρέππα Ντίνας

2017-04-02 09:07

Ρέππα Ντίνα (τακτική),   

τηλ: 6977003052 paremvasisntina@gmail.com

Γεωργιόπουλος Γιώργος  (αναπληρωματικός)

τηλ. 6948519294  geogeor2@gmail.com

 

Το ΠΥΣΠΕ και τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόσωποί έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλους τους συναδέλφους για το ότι συμβαίνει σε αυτά. Υπερασπίζονται τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρους κινήματος και όχι προσωπικών εξυπηρετήσεων. Φως στα σκοτεινά δωμάτια, άμμος στα γρανάζια της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής!

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΣΠΕ

1.                 Αιτήσεις  προσωρινής τοποθέτησης-απόσπασης

Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις απόσπασης δύο εκπαιδευτικών ΠΕ70 και ΠΕ60 στο 2ο ΔΣ Υμηττού και στο 61ο Νηπιαγωγείο Αθηνών αντίστοιχα.

 

2.                 Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Εγκρίθηκαν δέκα τέσσερις (14) αιτήσεις άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου οι οποίες είχαν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτεί ο νόμος. ΠΕ70 σε εκπαιδευτικούς από 106ο, 52ο, 81ο, 1ο Π.Δ.Σ.Π.Α., υπηρετεί Ελαιώνα, υπηρετεί ΙΕΠ. ΠΕ60 σε εκπαιδευτικούς από ΚΕΔΔΥ Α’ Αθηνών και από ΙΕΠ. ΠΕ71 από 2ο ΔΣ ΕΛΕΠΑΠ. ΠΕ60.50 από 8ο Νηπ.Γαλατσίου και 122ο Αθηνών. ΠΕ16.01 από 2ο Ειδ. ΔΣ ΕΛΕΠΑΠ. ΠΕ11 από ΚΕΔΔΥ Α’ Αθηνών. ΠΕ19 από 76ο ΔΣ Αθηνών.

 

Δεν εγκρίθηκε μία αίτηση τροποποίησης απόφασης ως προς το χρονικό διάστημα άσκησης του ιδιωτικού έργου από εκπαιδευτικό ΠΕ70 από το 2ο ΔΣ Φιλαδέλφειας με απόσπαση στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., γιατί η αίτηση έγινε με ημερομηνία 14/3/2017 ενώ ζητούσε έγκριση για έργο που ολοκληρώθηκε στις 28/2/2017.

 

Οι άδειες ισχύουν από την ημερομηνία της αίτησης των συναδέλφων. Όσοι συνάδελφοι/ισσες επιθυμούν να λάβουν άδεια, χρειάζεται να καταθέτουν την αίτηση πριν την ημερομηνία έναρξης του έργου, για να μην υπάρχει πρόβλημα κατά την πληρωμή τους.

 

3.                 Επιλογή εκπαιδευτικών για τη στελέχωση κατ’ οίκον διδασκαλίας

Καλύφθηκε μια θέση από εκπαιδευτικό ΠΕ60.50 για την προκήρυξη κατ’ οίκον διδασκαλίας με αριθ. πρωτ. 4912/7-3-2017 με την μοναδική αίτηση εκπαιδευτικού που είχε γίνει για την κάλυψη αυτής της θέσης. Καλύφθηκε μια θέση από εκπαιδευτικό ΠΕ70.50 για την προκήρυξη κατ’ οίκον διδασκαλίας με αριθ. πρωτ. 5015/8-3-2017. Για τη συγκεκριμένη προκήρυξη υπήρξαν δύο αιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 και ΠΕ70.50 και επιλέγει ο εκπαιδευτικός ΠΕ70.50 που έχει τυπικά προσόντα ειδικής αγωγής όπως ορίζει η νομοθεσία.

 

4.                 Αναγνώριση προϋπηρεσίας τίτλων αναπληρωτών

Αναγνωρίστηκαν οι προϋπηρεσίες αναπληρωτών για τη μισθολογική τους εξέλιξη.

 

5.                 Υποβολή εκπρόθεσμης αίτησης οριστικής τοποθέτησης

Εγκρίθηκε αίτησης οριστικής τοποθέτησης για εκπαιδευτικό ΠΕ20 στο 89ο ΔΣ Αθηνών

 

Η συζήτηση του θέματος «αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας μονίμων εκπ/κών με βάση το νόμο 4452/2017 άρθρο 9 Κεφ. Γ’» αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση.

 

Στην Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση συμμετέχουν:

 

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση/Αριστοτέλης, Εκπαιδευτική  Παρέμβαση/Α΄ συλλόγου Αθηνών, Ανεξάρτητη  Παρέμβαση/Αθηνά, Δάσκαλοι σε Kίνηση/Παρθενώνας,

Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Ρόζα Ιμβριώτη, Εκπαιδευτικοί σε δράση/Μ. Παπαμαύρος, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Μακρυγιάννης